reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 1, 3, 5 i 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego, w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.
§ 2.
Zmiana Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego po dniu 31 grudnia 1999 r. nie powoduje zmian w wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3 %]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 1999 r. (poz. 12901

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3 %

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

0101

Konie żywe, osły , muły i osłomuły

2

0102

Bydło żywe

3

0103

Trzoda chlewna żywa

4

0104

Owce i kozy żywe

5

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

6

0106 00

Pozostałe zwierzęta żywe

7

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone

8

0202

Mięso wołowe mrożone

9

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone

10

0204

Mięso baranie i kozie – świeże, chłodzone lub mrożone

11

0205 00

Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone

12

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone

13

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone

14

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone

15

0209 00

Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy nie wytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

 

 

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:

16

0210 19 51 0

– – – – – – Bez kości

17

0210 19 81 0

– – – – – – Bez kości

18

0210 90 71 0

– – – – – Otłuszczone wątroby gęsie i kacze, solone lub w solance

19

0210 90 79 0

– – – – – Pozostałe

20

0210 90 80 0

– – – – Pozostałe

21

0210 90 90 0

– – Jadalne mączki i grysiki z mięsa lub podrobów

22

0301

Ryby żywe

23

0302

Ryby świeże lub chłodzone, z wyjątkiem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji 0304

24

0303

Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji 0304

25

0304

Filety rybne i inne mięso rybie (rozdrobnione lub nie), świeże, chłodzone lub mrożone

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi:

26

0305 10 00 0

– Mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

27

* 0305 20 00 0

– Wątróbki, ikra i mlecze, suszone, wędzone, solone lub w solance1

28

* 0305 30 11 0

– – – Z dorsza z gatunku Gadus macrocephalus1

29

* 0305 30 19 0

– – – Pozostałe1

30

0305 30 30 0

– – Z łososia z Pacyfiku ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z łososia z Dunaju (Hucho hucho), solonego lub w solance

31

0305 30 50 0

– – Z halibuta mniejszego lub grenlandzkiego (Reinhardtius hippoglossoides), solonego lub w solance

32

* 0305 30 90 0

– – Pozostałe1

33

0305 41 00 0

– – Łosoś z Pacyfiku ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, , Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i łosoś z Dunaju (Hucho hucho)

34

0305 42 00 0

– – Śledzie (Clupea harengus, clupea pallasii)

35

0305 49

– – Pozostałe

36

* 0305 51 90 0

– – – Suszony, solony1

37

ex* 0305 59

– – Pozostałe1 – z wyłączeniem PCN 0305 59 11 0

38

0305 61 00 0

– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

39

0305 62 00 0

– – Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

40

0305 63 00 0

– – Sardele (Engraulis spp.)

41

0305 69

– – Pozostałe

42

0306

Skorupiaki w skorupach lub bez , żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, grysiki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

43

0307

Mięczaki w skorupach lub bez, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, grysiki i granulki z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

44

0401

Mleko i śmietana, nie zagęszczone ani nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego

45

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane

46

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

47

0409 00 00 0

Miód naturalny

48

0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

49

0503 00 00 0

Włosie końskie i odpadki z niego, nawet w postaci warstwy na nośniku lub bez nośnika

50

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

51

0505

Skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór

52

0506

Kości i rdzenie rogów, nie obrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane, (ale nie przycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

53

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nie obrobione lub wstępnie przygotowane, ale nie przycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

54

0508 00 00 0

Koral i podobne materiały, nie obrobione lub wstępnie przygotowane, lecz nie obrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nie obrobione lub wstępnie przygotowane, ale nie przycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

55

0509 00

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

56

0510 00 00 0

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć nawet suszona; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane

57

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi

58

0601

Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją 1212

59

0602

Pozostałe rośliny żywe (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

60

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

61

0604

Liście, gałęzie i inne części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

62

0701

Ziemniaki, świeże lub chłodzone

63

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone

64

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone

65

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone

66

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone

67

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone

68

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone

69

0708

Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone

70

ex 0709

Inne warzywa świeże lub chłodzone – z wyłączeniem PCN 0709 52 00 0 , 0709 60 91 0 , 0709 60 95 0 , 0709 60 99 0 i 0709 90 39 0

71

0711 20

– Oliwki

72

ex 0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, ze skórką lub bez albo dzielone – z wyłączeniem PCN 0713 20 00 0

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi:

73

0714 90 90 0

– – Pozostałe

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

74

0802 21 00 0

– – W łupinie

75

0802 22 00 0

– – Bez łupiny

76

0802 31 00 0

– – W łupinie

77

0802 32 00 0

– – Bez łupiny

Winogrona:

78

0806 10

– Świeże

79

ex 0807

Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże – z wyłączeniem PCN 0807 20 00 0

80

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

81

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (łącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

82

ex 0810

Pozostałe owoce, świeże – z wyłączeniem PCN 0810 50 00 0

Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub rodzaju Pimenta:

83

*090411 00 0

– – Nierozgniatany ani niemielony6

84

*0904 20 30 0

– – – Pozostałe6

85

*0908 10 00 0

– Gałka muszkatołowa7

86

*0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca8

87

0910 99 10 0

– – – Nasiona kozieradki

88

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin)

89

1002 00 00 0

Żyto

90

1003 00

Jęczmień

91

1004 00 00 0

Owies

92

1005

Kukurydza (ziarna)

93

1006 10

– Ryż nie łuskany

94

1007 00

Ziarno sorgo

95

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

96

1201 00

Ziarno soi, nawet łamane

97

1203 00 00 0

Kopra

98

1204 00

Ziarno lnu, nawet łamane

99

1205 00

Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

100

1206 00

Ziarno słonecznika, nawet łamane

101

ex 1207

Inne ziarna i owoce oleiste, nawet łamane – z wyłączeniem PCN 1207 92 90 0

Mąka i grysiki z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy:

102

1208 10 00 0

– Z soi

103

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, siewne

104

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, nie mielone, nie sproszkowane ani nie w formie granulek

105

ex 1211

Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane – z wyłączeniem PCN 1211 90 99 0

106

1212 91

– – Burak cukrowy

107

1212 92 00 0

– – Trzcina cukrowa

108

1212 99 00 0

– – Pozostałe

109

1213 00 00 0

Słoma i plewy zbóż, nie preparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

110

1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane

111

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy )

Soki i ekstrakty roślinne:

112

1302 19 91 0

– – – Lecznicze

113

1302 19 98 9

– – – – Pozostałe

114

(skreślona)

 

115

1402

Materiały roślinne używane głównie do wyściełania i wypychania, (na przykład kapok, włosie roślinne, trawa morska), nawet jako warstwa z materiałem podkładowym lub bez

116

*1403

Materiały roślinne używane głównie do produkcji szczotek i mioteł, (na przykład sorgo, piassawa, perz i korzeń ryżowy),również w kłębkach lub wiązkach2

117

ex 1404

Produkty roślinne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone – z łączeniem PCN 1404 20 00 0

 

 

Produkty roślinne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

118

1404 90 00 0

– Pozostałe

119

1501 00

Tłuszcz wieprzowy (łącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż tłuszcze z pozycji 0209 lub 1503

120

1502 00

Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż tłuszcze z pozycji 1503

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nie emulgowane, nie zmieszane lub nie przygotowane inaczej:

121

1503 00 11 0

– – Do zastosowań przemysłowych

122

1503 00 30 0

– Olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie:

123

1504 10

– Trany rybie i ich frakcje

124

1504 20

– Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż trany

125

*1504 30 10 0

– – Frakcje stałe3

126

1504 30 90 0

– Pozostałe

127

1506 00 00 0

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie

128

1516 10

– Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje

Wosk pszczeli i inne woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:

129

1521 90 91 0

– – – Surowe

130

1521 90 99 0

– – – Pozostałe

Roślinne materiały, odpady, pozostałości i produkty uboczne, w postaci granulek lub nie, używane do karmienia zwierząt, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

131

2308 90 90 0

– – Pozostałe

Produkty używane do karmienia zwierząt:

132

2309 90 10 0

– – Roztwory z ryb lub ssaków morskich

133

2401 10

– Tytoń nie odżyłowany

Albumina jaja:

134

3502 11 90 0

– – – Pozostała

135

3502 19 90 0

– – – Pozostała

 

 

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:

136

3917 10 10 0

– – Z utwardzonych białek

137

4001 10 00 0

– Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany

138

4001 30 00 0

– Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne

139

4102

Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1 ( c ) do działu 41

Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 ( b ) lub 1 ( c ) do działu 41:

140

4103 90 00 0

– Pozostałe

141

ex 4301

Surowe skóry futerkowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi częściami lub kawałki nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie) z wyjątkiem skór i skórek z pozycji 4101, 4102 lub 4103 – z wyłączeniem PCN 4301 90 00 0

142

(skreślona)

 

143

(skreślona)

 

144

*4404

Obręcze drewniane; pale rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie; drewno obrobione, ale nie toczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych; wióry itp.4

145

4501 10 00 0

– Korek naturalny surowy

146

5001 00 00 0

Kokony jedwabników nadające się do motania

147

5101 11 00

– –Wełna strzyżona

 

 

Cienka sierść zwierzęca, z wyjątkiem zgrzebnej lub czesanej:

148

5102 10 10 0

– – Królika angorskiego

149

5102 10 50 0

– – Wielbłąda, jaka, kóz angorskich, tybetańskich, kaszmirskich lub podobnych

150

5301 10 00 0

– Len surowy lub roszony

151

5301 30 10 0

– – Pakuły

152

5302

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nie przędzione; odpady i pakuły konopii siewnych (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

153

5303

Juta i inne łykowe włókna przędne (z wyłączeniem lnu, konopii i ramii), surowe lub przerobione, lecz nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

154

5304

Sizal i inne włókna przędne z rodzaju „Agave", surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

155

5305

Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub „Musa textilis Nee"), ramia i roślinne włókna tekstylne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

156

* 9603 10 00 0

– Miotły i szczotki wykonane ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub bez5

 

ex – Zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie.

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem* umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 Dotyczy tylko ryb solonych lub w solance.

2 Nie dotyczy chrustu brzozowego miotlarskiego i hutniczego.

3 Nie dotyczy tranu wielorybiego i oleju obrotowego.

4 Dotyczy tylko obręczy drewnianych.

5 Dotyczy tylko mioteł.

6.Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów.

7.Nierozgniatana ani niemielona, do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów.

8.Nie dotyczy rozgniatanych lub mielonych.

Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%]

 

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

1

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów – z wyłączeniem PCN 0210 19 51 0, 0210 19 81 0, 0210 90 71 0, 0210 90 79 0, 0210 90 80 0 i 0210 90 90 0

 

2

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

3

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

4

0404

Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

 

5

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; masło o obniżonej zawartości tłuszczu

 

6

0406

Sery i twarogi

 

7

0410 00 00 0

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

 

Inne warzywa, świeże lub chłodzone:

 

8

0709 52 00 0

– – Trufle

 

9

0709 60 91 0

– – – Z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum

 

10

0709 60 99 0

– – – Pozostałe

 

11

0709 90 39 0

– – – Pozostałe

 

12

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone

 

13

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo, (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia – z wyłączeniem PCN 0711 20 10 0 i 0711 20 90 0

 

14

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nie przetworzone

 

15

0713 20 00 0

– Cieciorka (ciecierzyca)

 

Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, w plastrach lub nie, w postaci grudek lub nie; rdzeń sagowca:

 

16

071410 10 0

– – Granulki z mąki lub grysiku

 

17

0714 10 99 0

– – – Pozostały

 

18

0714 20 90 0

– – Pozostałe

 

19

0714 90 19 0

– – – Pozostałe

 

Orzechy kokosowe:

 

20

0801 11 00 0

– – Wysuszone

 

Banany łącznie z plantanami:

 

21

0803 00 90 0

– Suszone

 

Figi:

 

22

0804 20 90 0

– – Suszone

 

23

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

24

0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

 

25

0813

Owoce suszone, inne niż z pozycji od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych niniejszym działem

 

26

0814 00 00 0

Skórki owoców cytrusowych i melonów (łącznie z arbuzami), świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

 

27

ex 1006

Ryż – z wyłączeniem PCN 1006 10 10 0, 1006 10 21 0, 1006 10 23 0, 1006 10 25 0, 1006 10 27 0, 1006 10 92 0, 1006 10 94 0, I 006 10 96 0 i 1006 I 0 98 0

 

28

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna

 

29

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą

 

30

1103

Kasze, grysiki i granulki zbożowe

 

31

ex 1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób, (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone) z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone – z wyłączeniem PCN 1104 21 99 0, 1104 22 98 0 i 1104 23 99 0

 

32

1105

Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane

 

33

1106

Mąka, grysik i puder z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 lub produktów objętych Działem 8

 

34

1108

Skrobie; inulina

 

35

1109 00 00 0

Gluten pszenny, suszony lub nie

 

36

ex 1208

Mąka i grysiki z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy – z wyłączeniem PCN 1208 10 00 0

 

Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:

 

37

1211 90 99 0

– – Pozostałe

 

38

1212 30 00 0

– Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń i śliwek

 

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:

 

39

1302 11 00 0

– – Opium

 

40

1302 20

– – Substancje pektynowe, pektyniany i pektany

 

41

1302 31 00 0

– – Agar-agar

 

42

1302 32

– – Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar

 

43

1302 39 00 0

– – Pozostałe

 

44

ex 1505

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (łącznie z lanoliną – z wyjątkiem PCN 1505 10 00 0

 

45

ex 1507

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1507 90 10 0

 

46

ex 1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1508 10100 i 1508 90 10 0

 

47

1509

Oliwa i jej frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie

 

48

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie, łącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

 

49

ex 1511

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowany lub nie, ale nie modyfikowany chemicznie – z wyłączeniem PCN 1511 10 10 0 i 1511 90 91 0

 

50

ex 1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1512 11 10 0, 1512 19 10 0, 1512 19 99 1, 1512 19 99 9, 1512 21 10 0 i 1512 29 10 0

 

51

ex 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie – z wyłączeniem 1513 11 10 0, 1513 19 30 0, 1513 21 11 0, 1513 21 19 0 i 1513 29 30 0

 

52

ex 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1514 10 10 0 i 1514 90 10 0

 

53

ex 1515

Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1515 19 10 0, 1515 21 10 0, 1515 29 10 0, 1515 30 10 0, 1515 50 11 0, 1515 50 91 0, 1515 90 21 0, 1515 90 31 0, 1515 90 40 0 i 1515 90 60 0

 

54

ex 1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane lub nie, ale dalej nie przetworzone – z wyłączeniem PCN 1516 10 10 0 i 1516 10 90 0

 

55

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516

 

56

ex 1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone – z wyłączeniem PCN 1518 00 31 0 i 1518 00 39 0

 

57

1520 00 00 0

Gliceryna surowa, wody glicerynowe i ługi glicerynowe

 

58

ex 1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych – z wyłączeniem PCN 1522 00 10 0

 

59

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty

 

60

ex 1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew – z wyłączeniem PCN 1602 32 11 0, 1602 32 19 0, 1602 32 30 0, 1602 32 90 0 i 1602 90 41 0

 

61

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

 

62

1604

Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

 

63

1605

Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane

 

64

ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej – z wyłączeniem PCN 1701 91 00 0

 

65

1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel

 

66

1703

Melasy powstałe z ekstraktów lub rafinacji cukru

 

67

1704 90 55 0

– – – Pastylki od bólu gardła i od kaszlu

 

68

1802 00 00 0

Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

 

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:

 

69

1806 90 70 0

– – Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

 

70

1806 90 90 0

– – Pozostałe

 

71

1901 10 00 0

– Przetwory dla niemowląt przygotowane do sprzedaży detalicznej

 

72

1901 20 00 0

– Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów piekarniczych z pozycji 1905

 

73

ex 1902

Ciasto makaronowe, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, makaron, nitki, lasagne, gnocchi, riavioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie – z wyłączeniem PCN 1902 30 10 0 i 1902 40 10 0

 

74

1903 00 00 0

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

 

75

ex 1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych, (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki i grysiku), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone – z wyłączeniem PCN 1904 20 91 0, 1904 20 95 0 i 1904 20 99 0

 

76

1905 10 00 0

– Chleb chrupki

 

77

1905 90 10 0

– – Mace

 

78

1905 90 20 0

– – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty

 

79

1905 90 30 0

– – – Chleb, bułki nie zawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 cukru i nie więcej niż 5% tłuszczu

 

80

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego

 

81

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowe o

 

82

ex 2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego – z wyłączeniem PCN 2003 10 30 0

 

83

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

 

84

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

 

85

2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

 

86

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

 

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

87

2008 11 10 0

– – – Masło orzechowe

 

88

2008 19

– – Pozostałe, łącznie z mieszankami

 

89

ex 2008 20

– Ananasy – z wyłączeniem PCN 2008 20 11 0, 2008 20 19 0, 2008 20 31 0 i 2008 20 39 0

 

90

ex 2008 30

– Owoce cytrusowe – z wyłączeniem PCN 2008 30 11 0, 2008 30 19 0, 2008 30 31 0 i 2008 30 39 0

 

91

ex 2008 40

– Gruszki – z wyłączeniem PCN 2008 40 11 0, 2008 40 19 0, 2008 40 21 0, 2008 40 29 0, 2008 40 31 0 i 2008 40 39 0

 

92

ex 2008 50

– Morele – z wyłączeniem PCN 2008 50 11 0, 2008 50 19 0, 2008 50 31 0, 2008 50 39 0, 2008 50 51 0 i 2008 50 59 0

 

93

ex 2008 60

– Wiśnie i czereśnie – z wyłączeniem PCN 2008 60 11 0, 2008 60 19 0, 2008 60 31 0, i 2008 60 39 0

 

94

ex 2008 70

– Brzoskwinie – z wyłączeniem PCN 2008 70 11 0, 2008 70 19 0, 2008 70 31 0, 2008 70 39 0, 2008 70 51 0 i 2008 70 59 0

 

95

ex 2008 80

– Truskawki i poziomki – z wyłączeniem PCN 2008 80 11 0, 2008 80 19 0, 2008 80 31 0 i 2008 80 39 0

 

96

2008 91 00 0

– – Rdzenie palmowe

 

97

ex 2008 92

– – Mieszanki – z wyłączeniem PCN 2008 92 12 0, 2008 92 14 0, 2008 92 16 0, 2008 92 18 0, 2008 92 32 0, 2008 92 34 0, 2008 92 36 0 i 2008 92 38 0

 

98

ex 2008 99

– – Pozostałe – z wyłączeniem PCN 2008 99 11 0, 2008 99 19 0, 2008 99 21 0, 2008 99 23 0, 2008 99 25 0, 2008 99 26 0, 2008 99 28 0, 2008 99 32 0, 2008 99 33 0, 2008 99 34 0, 2008 99 36 0, 2008 99 37 0, 2008 99 38 0 i 2008 99 40 0

 

99

2009

Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

 

100

ex 2103

Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda – z wyłączeniem PCN 2103 30 90 0 i 2103 90 30 0

 

101

2104

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane

 

102

2105 00

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao

 

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

103

2106 10

– Koncentraty proteinowe i teksturowane substancje proteinowe

 

104

ex 2106 90

– Pozostałe – z wyłączeniem PCN 2106 90 20 0, 2106 90 92 0 i 2106 90 98 0

 

105

* 2106 90 92 0

– – – Nie zawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi1

 

106

* 2106 90 98 0

– – – Pozostałe1

 

Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, nie zawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg:

 

107

* 2201 90 00 0

– Pozostałe2

 

108

2301

Mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nie nadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

 

109

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane

 

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek:

 

110

2303 10

– Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

 

111

2303 20

– Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady z produkcji cukru

 

112

* 2303 30 00 0

– Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane3

 

113

2304 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego

 

114

2305 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

 

115

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż z pozycji 2304 lub 2305

 

116

ex 2308

Roślinne materiały, odpady, pozostałości i produkty uboczne, w postaci granulek lub nie, używane do karmienia zwierząt, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone – z wyłączeniem PCN 2308 90 90 0

 

117

ex 2309

Produkty używane do karmienia zwierząt – z wyłączeniem PCN 2309 90 10 0

 

118

* 2509 00 00 0

Kreda4

 

119

2510

Naturalne fosforany wapniowe, naturalne fosforany glinowo-wapniowe i kreda fosforanowa

 

120

* 2518 10 00 0

– Dolomit niewypalony5

 

121

2621 00 00 0

Inny żużel i popiół, także popiół z wodorostów morskich (kelp)

 

122

2703 00 00 0

Torf (łącznie z odpadkami torfowymi), nawet scalony

 

123

2804 40 00 0

– Tlen

 

124

2811 29 10 0

– – – Trójtlenek siarki (bezwodnik siarkowy); trójtlenek arsenu

 

125

2811 29 30 0

– – – Tlenki azotu

 

126

2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

 

127

2818 30 00 0

– Wodorotlenek glinowy

 

Chlorki:

 

128

2827 10 00 0

– Chlorek amonowy

 

129

2827 20 00 0

– Chlorek wapniowy

 

130

2827 31 00 0

– – Magnezu

 

131

2827 32 00 0

– – Glinu

 

132

2828 10 00 0

– Techniczny podchloryn wapniowy i inne podchloryny wapniowe

 

Siarczany:

 

133

2833 11 00 0

– – Siarczan dwusodowy

 

134

(skreślona)

 

 

135

2833 25 00 0

– – Miedzi

 

136

2833 29 30 0

– – – Kobaltu; tytanu

 

137

2833 29 50 0

– – – Żelaza

 

138

2833 29 90 0

– – – Pozostałe

 

Azotan:

 

139

2834 22 00 0

– – Bizmutu

 

Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany:

 

140

2835 25 10 0

– – – Z zawartością fluoru w masie mniejszą niż 0,005% w suchym bezwodnym produkcie

 

141

2835 25 90 0

– – – Z zawartością fluoru w masie 0,005% lub więcej, ale mniej niż 0,2% w suchym bezwodnym produkcie

 

142

2835 26 10 0

– – – Z zawartością fluoru w masie mniejszą niż 0,005% w suchym bezwodnym produkcie

 

143

2835 26 90 0

– – – Z zawartością fluoru w masie 0,005% lub więcej w suchym bezwodnym produkcie

 

144

2835 29 10 0

– – – Trójamonowy

 

145

2835 29 90 0

– – – Pozostałe

 

Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:

 

146

2836 10 00 0

– Techniczny węglan amonowy i inne węglany amonowe

 

147

2836 30 00 0

– Wodorowęglan sodu (bikarbonat)

 

148

2836 50 00 0

– Węglan wapniowy

 

149

2836 91 00 0

– – Węglany litu

 

150

2836 99 18 0

– – – – Pozostałe

 

151

2837 20 00 0

– Cyjanki złożone

 

152

2838 00 00 0

Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany

 

153

2841 61 00 0

– – Nadmanganian potasu

 

154

2843 21 00 0

– – Azotan srebra

 

155

2851 00 10 0

Woda destylowana i woda do pomiarów przewodności oraz woda o podobnej czystości

 

Węglowodory acykliczne, nasycone:

 

156

2901 10 90 0

– – Do innych celów

 

Chlorowcowane pochodne węglowodorów:

 

157

2903 29 00 0

– – Pozostałe

 

158

2903 30 35 0

– – – Dibromometan

 

159

2903 30 36 0

– – – Pozostałe

 

160

ex 2903 49

– – Pozostałe – z wyłączeniem PCN 2903 49 10 0

 

161

2903 59

– – Pozostałe

 

162

2903 61 00 0

– – Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen

 

163

2903 62 00 0

– – Heksachlorobenzen i DDT ( 1, 1, 1,–trichloro–2–,2–bis/p .–chlorofenylo/etan)

 

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, także chlorowcowane:

 

164

2904 90 40 0

– – Trichloronitrometan (chloropikryna)

 

165

2904 90 85 0

– – Pozostałe

 

Alkohole acykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

166

2905 32 00 0

– – Glikol propylenowy (propanodiol-1,2)

 

167

2905 50 91 0

– – – 2,2-Bis (bromometylo)propanodiol

 

168

2905 50 99 0

– – – Pozostałe

 

Fenole; fenoloalkohole:

 

169

2907 11 00 0

– – Fenol (hydroksybenzen) i jego sole

 

170

2907 12 00 0

– – Krezole i ich sole

 

171

2907 14 00 0

– – Ksylenole i ich sole

 

172

2907 15 10 0

– – – 1-Naftol

 

173

2907 15 90 0

– – – Pozostałe

 

174

* 2907 19 00 0

– – Pozostałe6

 

Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi:

 

175

* 2908 10 10 0

– Pochodne zawierające tylko podstawniki chlorowcowe oraz ich sole7

 

176

2908 20 00 0

– Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry

 

177

2908 90 00 0

– Pozostałe

 

Etery acykliczne i aromatyczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

178

2909 11 00 0

– – Eter dietylowy (eter etylowy)

 

179

2909 19 00 0

– – Pozostałe

 

180

2909 30 90 0

– – Pozostałe

 

181

ex 2912

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd – z wyłączeniem PCN 2912 30 00 0, 2912 41 00 0, 2912 42 00 0, 2912 49 00 0, 2912 50 00 0 i 2912 60 00 0

 

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

182

2914 19

– –Pozostałe

 

183

2914 29 00 0

– – Pozostałe

 

184

2914 40 90 0

– – Pozostałe

 

185

2914 70 90 0

– – Pozostałe

 

Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

186

2916 15 00 0

– – Kwas oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry

 

187

2916 19 40 0

– – – Kwas krotonowy

 

188

2916 19 80 0

– – – Pozostałe

 

189

2916 31 00 0

– – Kwas benzoesowy, jego sole i estry

 

190

2916 39 00 0

– – Pozostałe

 

191

2917 11 00 0

– – Kwas szczawiowy, jego sole i estry

 

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

192

2918 11 00 0

– – Kwas mlekowy, jego sole i estry

 

193

2918 15 00 0

– – Sole i estry kwasu cytrynowego

 

194

2918 16 00 0

– – Kwas glukonowy, jego sole i estry

 

195

2918 21 00 0

– – Kwas salicylowy i jego sole

 

196

2918 22 00 0

– – Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry

 

197

2918 23

– – Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole

 

198

2918 90

– Pozostałe

 

199

2919 00

Estry fosforowe i ich sole, łącznie z laktofosforanami; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

 

200

ex 2920

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych (bez estrów chlorowcowodorów) i ich sole; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne – z wyłączeniem PCN 2920 90 10 0, 2920 90 20 0 i 2920 90 30 0

 

Związki z aminową grupą funkcyjną:

 

201

2921 11

– – Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich sole

 

202

2921 19 40 0

– – – 1,1,3,3-Tetrametylobutyloamina

 

203

2921 19 80 0

– – – Pozostałe

 

204

2921 29 00 0

– – Pozostałe

 

205

2921 30 91 0

– – Cykloheksylenodiamina -1,3 ( 1,3-diaminocykloheksan)

 

206

2921 30 99 0

– – Pozostałe

 

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:

 

207

2922 41 00 0

– – Lizyna i jej estry; ich sole

 

208

2922 42 00 0

– – Kwas glutaminowy i jego sole

 

209

2922 43 00 0

– – Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole

 

210

2922 49

– – Pozostałe

 

211

2922 50 00 0

– Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i inne związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

 

212

2923 20 00 0

– Lecytyny i inne fosfoaminolipidy

 

213

2924 10 00 0

– Amidy acykliczne (łącznie z karbaminianami acyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole

 

214

2924 29 10 0

– – – Lidokaina (INN)

 

215

2924 29 30 0

– – – Paracetamol (INN)

 

216

2925 20 00 0

– Iminy i ich pochodne; ich sole

 

217

2928 00

Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

 

218

ex 2930

Organiczne związki siarki – z wyłączeniem PCN 2930 10 00 0, 2930 30 00 0, 2930 90 12 0, 2930 90 14 0 i 2930 90 16 0

 

Związki heterocykliczne tylko z hetero– atomem(–ami) tlenu:

 

219

2932 19 00 0

– – Pozostałe

 

220

2932 21 00 0

– – Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny

 

221

ex 2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(–ami) azotu – z wyłączeniem PCN 2933 21 00 0, 2933 29 90 0, 2933 31 00 0, 2933 39 20 0, 2933 39 25 0, 2933 39 35 0, 2933 39 40 0, 2933 39 45 0, 2933 39 50 0, 2933 39 55 0, 2933 39 95 0, 2933 40 30 0, 2933 59 10 0, 2933 61 00 0, 2933 69 10 0, 2933 69 20 0, 2933 69 30 0, 2933 69 80 0, 2933 71 00 0 i 2933 79 00 0

 

Kwasy nukleinowe i ich sole; pozostałe związki heterocykliczne:

 

222

2934 30

– Związki zawierające fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej

 

223

2934 90 30 0

– – Chloroprotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej winiany i maleiniany

 

224

2934 90 40 0

– – Furazolidon (INN)

 

225

* 2934 90 96 0

– – Pozostałe8

 

226

2935 00

Sulfonamidy

 

227

2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (łącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku

 

228

2937

Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne, używane głównie jako hormony; pozostałe steroidy używane głównie jako hormony

 

229

2938

Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i inne pochodne

 

230

ex 2939

Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne – z wyłączeniem PCN 2939 63 00 0 i 2939 69 00 0

 

231

2941

Antybiotyki

 

232

3001

Gruczoły i inne narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i nie sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; inne substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

 

233

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne

 

234

3003

Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale nie przygotowane w odmierzonych dawkach lub w pojedynczych opakowaniach do sprzedaży detalicznej

 

235

3004

Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub nie zmieszanych, dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej

 

236

3005

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły, (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub przygotowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych

 

237

3006

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu

 

238

3101 00 00 0

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą, poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez mieszanie lub obróbkę chemiczną produktów zwierzęcych lub roślinnych

 

239

3102

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

 

240

3103

Nawozy fosforowe mineralne lub chemiczne

 

241

3104

Nawozy potasowe mineralne lub chemiczne

 

242

3105

Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nie przekraczającej 10 kg

 

243

* 3213

Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach albo podobnych postaciach lub opakowaniach9

 

Preparaty do upiększania:

 

244

* 3304 99 00 0

– – Pozostałe10

 

245

3407 00 00 0

Pasty modelarskie, nawet do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako „wosk dentystyczny” lub jako „dentystyczny materiał formierski”, przygotowany w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnych postaciach; inne preparaty do stosowania w dentystyce, produkowane na bazie gipsu (gipsu palonego lub siarczanu wapnia)

 

246

ex 3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe – z wyłączeniem PCN 3501 90 10 0 i 3501 90 90 0

 

Albumina:

 

247

3502 11 10 0

– – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi

 

248

3502 19 10 0

– – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi

 

249

3502 90 20 0

– – – Niezdatne lub uznane jako niezdatne do konsumpcji przez ludzi

 

250

3503 00 10 0

– Żelatyna i jej pochodne

 

251

3504 00 00 0

Peptony i ich pochodne; inne substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; proszek skórzany , nawet chromowany

 

252

3505 10

– Dekstryny i inne modyfikowane skrobie

 

253

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

 

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony do promieni rentgenowskich:

 

254

3702 10 00 1

– – Film do zastosowania w defektoskopii przemysłowej o szerokości powyżej 1 m.

 

255

3702 10 00 9

– – Pozostałe

 

Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż filmy kinematograficzne:

 

256

* 3705 90 00 0

– Pozostałe11

 

257

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów, (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

 

258

3821 00 00 0

Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów

 

259

3822 00 00 0

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, na podłożach lub nie, inne niż objęte pozycją 3002 lub 3006

 

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

260

3824 90 61 0

– – – – Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, suszone lub nie, do zastosowania w produkcji leków dla ludzi, z pozycji 3004

 

261

3824 90 62 0

– – – – Produkty pośrednie z produkcji soli monensin

 

262

3824 90 64 0

– – – – Pozostałe

 

263

* 3824 90 95 0

– – – – Pozostałej12

 

Polimery naturalne, (np. kwas alginowy) i zmodyfikowane polimery naturalne utwardzone, (np. utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:

 

264

3913 90 80 0

– – Pozostałe

 

265

* 3924 10 00 0

– Naczynia stołowe i kuchenne13

 

266

* 3926 10 00 0

– Artykuły biurowe lub szkolne14

 

267

* 3926 20 00 0

– Odzież i dodatki do odzieży15

 

Bieżnikowane lub używane opony pneumatyczne z kauczuku wulkanizowanego:

 

268

4012 10 80 0

– – – Pozostałe

 

269

4012 20 90 0

– – Pozostałe

 

270

4014

Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (łącznie z odciągaczami do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit, z wyposażeniem lub bez z ebonitu

 

Rękawice:

 

271

4015 11 00 0

– – Chirurgiczne

 

272

4016 92 00 0

– – Gumy do wycierania

 

273

4101

Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), nawet odwłosione, również dwojone

 

Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 (b) lub 1 (c) do niniejszego działu:

 

274

4103 10

– Kozie i koźlęce

 

275

4110 00 00 0

Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nie nadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mąka ze skóry wyprawionej

 

Teczki, aktówki, tornistry i podobne wyroby:

 

276

* 4202 12 11 0

– – – – Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki16

 

277

* 4202 12 50 0

– – – Z uformowanego tworzywa sztucznego16

 

278

* 4202 12 91 0

– – – – Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki16

 

279

* 4202 19 90 0

– – – Z pozostałych materiałów16

 

280

4206

Wyroby z wnętrzności, błon, pęcherzy albo ze ścięgien (nie dotyczy wyrobów z wnętrzności jedwabników)

 

281

* 4401 30 10 0

– – Trociny17

 

282

4803 00 10 0

– Wata celulozowa

 

Wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, używane w celach gospodarczych i sanitarnych, w zwojach o szerokości nie przekraczającej 36 cm lub cięte do tej postaci, pieluszki dla niemowląt, tampony, podpaski higieniczne, prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego:

 

283

4818 40

– Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowląt i podobne wyroby sanitarne

 

284

4818 90

– Pozostałe

 

Notesy, zeszyty, bloki listowe, terminarze, bruliony, okładki do akt, teczki, skoroszyty, z papieru lub tektury:

 

285

* 4820 10 30 0

– Notesy i zeszyty, bloki listowe, terminarze14

 

286

* 4820 20 00 0

– Bruliony14

 

287

* 4820 30 00 0

– Okładki, (ale inne niż do książek), teczki, okładki do akt i skoroszyty14

 

288

* 4820 90 00 0

– Pozostałe14

 

289

4901

Drukowane książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach lub w innej formie

 

290

4902

Gazety, dzienniki i czasopisma, ilustrowane lub nie, zawierające materiały reklamowe

 

291

4903 00 00 0

Książki obrazkowe dla dzieci i książki do rysowania lub kolorowania

 

292

4904 00 00 0

Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione

 

293

4905

Mapy, mapy hydrograficzne, mapy morskie, wszelkich rodzajów, również atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane

 

294

ex 5601

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nie przekraczającej 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki włókien – z wyłączeniem PCN 5601 30 00 0

 

295

* 6101

Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów z pozycji 610315

 

296

* 6102

Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 610415

 

297

* 6103

Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy.i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego), dziane lub szydełkowane15

 

298

* 6104

Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico–spodnie, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowane15

 

299

* 6105

Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowane15

 

300

* 6106

Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, dziane lub szydełkowane15

 

301

* 6107

Męskie lub chłopięce kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane15

 

302

* 6108

Damskie lub dziewczęce półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane15

 

303

* 6109

Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szydełkowane15

 

304

* 6110

Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane15

 

305

6111

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydełkowane

 

306

* 6112

Ubiory do turystyki pieszej, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, dziane lub szydełkowane15

 

307

* 6113 00

Odzież wykonana z dzianin, również szydełkowanych, z pozycji 5903, 5906 lub 590715

 

308

* 6114

Pozostała odzież dziana lub szydełkowana15

 

309

ex * 6115

Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i inne trykotaże, łącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane lub szydełkowane15 – z wyłączeniem PCN 6115 20 11 0, 6115 20 19 0, 6115 20 90 0, 6115 93 10 0,6115 93 91 0

 

310

ex * 6116

Rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym palcem, dziane lub szydełkowane15 – z wyłączeniem PCN 6116 10 20 0 i 6116 10 80 0

 

Dziane lub szydełkowane części odzieży lub dodatków odzieżowych:

 

311

* 6117 90 00 0

– Części15

 

312

* 6201

Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” oraz podobne artykuły , z wyłączeniem artykułów z pozycji 620315

 

313

* 6202

Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły, inne niż z pozycji 620415

 

314

ex * 6203

Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego)15 – z wyłączeniem PCN 6203 22 10 0, 6203 23 10 0, 6203 29 11 0, 6203 32 10 0, 6203 33 10 0, 6203 39 11 0, 6203 42 11 0, 6203 42 51 0, 6203 43 11 0, 6203 43 31 0, 6203 49 11 0 i 6203 49 31 0

 

315

ex * 6204

Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych) 15 – z wyłączeniem PCN 6204 22 10 0, 6204 23 10 0, 6204 29 11 0, 6204 32 10 0, 6204 33 10 0, 6204 39 11 0, 6204 62 11 0, 6204 62 51 0, 6204 63 11 0, 6204 63 31 0, 6204 69 11 0 i 6204 69 31 0

 

316

* 6205

Koszule męskie lub chłopięce15

 

317

* 6206

Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe15

 

318

* 6207

Męskie lub chłopięce podkoszulki i podobne wyroby, kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby15

 

319

* 6208

Damskie lub dziewczęce podkoszulki i podobne wyroby, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby15

 

320

* 6209

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt15

 

321

ex * 6211

Ubiory treningowe z podszewką, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe; pozostała odzież15 – z wyłączeniem PCN 6211 32 10 0 i 6211 33 10 0

 

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, również dziane lub szydełkowane:

 

322

* 6212 90 00 0

– Pozostałe15

 

323

* 6213

Chusteczki do nosa15

 

324

* 6214

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły15

 

325

* 6216 00 00 0

Rękawiczki, rękawice z jednym palcem i mitenki15

 

Części odzieży lub dodatków odzieżowych, z wyłączeniem objętych pozycją 6212:

 

326

* 6217 90 00 0

– Części15

 

327

* 6401

Obuwie nieprzemakalne z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy, ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami18

 

328

ex * 6402

Pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych18 – z wyłączeniem PCN 6402 99 93 0, 6402 99 96 0 i 6402 99 98 0

 

329

ex * 6403

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry18 z wyłączeniem PCN 6403 51 15 0, 6403 51 19 0, 6403 51 95 0, 6403 51 99 0, 6403 59 35 0, 6403 59 39 0, 6403 59 95 0, 6403 59 99 0, 6403 91 13 0, 6403 91 16 0, 6403 91 18 0, 6403 91 93 0, 6403 91 96 0, 6403 91 98 0, 6403 99 33 0, 6403 99 36 0, 6403 99 38 0, 6403 99 93 0, 6403 99 96 0 i 6403 99 98 0

 

330

* 6404

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych18

 

331

* 6405

Pozostałe obuwie18

 

332

ex * 6505

Kapelusze i inne nakrycia głowy, dziane lub szydełkowane, lub wykonane z koronki , filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku, (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na włosy z jakiegokolwiek materiału, nawet z podszyciem i przybraniem19 – z wyłączeniem PCN 6505 10 00 0

 

333

* 6602 00 00 0

Laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i tym podobne20

 

334

6701 00 00 0

Skóry ptasie i inne części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i wyroby z puchu (poza wyrobami z pozycji 0505 oraz obrobionymi dutkami i stosinami)

 

335

6815 20 00 0

– Wyroby z torfu

 

Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych (z wyjątkiem szklanek i kieliszków) lub kuchennych, z wyjątkiem wykonanych z tworzywa szklano-ceramicznego:

 

336

* 7013 39

– – Pozostałe13

 

337

7326 20 30 0

– – – Małe skrzynki i wybiegi dla drobiu

 

338

8201 10 00 0

– Łopaty i szufle

 

339

8201 20 00 0

– Widły

 

340

8201 30 00 0

– Motyki, kilofy, grace i grabie

 

341

8201 40 00 0

– Siekiery, noże ogrodnicze i podobne narzędzia do cięcia

 

342

* 8201 50 00 0

– Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze i narzędzia do pielęgnacji drzew (nawet nożyce do drobiu)21

 

343

8201 60 00 0

– Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne

 

344

8201 90 00 0

– Pozostałe narzędzia ręczne w rodzaju używanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie

 

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych:

 

345

8208 40 00 0

– Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie

 

346

* 8214 10 00 0

– Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do nich14

 

 

 

Suszarki:

 

347

8419 31 00 0

– – Do produktów rolniczych

 

 

Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:

 

348

8424 81

– Rolnicze lub ogrodnicze

 

349

* 8424 90 90 0

– – Pozostałe22

 

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku:

 

350

8428 20 30 0

– – – Specjalnie zaprojektowane do pracy w rolnictwie

 

351

8428 90 71 0

– – – – – Przeznaczone do sprzęgania z ciągnikami rolniczymi

 

352

8428 90 79 0

– – – – – Pozostałe

 

353

8432

Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych

 

354

ex 8433

Maszyny żniwne i omłotowe, także prasy do belowania słomy i paszy; kosiarki do trawników i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub innych produktów rolnych, z wyjątkiem urządzeń z pozycji 8437 – z wyłączeniem PCN 8433 11 10 0, 8433 11 51 0, 8433 11 59 0, 8433 11 90 0, 8433 19 10 0, 8433 19 51 0, 8433 19 59 0, 8433 19 70 0 i 8433 19 90 0

 

355

8434

Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie

 

356

ex 8436

Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, także kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu – z wyłączeniem PCN 8436 91 00 0

 

Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym:

 

357

8437 90 00 0

– Części

 

Narzędzia do pracy ręcznej, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem nieelektrycznym:

 

358

* 8467 81 00 0

– – Piły łańcuchowe21

 

359

* 8467 89 00 0

– – Pozostałe21

 

360

* 8469

Maszyny do pisania inne niż drukarki objęte pozycją 8471, maszyny do redagowania tekstów23

 

Narzędzia elektromechaniczne, ręczne, z własnym silnikiem elektrycznym:

 

361

* 8508 20

– Piły21

 

362

* 8508 80 90 0

– – – – Pozostałe21

 

Ciągniki (inne niż z pozycji 8709):

 

363

* 8701 10 00 0

– Ciągniki jednoosiowe kierowane przez pieszego24

 

364

* 8701 30 90 0

– – Pozostałe24

 

365

ex 8701 90

– Pozostałe – z wyłączeniem PCN 8701 90 90 0

 

366

* 8712 00

Rowery dwukołowe i inne rowery (także trzykołowe wózki – rowery dostawcze), bezsilnikowe25

 

367

8713

Wózki inwalidzkie, z napędem silnikowym bądź mechanicznym innego rodzaju lub bez takiego napędu

 

368

8715 00

Wózki dziecięce i ich części

 

Przyczepy i naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego:

 

369

8716 20 00 0

– Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do celów rolniczych

 

370

* 8716 31 00 0

– – Przyczepy–cysterny i naczepy–cysterny26

 

371

* 8716 39 51 0

– – – – – –Jednoosiowe26

 

372

* 8716 39 59 0

– – – – – – Pozostałe26

 

373

* 8716 39 80 0

– – – – Używane26

 

374

* 8716 80 00 0

– Pozostałe pojazdy27

 

375

9001 30 00 0

– Soczewki kontaktowe

 

376

ex 9001 40

– Soczewki okularowe szklane – z wyłączeniem PCN 9001 40 20 0

 

377

ex 9001 50

– Soczewki okularowe z innych materiałów – z wyłączeniem

 

PCN 9001 50 20 0

 

Przyrządy kreślarskie:

 

378

* 9017 20 19 0

– – – Pozostałe14

 

Strzykawki, igły i inne narzędzia i przyrządy:

 

379

9018 31

– – Strzykawki nawet z igłami

 

380

9018 32 10 0

– – – Metalowe igły do zastrzyków

 

381

9018 39 00 0

– – Pozostałe

 

382

9018 90 10 0

– – Przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi

 

383

9018 90 70 0

– – Urządzenia do litotrypsji (ultradźwiękowe)

 

384

* 9018 90 75 0

– – Urządzenia do stymulacji nerwów28

 

385

* 9018 90 85 0

– – Pozostałe28

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych:

386

9019 10 90 0

– – Pozostałe

387

ex 9021

Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa – z wyłączeniem PCN 9021 50 00 0 i 9021 90 10 0

Przyrządy, aparaty lub modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych, (np. do nauczania lub na wystawach), nie nadające się do innych celów:

388

9023 00 10 0

– W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznych

389

* 9023 00 80 0

– Pozostałe29

390

9201

Fortepiany, pianina, w tym także pianole i pozostałe pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe

391

9202

Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne, (np. gitary, skrzypce, harfy)

392

9203 00

Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z metalowym języczkiem drgającym

393

9204

Akordeony i inne podobne instrumenty; harmonijki ustne

394

9205

Inne dęte instrumenty muzyczne, (np. klarnety, trąbki, kobzy, dudy)

395

9206 00 00 0

Perkusyjne instrumenty muzyczne, (np. bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy)

396

9207

Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany, lub też musi być wzmocniony, elektrycznie, (np. organy, gitary, akordeony)

397

9208

Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz inne instrumenty muzyczne nie objęte żadną z pozostałych pozycji niniejszego działu; instrumenty naśladujące odgłosy wszelkiego rodzaju (wabiki); gwizdki, rogi oraz inne dęte instrumenty sygnalizacyjne

398

9209

Części i akcesoria instrumentów muzycznych, (np. mechanizmy pozytywek, karty, tarcze czy walce do mechanicznych instrumentów muzycznych); metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów

 

399

9501 00

Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci, (np. rowerki trzykołowe oraz hulajnogi i samochodziki poruszane pedałami); wózki dla lalek

 

400

9502

Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie

 

401

9503

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i inne podobne modele służące do zabawy, nawet z napędem; łamigłówki wszelkich typów

 

Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych i do uprawiania innych sportów lub gier na świeżym powietrzu, nie wymienione ani nie wyszczególnione w innych miejscach niniejszego działu:

 

402

* 9506 11

– – Narty30

 

403

* 9506 12 00 0

– – Wiązania do nart30

 

404

* 9506 19 00 0

– – Pozostałe30

 

405

9506 62 90 0

– – – Pozostałe

 

406

* 9506 69 90 0

– – – Pozostałe31

 

407

* 9506 70 10 0

– – Łyżwy32

 

408

* 9506 91

– – Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny:31

 

409

* 9508 00 00 0

Karuzele, huśtawki, strzelnice i inne urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; cyrki wędrowne, menażerie oraz wędrowne teatry33

 

410

* 9609 10

– Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony9

 

411

9610 00 00 0

Tabliczki, tablice do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione

 

Bez względu na kod PCN

Inne towary:

 

1. Artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy

 

2. Meble dla dzieci do 7 lat

 

 

ex – Zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie.

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem *umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 Nie dot. gumy do żucia i kremów w proszku.

2 Lód i śnieg.

3 Wywary paszowe.

4 Kreda pastewna.

5 Mączka dolomitowa.

6 Nie dot. p.–tert–Butylofenolu.

7 Nie dot. pochodnych bromowanych.

8 Nie dot. monotioli, nawet uwodornionych.

9 Wyroby dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (na opakowaniu musi znajdować się oznakowanie, że towar ten jest przeznaczony w szczególności dla dzieci).

10 Oliwa zwykła i witaminizowana, talk, zasypki i mleczka kosmetyczne, z oznaczeniem na opakowaniu, że produkt jest przeznaczony dla dzieci do lat trzech.

11 Filmy i przeźrocza zabawowe z tworzyw sztucznych.

12 Nawozy.

13 Butelki dla niemowląt.

14 Przybory szkolne, pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny

15 Odzież, ubiory, bielizna osobista, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze z dzianin i tkanin lub innych materiałów dla dzieci w wieku do 11 lat, które jednoznacznie są oznakowane na metce przytwierdzonej do tych towarów (w przypadku wyrobów z dzianin są to towary przeznaczone dla dzieci o wzroście do 140 cm; w przypadku wyrobów z tkanin i pozostałych materiałów są to towary przeznaczone dla dzieci o wzroście do 146 crn).

16 Tornistry.

17 Brykiety z trocin.

18 Obuwie dziecięce o numeracji metrycznej do 23 cm.

19 Nakrycia głowy z dzianin dla dzieci do 11 lat.

20 Laski inwalidzkie.

21 Narzędzia ogrodnicze, sadownicze i gospodarcze.

22 Części do urządzeń z podpozycji 8424 81.

23 Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a.

24 Ciągniki rolnicze i dla leśnictwa.

25 Rowery i pojazdy dziecięce.

26 Przyczepy i naczepy do celów rolniczych.

27 Sanki dla dzieci.

28 Części aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego.

29 Dotyczy tylko modeli anatomii człowieka lub anatomii zwierząt.

30 Narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart.

31 Sprzęt rehabilitacyjny.

32 Łyżwy popularne, dziecięce.

33 Urządzenia ogródków dziecięcych, z drewna.

Załącznik 3. [WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%]

Załącznik nr 3

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2505

Naturalne piaski wszystkich rodzajów, również barwione, inne niż piaski metalonośne z Działu 26

2

2517

Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle używanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy i do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, krzemień i gruby żwir, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały podane w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek; kamieni z pozycji 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej

3

ex 2520

Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (zawierające gips palony lub siarczan wapniowy), również barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy – z wyłączeniem PCN 2520 10 00 0

4

2521 00 00 0

Topnik wapniowy; wapień i inny kamień wapienny stosowany do wyrobu wapna i cementu

5

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne z wyjątkiem tlenku wapniowego i wodorotlenku wapniowego z pozycji 2825

6

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

7

2715 00 00 0

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym, (np. masy uszczelniające bitumiczne, cut–backs)

8

ex 3214

Kity szklarskie, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i podobne mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp. – z wyłączeniem PCN 3214 10 90 0

Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie uwzględnione ani nie włączone:

9

3506 91 00 0

– – Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami)

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłów pokrewnych, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone:

10

3824 50 10 0

– – Masy betonowe

11

3824 50 90 0

– – Pozostałe

12

ex 3917

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych – z wyłączeniem PCN 3917 10 10 0, 3917 10 90 0, 3917 21 91 0, 3917 22 91 0, 3917 23 91 0,3917 29 91 0,3917 31 10 0,3917 32 91 0,3917 33 10 0,3917 39 91 0 i 3917 40 10 0

13

3918

Wykładziny podłogowe z tworzyw, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; wykładziny ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, jak zdefiniowano w uwadze 9 do tego działu

Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach:

14

3919 90 61 0

– – – Z plastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu

15

3919 90 69 0

– – – Pozostałe

Pozostałe płyty, arkusze, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:

16

3920 99 51 0

– – – – Arkusze z polifluorku winylu

17

3920 99 55 0

– – – Dwuosiowo zorientowana folia z polialkoholu winylowego, zawierająca w masie 97% lub więcej polialkoholu winylowego, nie powlekana, o grubości nie przekraczającej 1 mm

18

3920 99 59 0

– – – Pozostałe

Pozostałe płyty, arkusze, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:

19

3921 11 00 0

– Z polimerów styrenu

20

3921 13 10 0

– – – Miękkie, elastyczne

21

3921 13 90 0

– – – Pozostałe

22

3921 90 60 0

– – Z produktów polimeryzacji addycyjnej

23

3922

Wanny, prysznice, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych

24

3925

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914:

25

3926 90 50 0

– – – Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków

26

(skreślona)

 

27

* 4407 10 31 0

– – – – Świerkowe z gatunku „Picea abies Karst.” lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)1

28

* 4407 10 33 0

– – – – Sosnowe z gatunku „Pinus sylvestris L”1

29

* 4407 10 38 0

– – – – Pozostałe1

30

* 4407 24 30 0

– – – – Strugane1

31

4407 25 30 0

– – – – Strugane

32

4407 26 30 0

– – – – Strugane

33

* 4407 29 20 0

– – – – – – Palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose1

34

*4407 29 30 0

– – – – – – Pozostałe1

35

(skreślona)

 

36

* 4407 29 83 0

– – – – – Strugane1

37

4407 91 31 0

– – – – – Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, nie łączone

38

* 4407 92 00 0

– – Bukowe (Fagus spp.)1

39

* 4407 99 30 0

– – – Strugane1

Drewno, kształtowane w sposób ciągły, wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, również szlifowane, strugane, łączone na wpust i pióro:

40

* 4409 10 18 0

– – Pozostałe1

41

4409 20 91 0

– – – Płyty, klepki i listwy do parkietów i drewniane płyty podłogowe nie łączone

42

* 4409 20 98 0

– – Pozostałe1

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:

43

* 4412 22 91 0

– – – – Płyty stolarskie warstwowe i podłogowe2

44

* 4412 29 20 0

– – – Płyty stolarskie warstwowe i podłogowe2

45

* 4412 92 91 0

– – – – Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe2

46

* 4412 99 20 0

– – – Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe2

47

ex 4418

Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, w tym komórkowe płyty drewniane, połączone płyty parkietowe, dachówki i gonty – z wyłączeniem PCN 4418 40 00 0 i 4418 50 00 0

48

(skreślona)

 

49

(skreślona)

 

50

ex 4814

Tapety papierowe i podobne okładziny ścienne; okienny papier przezroczysty – z wyłączeniem PCN 4814 90 90 0

Filc impregnowany, powlekany, pokryty lub laminowany, lub nie poddany tego rodzaju obróbce:

51

5602 21 00 0

– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

52

5904

Linoleum, także wycinane według kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu

53

6806

Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty , iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i wyroby materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż z pozycji 6811 lub 6812 albo działem 69

54

6807

Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału, (np. bitumu naftowego lub paku węglowego)

55

6808 00 00 0

Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu albo innych odpadów drewna, spojonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym

56

6809

Wyroby z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu

57

6810

Wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

Wyroby azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe itp.:

58

6811 10 00 0

– Arkusze faliste

59

* 6811 20 11 0

– – Arkusze na dachy lub ściany, nie przekraczające wymiarów 40 x 60 cm4

60

* 6811 20 80 0

– – Pozostałe4

61

* 6811 30 00 0

– Rury, przewody i kształtki rurowe4

62

* 6811 90 00 0

– Pozostałe wyroby4

63

6904

Ceramiczne cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe itp.

64

6905

Dachówki, nasady kominowe, wykładziny kominowe, ozdoby architektoniczne i inne ceramiczne wyroby budowlane

65

6906 00 00 0

Ceramiczne rury, przewody, rynny i złącza rurowe

66

ex 6907

Nieszkliwione płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; nieszkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., nawet na podłożu – z wyłączeniem PCN 6907 90 93 0

67

6908

Szkliwione ceramiczne płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; szkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., na podłożu lub nie

68

6910

Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne

69

ex 7003

Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nie obrobione inaczej – z wyłączeniem PCN 7003 12 10 0 i 7003 19 10 0

70

ex 7004

Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nie obrobione inaczej – z wyłączeniem PCN 7004 20 10 0 i 7004 90 10 0

71

7005

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nie obrobione inaczej

Szkło z pozycji 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane lub nieoprawione w innych materiałach:

72

7006 00 90 0

– Pozostałe

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperaturowanego) lub warstwowego:

73

7007 19

– – Pozostałe

74

7007 29 00 0

– – Pozostałe

75

7008 00

Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

76

ex 7016

Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówka i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju używanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i inna drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; szyby oprawione w ołów itp.; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach – z wyłączeniem PCN 7016 90 10 0

 

 

Włókna szklane (łącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich, (np. przędza, tkaniny):

77

7019 32 00 0

– – Cienkie arkusze (woale)

78

7019 39 00 0

– – Pozostałe

79

7019 90

– Pozostałe

80

7209

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane

81

ex 7210

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane – z wyłączeniem PCN 7210 50 10 0, 7210 50 90 0, 7210 90 10 0,7210 90 31 0,7210 90 38 0 i 7210 90 90 0

82

7211

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane

83

ex 7212

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane – z wyłączeniem PCN 7212 50 10 0, 7212 60 11 0, 7212 60 19 0, 7212 60 91 0, 7212 60 93 0 i 7212 60 99 0

84

ex 7213

Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej – z wyłączeniem PCN 7213 91 20 0

Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej, nie obrobione więcej oprócz kucia, walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania na gorąco, lecz z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone:

85

7214 20 00 0

– Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniu (ECSC)

86

7214 30 00 0

– Pozostałe, ze stali automatowej (ECSC)

87

7214 99 10 0

– – – – W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (ECSC)

88

7214 99 39 0

– – – – – Mniej niż 80 mm (ECSC)

89

7214 99 50 0

– – – – Pozostałe (ECSC)

90

7214 99 69 0

– – – – – Mniej niż 80 mm (ECSC)

91

7214 99 80 0

– – – – Pozostałe (ECSC)

92

ex 7215

Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej – z wyłączeniem PCN 7215 90 10 0

Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej:

93

7216 10 00 0

– Profile „U”, „I” lub „H”, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości poniżej 80 mm ECSC

94

7216 21 00 0

– – Profile „L” (ECSC)

95

7216 22 00 0

– – Profile „T” (ECSC)

96

7216 31 11 0

– – – – Z równoległymi ścianami (ECSC)

97

7216 31 19 0

– – – – Pozostałe (ECSC)

98

7216 32 11 0

– – – – Z równoległymi ścianami (ECSC)

99

7216 32 19 0

– – – – Pozostałe (ECSC)

100

7216 33 10 0

– – – Posiadające wysokość 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającą 180 mm (ECSC)

101

7216 40

– Profile „L” lub „T”, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub więcej

102

7216 50

– Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie

103

7216 61

– – Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich

104

7216 69 00 0

– – Pozostałe

105

7216 91

– – Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich

106

7216 99 10 0

– – – Walcowane na gorąco lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz platerowania (ECSC)

107

* 7216 99 90 0

– – Pozostałe5

Drut ze stali niestopowej:

108

7217 10

– Nie pokrywany ani nie powlekany, polerowany lub nie

109

7217 90

– Pozostały

110

 

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej:

 

7219 31 00 0

– – O grubości 4,75 mm lub więcej (ECSC)

111

7219 32

– – O grubości 3 mm lub więcej, lecz poniżej 4,75 mm

112

7219 33

– – O grubości powyżej 1 mm , lecz poniżej 3 mm

113

7219 34

– – O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 1 mm

114

7219 35

– – O grubości poniżej 0,5 mm

115

7219 90

– Pozostałe

116

ex 7220

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm – z wyłączeniem PCN 7220 11 00 0, 7220 12 00 0, 7220 90 11 0 i 7220 90 31 0

117

7221 00

Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach

118

ex 7222

Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej – z wyłączeniem PCN 7222 11 11 0, 7222 11 19 0, 7222 20 11 0, 7222 20 19 0, 7222 30 10 0, 7222 30 51 0, 7222 30 91 0, 7222 30 98 0 i 7222 40 30 0

119

7223 00

Drut ze stali nierdzewnej

120

ex 7224

Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w innych pierwotnych formach; półwyroby z innej stali stopowej – z wyłączeniem PCN 7224 10 00 0, 7224 90 19 0, 7224 90 91 0 i 7224 90 99 0

Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:

121

7225 19 90 0

– – – Walcowane na zimno (ECSC)

122

7225 20 90 0

– – Pozostałe

123

7225 50 00 0

– Pozostałe, nie obrobione więcej niż walcowane na zimno (ECSC)

124

7225 99 10 0

– – – Nie obrobione powierzchniowo włączając polerowane lub jedynie pocięte w kształty prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

125

7225 99 90 0

– – – Pozostałe

Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości poniżej 600 mm:

126

7226 20 20 0

– – Nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco; o szerokości nie przekraczającej 500 mm, walcowane na gorąco, nie obrobione więcej niż platerowanie; o szerokości powyżej 500 mm, nie obrobione więcej niż walcowanie na zimno lub nie obrobione więcej niż powierzchniowo, włączając platerowanie (ECSC)

127

7226 20 80 0

– – Pozostałe

128

7226 92 10 0

– – – O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)

129

7226 92 90 0

– – – O szerokości nie przekraczającej 500 mm

130

7227

Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach

131

ex 7228

Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych – z wyłączeniem PCN 7228 10 30 0, 7228 10 50 0, 7228 20 30 0, 7228 30 61 0, 7228 40 10 0, 7228 40 90 0, 7228 60 10 0 i 7228 70 31 0

132

7229

Drut z pozostałej stali stopowej

133

ex 7304

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali – z wyłączeniem PCN 7304 21 00 0, 7304 29 11 0, 7304 29 19 0, 7304 31 10 0, 7304 39 10 0, 7304 39 20 0, 7304 41 10 0, 7304 49 10 0, 7304 49 30 0, 7304 51 30 0, 7304 59 10 0, 7304 59 50 0 i 7304 90 10 0

134

7305

Pozostałe rury i przewody rurowe, (np. spawane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali

135

ex 7306

Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone z żeliwa i stali, (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób) – z wyłączeniem PCN 7306 30 10 0, 7306 40 10 0, 7306 50 10 0 i 7306 60 10 0

Konstrukcje i części konstrukcji ze stali:

136

7308 30 00 0

– Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe

137

7308 90 51 0

– – – – Panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym

138

7308 90 59 0

– – – – Pozostałe

139

7308 90 99 0

– – – Pozostałe

140

ex * 7309 00

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), ze stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne6 – z wyłączeniem PCN 7309 00 10 0 i 7309 00 90 0

Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (łącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), różne piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia używane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub ze stali:

141

7321 11

– – Na gaz lub na gaz i inne paliwa

142

7321 81

– – Na gaz lub na gaz i inne paliwa

143

7321 82

– – Na paliwo ciekłe

144

7321 83 00 0

– – Na paliwo stałe

Grzejniki i ich części:

145

7322 11 00 0

– – Żeliwne

146

7322 19 00 0

– – Pozostałe

147

ex 7324

Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali – z wyłączeniem PCN 7324 10 10 0 i 7324 90 10 0

Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali:

148

7325 10

– Z żeliwa nieciągliwego

149

7325 99 90 0

– – – Pozostałe

150

7326 90 30 0

– – Drabiny i szczeble

151

7326 90 60 0

– – Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły używane w przemyśle budowlanym

152

7326 90 70 0

– – Perforowane kubły i podobne artykuły z arkusza do filtrowania wody przy wejściu do ścieków

Rury i przewody rurowe z miedzi:

153

7411 10

– Z miedzi rafinowanej

154

7605

Drut aluminiowy

155

7606

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości powyżej 0,2 mm, z aluminium

156

ex 7610

Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych, z pozycji 9406) i części takich konstrukcji, (np. mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach – z wyłączeniem PCN 7610 90 10 0

157

8301 10 00 0

– Kłódki

158

8301 40

– Pozostałe zamki

159

8301 50 00 0

– Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki

160

* 8301 70 00 0

– Klucze występujące oddzielnie7

Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego:

161

8302 10 90 0

– – Pozostałe

162

8302 41 00 0

– – Nadające się do budynków

163

8403

Kotły centralnego ogrzewania nie ujęte w pozycji 8402

164

8404

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami ujętymi w pozycjach 8402 lub 8403, (np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

Części do silników i siłowników:

165

8412 90 30 0

– – – Silników odrzutowych innych niż turboodrzutowe

166

8412 90 50 0

– – – Silników i siłowników hydraulicznych

167

8412 90 90 0

– – – Pozostałe

Pompy i części pomp:

168

* 8413 70 61 0

– – – – – – – – Zblokowane z silnikiem8

169

* 8413 91 90 0

– – – Pozostałe8

170

8416

Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze węgla, także ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

 

 

Urządzenia do podgrzewania wody, nieelektryczne:

171

* 8419 11 00 0

– – Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe9

172

* 8419 19 00 0

– – Pozostałe9

173

8419 89 10 0

– – – Chłodnie kominowe i podobne instalacje do chłodzenia bezpośredniego (bez ścianki oddzielającej) za pomocą wody przepływającej w obiegu zamkniętym

Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:

174

8421 21 90 0

– – – Pozostałe

175

8421 29 90 0

– – – Pozostałe

176

8421 39 30 0

– – – – Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza

177

8421 39 51 0

– – – – – Metodą mokrą

178

8421 39 71 0

– – – – – Metodą katalityczną

179

8421 39 98 0

– – – – – Pozostałe

180

8421 99 00 0

– – Pozostałe

181

ex 8481

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie – z wyłączeniem PCN 8481 10 05 0, 8481 10 19 0, 8481 20 10 0, 8481 20 90 0, 8481 80 40 0, 8481 80 61 0, 8481 80 63 0, 8481 80 69 0, 8481 80 71 0, 8481 80 73 0 i 8481 80 87 0

182

8516 10 11 0

– – – Natychmiastowe ogrzewacze wody

183

8516 10 19 0

– – – Pozostałe

184

8516 60 10 0

– – Kuchenki (zawierające przynajmniej jedną płytę grzewczą i jeden piekarnik)

185

8516 60 90 0

– – Pozostałe

186

8536 10

– Bezpieczniki

187

8536 61

– – Oprawy lamp

188

ex 8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, łącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienione w Dziale 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517 – z wyłączeniem PCN 8537 20 91 0 i 8537 20 99 0

Części stosowane wyłącznie lub zasadniczo w aparaturze z pozycji 8535, 8536 lub 8537:

189

8538 10 00 0

– Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów z pozycji 8537, nie wyposażone w przynależną do nich aparaturę

190

* 8538 90

– Pozostałe10

Izolowane przewody elektryczne:

191

8544 20 00 0

– Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne

192

8544 51

– – Zaopatrzone w końcówki

193

8544 59

– – Pozostałe

194

8544 60

– Pozostałe przewody elektryczne dla napięć powyżej 1000 V

Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów z, wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami 9014, 9015 lub 9032:

195

9026 80 91 0

– – – Elektroniczne

196

9026 80 99 0

– – – Pozostałe

197

ex 9028

Liczniki ilości i zużycia gazu, cieczy lub energii elektrycznej, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich – z wyłączeniem PCN 9028 30 90 0, 9028 90 10 0 i 9028 90 90 0

Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:

198

9032 10 30 0

– – – Elektroniczne

199

9032 10 91 0

– – – – Wyzwalane elektrycznie

200

9032 10 99 0

– – – – Pozostałe

201

9032 20 90 0

– – Pozostałe

202

9032 89 90 0

– – – Pozostałe

203

* 9032 90 90 0

– – Pozostałe10

Lampy i oprawy oświetleniowe:

203a

9405 10 21 0

– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

203b

9405 10 30 0

– – – Z materiałów ceramicznych

203c

9405 10 50 0

– – – Ze szkła

203d

9405 10 91 0

– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

204

ex 9406 00

Budki prefabrykowane – z w łączeniem PCN 9406 00 31 0

 

ex – Zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie.

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 Dot. tylko materiałów podłogowych.

2 Dot. tylko płyt podłogowych.

3 Dot. tylko materiałów izolacyjnych z korka.

4 Nie dot. wyrobów azbestowo-cementowych.

5 Nie dot. wyrobów kutych.

6 Dot. tylko wymienników ciepła c.o. i c.w., zasobników ciepłej wody i zbiorników do oczyszczalni ścieków.

7 Nie dot. kluczyków do zamków samochodowych występujących oddzielnie.

8 Dot. tylko hydroforów.

9 Dot. tylko warników i bojlerów.

10 Dot. wyłącznie urządzeń i zestawów urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń.

Załącznik 4. [WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH]

Załącznik nr 4

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

 

Oleje i ich frakcje:

1

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

2

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

3

1508 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych iż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

4

1508 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

5

1511 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

6

1511 90 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

7

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

8

15I2 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

9

1512 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

10

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

11

1513 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

12

1513 19 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

13

1513 21 11 0

– – – – Olej z ziaren palmowych

14

1513 21 19 0

– – – – Olej babassu

15

1513 29 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

16

1514 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

17

1514 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

18

1515 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

19

1515 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

20

1515 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

21

1515 30 10 0

– – Do produkcji kwasu aminoundekanowego używanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych

22

1515 50 11 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

23

1515 50 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

24

1515 90 21 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

25

1515 90 31 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

26

1515 90 40 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

27

1515 90 60 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

28

1518 00 31 0

– – Surowe

29

15I 8 00 39 0

– – Pozostałe

Owoce przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu:

30

* 2008 20

– Ananasy 1

31

* 2008 30 11 0

– – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

32

2008 30 19 0

– – – – Pozostałe

33

* 2008 30 31 0

– – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

34

2008 30 39 0

– – – – Pozostałe

35

* 2008 40 11 0

– – – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

36

2008 40 19 0

– – – – – Pozostałe

37

* 2008 40 21 0

– – – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

38

2008 40 29 0

– – – – – Pozostałe

39

* 2008 40 31 0

– – – – O zawartości cukru w masie powyżej 15%1

40

* 2008 40 39 0

– – – Pozostałe1

41

* 2008 50 11 0

– – – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85 %1

42

2008 50 19 0

– – – – – Pozostałe

43

* 2008 50 31 0

– – – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

44

2008 50 39 0

– – – – – Pozostałe

45

* 2008 50 51 0

– – – – O zawartości cukru w masie powyżej 15%1

46

* 2008 50 59 0

– – – – Pozostałe1

47

* 2008 60 11 0

– – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

48

2008 60 19 0

– – – – Pozostałe

49

* 2008 60 31 0

– – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

50

2008 60 39 0

– – – – Pozostałe

51

* 2008 70 11 0

– – – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

52

2008 70 19 0

– – – – – Pozostałe

53

* 2008 70 31 0

– – – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

54

2008 70 39 0

– – – – – Pozostałe

55

* 2008 70 51 0

– – – – O zawartości cukru w masie powyżej 15%1

56

* 2008 70 59 0

– – – – Pozostałe1

57

* 2008 80 11 0

– – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

58

2008 80 19 0

– – – – Pozostałe

59

* 2008 80 31 0

– – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

60

2008 80 39 0

– – – – Pozostałe

61

* 2008 92 12 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające w masie 50% lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych) 1

62

* 2008 92 14 0

– – – – – – Pozostałe 1

63

* 2008 92 16 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające w masie 50% lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)1

64

* 2008 92 18 0

– – – – – – Pozostałe1

65

* 2008 92 32 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające w masie 50% lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)1

66

* 2008 92 34 0

– – – – – – Pozostałe1

67

* 2008 92 36 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające w masie 50% lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)1

68

* 2008 92 38 0

– – – – – – Pozostałe1

69

* 2008 99 11 0

– – – – – O rzeczywistej mocy alkoholu nie przekraczającej w masie 11,85%1

70

2008 99 19 0

– – – – – Pozostałe

71

* 2008 99 21 0

– – – – – O zawartości cukru w masie powyżej 13%1

72

* 2008 99 23 0

– – – – – Pozostałe1

73

* 2008 99 25 0

– – – – – – – Owoce męczennicy i guawy 1

74

* 2008 99 26 0

– – – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaja1

75

* 2008 99 28 0

– – – – – – – Pozostałe1

76

* 2008 99 32 0

– – – – – – – Owoce męczennicy i guawy1

77

* 2008 99 33 0

– – – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaja1

78

* 2008 99 34 0

– – – – – – – Pozostałe1

79

* 2008 99 36 0

– – – – – – – Owoce tropikalne1

80

* 2008 99 37 0

– – – – – – – Pozostałe1

81

* 2008 99 38 0

– – – – – – – Owoce tropikalne1

82

* 2008 99 40 0

– – – – – – – Pozostałe1

Sos i przetwory z nich:

83

2103 90 30 0

– – Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

84

2106 90 20 0

– – Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów

Pozostałe napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009:

85

* 2202 90 10 0

– – Nie zawierające produktów objętych pozycjami 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami 0401 do 04042

86

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

87

2204

Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009

88

2205

Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi

89

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane, (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej

90

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone

91

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje

Alkoholowe

92

2303 30 00 0

– Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane

93

2307 00

Szlam i kamień winny

94

2402

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

95

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” i „odtworzony” ekstrakty i esencje tytoniowe

96

2501 00

Sól (również kuchenna i denaturowana) i czysty chlorek sodowy, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska

97

2517 30 00 0

– Makadam smołowany

Oleje i inne produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych:

98

2707 99 99 0

– – – – Pozostałe

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:

99

2710 00 1 I 0

– – Do przeprowadzania procesu specyficznego

100

2710 00 15 0

– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 11 0

101

2710 00 21 0

– – – – Benzyna lakiernicza

102

2710 00 25 0

– – – – Pozostałe

103

2710 00 26 0

– – – – – Benzyna lotnicza

104

2710 00 27 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej (RON)3 poniżej 95

105

2710 00 29 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej (RON)3 95 lub większej, ale nie mniejszej niż 98

106

2710 00 32 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej (RON)3 98 lub większej

107

2710 00 34 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej (RON)3 poniżej 98

108

2710 00 36 0

– – – – – – – O liczbie oktanowej (RON)3 98 lub większej

109

2710 00 37 0

– – – – Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

110

2710 00 39 0

– – – – Pozostałe oleje lekkie

111

2710 00 41 0

– – Do przeprowadzania procesu specyficznego

112

2710 00 45 0

– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 41 0

113

2710 00 51 0

– – – – Paliwo do silników odrzutowych

114

2710 00 55 0

– – – – Pozostała

115

2710 00 59 0

– – – Pozostałe

116

2710 00 61 0

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

117

2710 00 65 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 61 0

118

2710 00 66

– – – – O zawartości siarki w masie nie przekraczającej 0,05%

119

2710 00 67

– – – – O zawartości siarki w masie powyżej 0,05%, ale nie przekraczającej 0,2%

120

2710 00 68

– – – – O zawartości siarki w masie powyżej 0,2%

121

2710 00 71 0

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

122

2710 00 72 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż w imion w podpozycji 2710 00 71

123

2710 00 74 0

– – – – O zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1%

124

2710 00 76 0

– – – – O zawartości siarki w masie powyżej 1% , ale nie przekraczającej 2%

125

2710 00 77 0

– – – – O zawartości siarki w masie powyżej 2% , ale nie przekraczającej 2,8%

126

2710 00 78 0

– – – – O zawartości siarki w masie powyżej 2,8%

127

2710 00 81 0

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

128

2710 00 83 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 81

129

* 2710 00 87 0

– – – – Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe3

130

2710 00 88 0

– – – – Płyny hydrauliczne

131

2710 00 92 0

– – – – Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe

132

2710 00 94 0

– – – – Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne

133

2710 00 96 0

– – – – Oleje izolacyjne

134

2710 00 97 0

– – – – Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje

135

ex 2711

Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe – z wyłączeniem PCN 2711 11 00 0, 2711 21 00 0 i 2711 29 00 0

136

ex 2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione – z wyłączeniem PCN 2712 90 19 0

137

2713

Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Bitum i asfalt, naturalne; asfalty i skały asfaltowe:

138

2714 90 00 0

– Pozostałe

139

2715 00 00 0

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym, (np. masy uszczelniające bitumiczne, cut–backs)

140

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do wytwarzania napojów

141

3303 00

Perfumy i wody toaletowe

Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków). Łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure:

142

3304 10 00 0

– Preparaty do makijażu ust

143

3304 20 00 0

– Preparaty do malowania oczu

144

3304 30 00 0

– Preparaty do manicure i pedicure

145

* 3304 91 00 0

– – Pudry prasowane lub nie4

146

* 3304 99 00 0

– – Pozostałe5

147

3307 10 00 0

– Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia i po goleniu

148

3307 20 00 0

– Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe

149

3307 90 00 0

– Pozostałe

Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne używane jako mydło, w postaci prętów, kawałków lub w innych ukształtowanych formach, nawet zawierających mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powlekane lub pokryte mydłem lub detergentem:

150

* 3401 11 00 0

– – Do stosowania toaletowego (nawet produkty lecznicze)6

151

3403

Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, – preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, wyłączając preparaty zawierające w masie, jako składnik zasadniczy 70% lub więcej olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

152

ex * 3506

Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie uwzględnione ani nie włączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczające masy netto 1 kg7 – z wyłączeniem PCN 3506 91 00 0

Stopy żelazowo-cerowe i inne stopy piroforyczne; artykuły z materiałów łatwo palnych wymienione w uwadze 2 do działu:

153

3606 10 00 0

– Paliwa płynne, lub upłynnione w pojemnikach, takich jak stosowane w zapalniczkach mechanicznych lub podobnych pojemności nie przekraczającej 300 cm3

154

ex 4302

Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatków z innych materiałów) z wyłączeniem pozycji 4303 – z wyłączeniem PCN 4302 12 00 0 , 4302 13 00 0 , 4302 30 25 0 i 4302 30 31 0

 

 

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie:

155

4303 10 10 0

– – Z futerek białych szczeniąt foczych z gatunku „harp” (whitecoats) lub ze szczeniąt foczych gatunku „hooded” (blue-backs)

156

* 4303 10 90 0

– – Pozostałe8

157

* 4303 90 00 0

– Pozostałe8

Zamki z metalu nieszlachetnego w rodzaju używanych do drzwi budynków:

158

8301 40 19 0

– – – Pozostałe

Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej:

159

* 8479 89 98 0

– – – Pozostałe9

160

ex 8518 40

– Elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych – z wyłączeniem PCN 8518 40 10 0 i 8518 40 30 0

161

ex 8519

Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwięku nie zawierający urządzenia do rejestracji dźwięku – z wyłączeniem PCN 8519 10 00 0

162

ex 8520

Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, wyposażone lub nie, w urządzenia do odtwarzania dźwięku – z wyłączeniem PCN 8520 20 00 0

163

ex 8521

Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo) – z wyłączeniem PCN 8521 10 10 0

164

8525 40

– Kamery wideo ze stop-klatką oraz pozostałe kamery wideo rejestrujące

165

8527

Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, posiadające lub nie, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub posiadające zegar

166

ex 8528

Urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo – z wyłączeniem PCN 8528 30 05 0, 8528 30 20 0 i 8528 30 90 0

167

ex 8529 10

– Anteny i reflektory anten wszelkich typów, części nadające się do stosowania do nich – z wyłączeniem PCN 8529 10 10 0, 8529 10 15 0 i 8529 10 45 0

Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, nie z pozycji 8512 lub 8530:

168

ex 8531 10

– Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne temu podobne – z wyłączeniem PCN 8531 10 10 0

169

ex 8531 80

– Pozostałe urządzenia – z wyłączeniem PCN 8531 80 10 0

170

* 8531 90

– Części10

171

8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

172

8903

Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

173

* 8908 00 00 0

Statki i inne konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania11

174

* 9303

Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt działający na zasadzie odpalania ładunku prochowego, (np. strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, przyrządy do uboju zwierząt, wyrzutnie linki, np. ratunkowej)12

175

* 9304 00 00 0

Pozostała broń, (np. pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), oprócz wyrobów z pozycji 930713

Sprzęt do gier towarzyskich, stołowych, salonowych:

176

* 9504 10 00 0

– Gry telewizyjne z rodzaju używanych z odbiornikiem telewizyjnym14

177

* 9504 20 10 0

– – Stoły bilardowe (nawet z nogami)14

178

* 9504 20 90 0

– – Pozostałe14

179

* 9504 30 10 0

– – Gry z ekranem14

180

* 9504 30 30 0

– – „Flipper”14

181

* 9504 30 50 0

– – – Pozostałe14

182

* 9504 40 00 0

– Karty do gry15

183

* 9504 90 10 0

– – Zestawy elektrycznych samochodów wyścigowych, o charakterze gier ze współzawodnictwem14

184

* 9504 90 90 0

– – Pozostałe14

185

* 9605 00 00 0

Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia16

Bez względu na kod PCN

Inne towary:

1. Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

2. Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym również zastosowane do towarów w nich importowanych.

3. Gaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg

 

ex – Zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie.

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 Dotyczy wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

2 Dotyczy piwa bezalkoholowego.

3 Dotyczy olejów silnikowych.

4 Nie dotyczy zasypek i pudrów dla dzieci.

5 Nie dotyczy środków kosmetycznych do pielęgnacji skóry (bez ziołowych) takich, jak: kremy, mleczka, śmietanki, zmywacze, olejki i oliwy kosmetyczne, wazeliny kosmetyczne, płyny do pielęgnacji skóry i maseczki kosmetyczne.

6 Dotyczy tylko mydła do golenia.

7 Dotyczy tylko klejów do rzęs i peruk.

8 Dotyczy skór szlachetnych objętych tylko tym załącznikiem z pozycji 4302.

9 Dotyczy tylko maszyn losujących.

10 Nie dot. części do urządzeń z podpozycji 8531 20.

11 Dotyczy tylko statków z pozycji 8903.

12 Dotyczy broni myśliwskiej.

13 Dotyczy broni gazowej.

14 Dotyczy tylko rulet wraz ze stołami do gry, stołów do gry w karty, automatów hazardowych, maszyn i urządzeń losujących, elektronicznych maszyn i urządzeń do gry.

15 Nie dotyczy kart do gry dla dzieci.

16 Dotyczy zestawów zawierających środki upiększające lub wyroby perfumeryjne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama