REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 121 poz. 1298

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 111, poz. 1290 i z 2000 r. Nr 72, poz. 842) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) pozycje 83 i 84 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„83

*0904 11 00 0

– – Nierozgniatany ani niemielony6:

84

*0904 20 30 0

– – – Pozostałe6

 

b) po pozycji 84 w kolumnie „Wyszczególnienie" skreśla się wyrazy „Gałka muszkatołowa:",

c) pozycje 85 i 86 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„85

*0908 10 00 0

– Gałka muszkatołowa7

86

*0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca8"

 

d) pozycja 105 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„105

ex 1211

Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszono, nawet proszkowane – z wyłączeniem PCN 1211 90 99 0"

 

e) pozycja 108 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„108

1212 99 00 0

– – Pozostałe"

 

f) pozycja 113 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„113

1302 19 98 9

– – – – Pozostałe"

 

g) w zamieszczonych pod tabelą objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN po objaśnieniu nr 5 dodaje się objaśnienia nr 6–8 w brzmieniu:

6 Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów.

7 Nierozgniatana ani niemielona, do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów.

8 Nie dotyczy rozgniatanych lub mielonych.";

2) w załączniku nr 2:

a) pozycja 37 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„37

1211 90 99 0

– – Pozostałe"

 

b) skreśla się pozycję 134,

c) pozycja 408 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„408

*9506 91

– – Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny:31"

 

3) w załączniku nr 3:

a) skreśla się pozycję 26,

b) pozycja 34 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„34

*4407 29 30 0

– – – – – – Pozostałe1"

 

c) skreśla się pozycję 35,

d) po pozycji 47 w kolumnie „Wyszczególnienie" skreśla się wyrazy „Korek prasowany, nawet z dodatkiem spoiwa, oraz wyroby z takiego korka:",

e) skreśla się pozycje 48 i 49,

f) pozycja 181 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

„181

ex 8481

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie – z wyłączeniem PCN 8481 10 05 0, 8481 10 19 0, 8481 20 10 0, 8481 20 90 0, 8481 80 40 0, 8481 80 61 0, 8481 80 63 0, 8481 80 69 0, 8481 80 71 0, 8481 80 73 0 i 8481 80 87 0"

 

g) po pozycji 203 w kolumnie „Wyszczególnienie" dodaje się wyrazy „Lampy i oprawy oświetleniowe:" oraz dodaje się pozycje 203a, 203b, 203c i 203d w brzmieniu:

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

 

Lampy i oprawy oświetleniowe:

203a

9405 10 21 0

– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

203b

9405 10 30 0

– – – Z materiałów ceramicznych

203c

9405 10 50 0

– – – Ze szkła

203d

9405 10 91 0

– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. R. Zagórny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-30
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA