| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Roczną kwotę części rekompensującej subwencji ogólnej dla gminy, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, ustala się mnożąc ogólną kwotę części rekompensującej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983), zwanej dalej „ustawą", przez współczynnik udziału gminy w ogólnej kwocie tej części subwencji, wyliczony zgodnie z § 2.
§ 2.
Współczynnik udziału gminy w ogólnej kwocie części rekompensującej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy, obliczony do jedenastego miejsca po przecinku, jest równy procentowemu udziałowi dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych za 1997 r. w ogólnej kwocie tych dochodów w części dotyczącej środków transportowych, poza środkami, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 986 i Nr 160, poz. 1058).
§ 3.
Dochody gminy oraz ogólną kwotę dochodów, o których mowa w § 2, ustala się na podstawie informacji gmin o dochodach z tytułu podatku od środków transportowych za 1997 r., o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej (Dz. U. Nr 59, poz. 376 i Nr 86, poz. 545).
§ 4.
Współczynnik, o którym mowa w § 2, oblicza się na podstawie kwot wykazanych przez gminy w kol. 1 poz. 3 i kol. 2 poz. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 3.
§ 5.
Kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych przekazywana będzie, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy, na rachunek budżetu gminy.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »