| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 2000 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2.
Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3.
Do towarów wymienionych w załączniku, o którym mowa w § 1, nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277 i Nr 29, poz. 361).
§ 4.
1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków, proporcjonalnie do liczby osób składających te wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wydane pozwolenie nie może przekraczać wnioskowanych wielkości.

3. Rozdysponowanie kontyngentu dla pozycji towarowej określonej kodem PCN 1001 90 jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) w III kwartale – 20 tys. ton,

2) w IV kwartale – 20 tys. ton.

4. Rozdysponowanie kontyngentu dla pozycji towarowej określonej kodem PCN 1005 90 00 0 jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) w III kwartale – 11 tys. ton,

2) w IV kwartale – 6 tys. ton.

5. Rozdysponowanie kontyngentu dla pozycji towarowej określonej kodem PCN 2002 90 jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) w III kwartale – 500 ton,

2) w IV kwartale – 500 ton.

6. Wnioski o przydział kontyngentu dla pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90, 1005 90 00 0 i 2002 90 składa się na każdy kwartał oddzielnie:

1) dla III kwartału – w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

2) dla IV kwartału – poczynając od 1 do 14 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.

7. Termin ważności pozwolenia na przywóz towarów dla pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90,1005 90 00 0 i 2002 90 nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału, na który pozwolenie zostało wydane.

8. Wnioski o przydział kontyngentu dla pozycji towarowej określonej kodem PCN 1702 30 składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWOŹ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 2000 r. (poz. 752)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWOŹ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Obniżona stawka celna

Ilość w tonach

1

2

3

4

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

40000

1001 90

– Pozostałe:

 

 

1001 90 10 0

– – Orkisz do siewu

15

 

 

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

1001 90 91

– – – Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin):

 

 

1001 90 91 1

– – – – Ziarno pszenicy zwyczajnej

15

 

1001 90 91 9

– – – – Mieszanki żyta z pszenicą (meslin)

15

 

1001 90 99 0

– – – Pozostałe

15

 

1005

Kukurydza (ziarna):

 

 

1005 90 00 0

– Pozostałe

0

17000

1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:

 

 

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

40

50

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

 

 

2002 90

– Pozostałe:

 

1 000

 

– – O zawartości suchej masy poniżej 12%:

 

 

2002 90 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

 

 

2002 90 11 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

11

 

2002 90 11 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

11

 

2002 90 19 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

11

 

 

– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie przekraczającej 30%:

 

 

2002 90 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

 

 

2002 90 31 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

11

 

2002 90 31 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

11

 

2002 90 39 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

11

 

 

– – O zawartości suchej masy powyżej 30%:

 

 

2002 90 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

 

 

2002 90 91 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

11

 

2002 90 91 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

11

 

2002 90 99 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

11

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »