reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 stycznia 2000 r.

w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonują:

1) poradnie badań profilaktycznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem", jako jednostki podstawowe,

2) poradnie medycyny pracy zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra.

2. Zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w zakresie orzecznictwa lekarskiego do celów określonych odrębnymi przepisami, w stosunku do kandydatów do służby, funkcjonariuszy i żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi, wykonują komisje lekarskie podległe Ministrowi, określone w odrębnych przepisach.

§ 2.
Poradnia medycyny pracy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą", dla wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
§ 3.
1. Lekarze, z zastrzeżeniem ust. 2, i pielęgniarki, wykonujący zadania służby medycyny pracy, muszą spełniać dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone:

1) dla lekarzy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1057),

2) dla pielęgniarek w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie (Dz. U. Nr 124, poz. 796).

2. Lekarz pełniący funkcję kierownika poradni medycyny pracy musi posiadać specjalizację co najmniej w jednej z następujących dziedzin: medycyna pracy, medycyna przemysłowa, medycyna transportu.

§ 4.
Kontrola poradni badań profilaktycznych dokonywana jest przez poradnie medycyny pracy na zasadach i w trybie określonych w ustawie dla kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.
§ 5.
1. Kontrola służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji obejmuje funkcjonowanie tej służby, a także zakres i jakość udzielanych świadczeń.

2. W związku z kontrolą, o której mowa w ust. 1, osobie wykonującej czynności kontrolne przysługuje prawo:

1) przeprowadzania czynności kontrolnych, a w szczególności:

a) wizytacji pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia,

b) sprawdzania przestrzegania spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, aparatury i sprzętu medycznego oraz ambulansów sanitarnych,

c) żądania informacji i dokumentacji, w tym również dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem przepisu art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28),

d) obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w lit. c),

2) wydawania zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

3) wydawania, w miarę potrzeby, decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Osoba wykonująca czynności kontrolne obejmujące funkcjonowanie, zakres i jakość udzielanych świadczeń powinna posiadać kwalifikacje, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 6.
W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia kierownikiem poradni medycyny pracy może być lekarz nie spełniający wymogów określonych w § 3 ust. 2.
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 lutego 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama