| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 czerwca 2000 r.

w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 124, poz. 782 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego ustala się w wysokości 5,70-krotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

2. Członkowie Biura Orzecznictwa nie będący sędziami Sądu Najwyższego otrzymują wynagrodzenie zasadnicze sędziego sądu apelacyjnego.

§ 2.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 1:

 

Stawka

Mnożnik

1

0,70

2

0,80

3

0,90

 

§ 3.
Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie, której powierzono pełnienie obowiązków lub funkcji kierowniczych, na czas ich sprawowania.

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden, wyższy dodatek.

§ 5.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 6.
Do sędziów i członków Biura Orzecznictwa mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatku za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa (Dz. U. Nr 153, poz. 774 i z 1997 r. Nr 24, poz. 120).
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK l STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO l CZŁONKÓW BIURA ORZECZNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 czerwca 2000 r. (poz. 557)

TABELA STANOWISK l STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO l CZŁONKÓW BIURA ORZECZNICTWA

 

Lp

Stanowisko

Stawka dodatku

1

Dyrektor Biura Orzecznictwa, dyrektor Biura Prezydialnego, przewodniczący wydziału

3

2

Kierownik działu w Biurze Orzecznictwa

2

3

Rzecznik prasowy

1

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 czerwca 2000 r.

Rozporządzenie traci moc 10 marca 2003 r. na podstawie § 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek dodatku funkcyjnego (Dz.U. Nr 41, poz. 344).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »