| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 22 kwietnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5 poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 79, poz. 373, z 1997 r. Nr 31, poz. 181 i z 1998 r. Nr 45, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

3) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków określone w rozporządzeniu, o których mowa w § 1, zostały przeliczone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006),
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 kwietnia 1999 r. (poz. 388)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Kategoria

Miesięczna stawka w złotych

1

2

3

1

I

530 –

675

2

II

535 –

685

3

III

545 –

700

4

IV

550 –

725

5

V

555 –

765

6

VI

565 –

835

7

VII

570 –

900

8

VIII

585 –

980

9

IX

595 –

1 060

10

X

625 –

1 140

11

XI

650 –

1 235

12

XII

680 –

1 330

13

XIII

705 –

1 425

14

XIV

745 –

1 520

15

XV

800 –

1 615

16

XVI

855 –

1 720

17

XVII

910 –

 1 850

18

XVIII

965 –

 2 010

19

XIX

1 015 –

 2 360

20

XX

1 205 –

 2 710

21

XXI

1 570 –

 3 060

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Kategoria

Miesięczna stawka w złotych

1

2

1

50 –

125

2

55 –

135

3

70 –

205

4

90 –

285

5

125 –

340

6

165 –

485

7

295 –

1 150

8

635 –

1 545

 

Załącznik 3. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH]

Załącznik nr 3

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Kategoria

Stawka wynagrodzenia w złotych

obowiązująca przy wymiarze czasu pracy 42 godzin na tydzień

obowiązująca przy wymiarze czasu pracy 36,25 godzin średnio na tydzień

I

2,98 – 3,75

3,38 – 4,36

II

3,00 – 3,82

3,48 – 4,42

III

3,03 – 3,89

3,52 – 4,49

IV

3,07 – 4,02

3,56 – 4,76

V

3,11 – 4,36

3,60 – 5,09

VI

3,15 – 4,69

3,65 – 5,50

VII

3,21 – 5,09

3,72 – 5,97

VIII

3,27 – 5,50

3,79 – 6,44

IX

3,34 – 5,90

3,87 – 6,91

X

3,49 – 6,44

4,05 – 7,51

XI

3,65 – 6,97

4,24 – 8,18

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »