| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Prawo do dodatku szkoleniowego lub stypendium za okres szkolenia lub stażu u pracodawcy przysługuje od dnia rozpoczęcia szkolenia lub stażu, a ustaje z dniem jego zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa bezrobotnego w szkoleniu lub stażu. Dodatek szkoleniowy lub stypendium nie przysługuje za dni nie usprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu lub stażu."

2) skreśla się § 4;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za okres odbywania szkolenia lub stażu u pracodawcy w przypadku niezdolności do pracy, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek lub stypendium, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, przewidzianego w odrębnych przepisach."

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.Zasiłki porodowe, rodzinne, pielęgnacyjne oraz pogrzebowe powiatowe urzędy pracy wypłacają uprawnionym osobom na zasadach określonych w odrębnych przepisach."

5) skreśla się § 10;

6) użyte w § 1, w § 2 w ust. 1–3, w § 5, w § 6 w ust. 1 i 2, w § 7 ust. 2 i w § 9 w ust. 1 i 3–5 rozporządzenia oraz w załącznikach nr 1–3 w różnych przypadkach wyrazy „rejonowy urząd pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „powiatowy urząd pracy".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »