| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2000 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na przywóz towarów określonych kodem PCN 1005 90 00 0, pochodzących z Republiki Węgierskiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.
§ 2.
Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.
§ 3.
Do towarów wymienionych w załączniku, o którym mowa w § 1, nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz.1217).
§ 4.
1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentu taryfowego jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) I kwartał – 30 000 ton,

2) II kwartał – 35 000 ton,

3) III kwartał – 25 000 ton,

4) IV kwartał – 25 000 ton.

3. Pozwolenia na przywóz, udzielane na podstawie jednego wniosku, mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 1 000 ton towarów, o których mowa w § 1.

4. Wnioski o przydział kontyngentu dla pozycji towarowej, o której mowa w § 1, składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia rozpoczynającego dany kwartał, z tym że wnioski na przydział kontyngentu na I kwartał 2000 r. składa się poczynając od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

5. Termin ważności pozwolenia na przywóz towarów na I kwartał nie może wykraczać poza ostatni dzień II kwartału, zaś termin ważności pozwolenia wydanego na II, III i IV kwartał nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału, na który pozwolenie zostało wydane.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY ILOŚCIOWY]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2000 r. (poz. 32)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY ILOŚCIOWY

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość (w tonach)

1005

Kukurydza (ziarna):

115 000

1005 90 00 0

– Pozostałe

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 stycznia 2000 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »