| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 sierpnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 82 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 9,

b) w ust. 3 skreśla się pkt 3;

2) skreśla się § 2 i 3;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzą księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ust. 2–6.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy.”;

5) skreśla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
Do czasu zakończenia roku obrotowego wspólnoty mieszkaniowe stosują dotychczasowe przepisy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »