REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 9 poz. 117

USTAWA

z dnia 20 stycznia 2000 r.

o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Centralnym organem administracji rządowej w zakresie kultury fizycznej jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

2. Zadania Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz sposób ich realizacji określa ustawa.”;

2) w art. 19 w ust. 2 wyrazy „szkół podstawowych i” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych, gimnazjów oraz”;

3) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. N r 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061) użyte w art. 47b w ust. 1, 2a i 2b w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu”.
Art. 3.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 26 lutego 2000 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-02-11
  • Data wejścia w życie: 2000-02-26
  • Data obowiązywania: 2000-02-26
  • Z mocą od: 2000-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA