| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 9 lutego 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 106, poz. 1211) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenie przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 26,35% kwoty bazowej dla policjantów nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota świadczenia po jej wyliczeniu podlega zaokrągleniu do pełnego złotego w górę.”,

b) skreśla się ust. 3;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez policjanta pisemnego wniosku o przyznanie świadczenia, sporządzonego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można składać nie wcześniej niż:

1) po przedstawieniu dowodu opłaty lub przedpłaty za pobyt policjanta bądź uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasów albo za pobyt uprawnionego dziecka na kolonii lub obozie młodzieżowym,

2) na 30 dni przed:

a) rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiągnie 14 dni kalendarzowych, albo

b) zwolnieniem ze służby, albo

c) upływem danego roku kalendarzowego, jeżeli uprzednio nie zaszły okoliczności wymienione w pkt 1 lub pkt 2 lit. a) i b).”;

3) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do dopłat przysługujących policjantom i członkom ich rodzin od dnia 1 stycznia 2001 r.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 121)

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 10 marca 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »