reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 grudnia 1999 r.

w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Policjanci oraz członkowie ich rodzin mają prawo do odpłatnego korzystania z:

1) wczasów wypoczynkowych w ośrodkach policji oraz innych organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „jednostkami”,

2) wymiennych wczasów zagranicznych organizowanych przez jednostki,

3) kolonii i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

§ 2.
1. Policjantowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz członkom jego rodziny przysługuje świadczenie pieniężne w postaci dopłaty do wypoczynku, zwane dalej „świadczeniem”.

2. Świadczenie przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 65% minimalnej stawki uposażenia zasadniczego w najniższej grupie zaszeregowania policjanta, według stawek obowiązujących w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym policjant nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Podstawę ustalenia wysokości świadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowią stawki uposażenia zasadniczego dla policjantów nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

4. Liczbę uprawnionych członków rodziny policjanta, na których przysługuje świadczenie, ustala się według stanu rodzinnego policjanta, istniejącego w dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.

§ 3.
1. Świadczenia przysługujące za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku na pisemny wniosek policjanta.

2. Wypłata świadczenia następuje:

1) nie wcześniej niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiągnie 14 dni kalendarzowych, albo

2) nie wcześniej niż po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt policjanta bądź uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasów albo dowodu przedpłaty za pobyt uprawnionego dziecka na kolonii lub obozie młodzieżowym.

§ 4.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia z tytułu służby obojga małżonków osoby uprawnione mogą otrzymać świadczenie tylko z tytułu służby jednego z małżonków.
§ 5.
Policjant, któremu za rok 1999 wypłacono świadczenie w wysokości niższej niż określone w § 2 ust. 2, otrzymuje wyrównanie tego świadczenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama