| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 sierpnia 2000 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Steinhoff

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 sierpnia 2000 r. (poz. 808)

STATUT MINISTERSTWA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

§ 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej „ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 91, poz. 1033 i z 2000 r. Nr 8, poz. 98), do spraw:

1) pracy,

2) zabezpieczenia społecznego.

§ 2. W skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych,

3) Departament Polityki Rynku Pracy,

4) Departament Polityki Sektorowej i Restrukturyzacji,

5) Departament Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych,

6) Departament Dialogu Społecznego,

7) Departament Prawa Pracy,

8) Departament Warunków Pracy,

9) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

10) Departament Pomocy Społecznej,

11) Departament Ubezpieczeń Społecznych,

12) Departament Wynagrodzeń,

13) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

14) Biuro Prawne,

15) Biuro Dyrektora Generalnego,

16) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków,

17) Biuro Administracyjno-Budżetowe, a w jego ramach w szczególności:

a) Wydział Budżetowy,

b) Wydział Finansowy,

c) Stanowisko do Spraw Administracyjno-Gospodarczych,

d) Stanowisko do Spraw Inwestycji i Zamówień Publicznych,

18) Biuro Informacji i Promocji,

19) Biuro Informatyki,

20) Biuro Spraw Obronnych,

21) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

22) Sekretariat Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu „praca" zapewniają w szczególności:

1) Departament Polityki Rynku Pracy,

2) Departament Polityki Sektorowej i Restrukturyzacji,

3) Departament Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych,

4) Departament Prawa Pracy,

5) Departament Dialogu Społecznego,

6) Departament Warunków Pracy,

7) Departament Wynagrodzeń,

8) Sekretariat Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu „zabezpieczenie społeczne" zapewniają w szczególności:

1) Departament Pomocy Społecznej,

2) Departament Ubezpieczeń Społecznych,

3) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »