| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 8 sierpnia 2000 r.

w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się do dnia 31 grudnia 2000 r. wielkości progowe dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy, określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A Balazs

Załącznik 1. [WIELKOŚCI PROGOWE DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. (poz. 809)

WIELKOŚCI PROGOWE DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0102

Bydło żywe:

t

16

0102 90

– Pozostałe:

 

 

 

– –Gatunki domowe:

 

 

0102 90 05 0

– – – O masie nie przekraczającej 80 kg

 

 

 

– – – O masie powyżej 80 kg, ale nie przekraczającej 160 kg:

 

 

0102 90 21 0

– – – – Rzeźne

 

 

0102 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

 

 

– – – O masie powyżej 300 kg:

 

 

 

– – – – Krowy:

 

 

0102 90 61 0

– – – – – Rzeźne

 

 

0102 90 69 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

0102 90 71 0

– – – – – Rzeźne

 

 

0102 90 79 0

– – – – – Pozostałe

 

 

0103

Trzoda chlewna żywa:

t

2,5

 

– Pozostałe:

 

 

0103 91

– – O masie poniżej 50 kg:

 

 

0103 91 10 0

– – – Gatunki domowe

 

 

0103 92

– – O masie 50 kg lub większej:

 

 

 

– – – Gatunki domowe:

 

 

0103 92 11 0

– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie 160 kg lub większej

 

 

0103 92 19 0

– – – – Pozostałe

 

 

0104

Owce i kozy żywe:

t

7

0104 10

– Owce:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

0104 10 30 0

– – – Jagnięta (do jednego roku życia)

 

 

0104 10 80 0

– – – Pozostałe

 

 

0104 20

– Kozy:

 

 

0104 20 90 0

– – Pozostałe

 

 

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

 

 

– O masie nie przekraczającej 185 g:

 

 

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

t

902

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

 

 

0105 11 11 0

– – – – Nioski

 

 

0105 11 19 0

– – – – Pozostałe

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

0105 11 91 0

– – – – Nioski

 

 

0105 11 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

0105 12 00 0

– – Indyki

t

1619

0105 19

– – Pozostałe:

 

 

0105 19 20 0

– – – Gęsi

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0105 19 90 0

– – – Kaczki i perliczki

 

 

 

– Pozostałe:

 

 

0105 92 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nie przekraczającej 2000 g

 

 

0105 93 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie powyżej 2000 g

 

 

0105 99

– – Pozostałe:

 

 

0105 99 10 0

– – – Kaczki

 

 

0105 99 20 0

– – – Gęsi

 

 

0105 99 30 0

– – – Indyki

 

 

0105 99 50 0

– – – Perliczki

 

 

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

t

283

0201 10 00 0

– Tusze i półtusze

 

 

0201 20

– Inne kawałki mięsa z kośćmi:

 

 

0201 20 20 0

– – Ćwierci „kompensowane”

 

 

0201 20 30 0

– – Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone

 

 

0201 20 50 0

– – Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone

 

 

0201 20 90 0

– – Pozostałe

 

 

0201 30 00 0

– Bez kości

 

 

0202

Mięso wołowe mrożone:

t

2963

0202 10 00 0

– Tusze i półtusze

 

 

0202 20

– Inne kawałki mięsa z kośćmi:

 

 

0202 20 10 0

– – Ćwierć i „kompensowane”

 

 

0202 20 30 0

– – Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone

 

 

0202 20 50 0

– – Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone

 

 

0202 20 90 0

– – Pozostałe

 

 

0202 30

– Bez kości:

 

 

0202 30 10 0

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy

 

 

0202 30 50 0

– – Rostbef, antrykot i szponder – kawałki

 

 

0202 30 90 0

– – Pozostałe

 

 

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

t

53388

 

– Świeże lub chłodzone:

 

 

0203 11

– – Tusze i półtusze:

 

 

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

 

 

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

 

 

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

 

 

0203 19

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

 

 

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

 

 

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

 

 

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– Mrożone:

 

 

0203 21

– – Tusze i półtusze:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

 

 

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

 

 

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

 

 

0203 29

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

 

 

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

 

 

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

 

 

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

 

 

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

t

51454

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus dometicus:

 

 

0207 11

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

 

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83%”

 

 

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

 

 

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

 

 

0207 12

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

 

 

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

 

 

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

 

 

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

 

 

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

 

 

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

 

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

 

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

 

 

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– – – Podroby:

 

 

0207 13 91 0

– – – – Wątroby

 

 

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

0207 14

– – Kawałki i podroby mrożone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

 

 

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

 

 

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

 

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

 

 

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– – – Podroby:

 

 

0207 14 91 0

– – – – Wątroby

 

 

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

 

– Z indyków:

 

 

0207 24

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

 

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

 

 

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

 

 

0207 25

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

 

 

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

 

 

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

 

 

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

 

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

 

 

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

 

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

 

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 26 60 0

– – – – Podudzia i ich kawałki

 

 

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

 

 

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– – – Podroby:

 

 

0207 26 91 0

– – – – Wątroby

 

 

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

0207 27

– – Kawałki i podroby, mrożone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

 

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

 

 

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

 

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

 

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

 

 

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

 

 

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– – – Podroby:

 

 

0207 27 91 0

– – – – Wątroby

 

 

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

 

– Z kaczek, gęsi i perliczek:

 

 

0207 32

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

 

– – – Kaczki:

 

 

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85%”

 

 

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

 

 

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

 

 

– – – Gęsi:

 

 

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

 

 

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

 

 

0207 32 90 0

– – – Perliczki

 

 

0207 33

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

 

 

 

– – – Kaczki:

 

 

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

 

 

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

 

 

– – – Gęsi:

 

 

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

 

 

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

 

 

0207 33 90 0

– – – Perliczki

 

 

0207 34

– – Otłuszczone wątroby świeże lub chłodzone:

 

 

0207 34 10 0

– – – Z gęsi

 

 

0207 34 90 0

– – – Z kaczek

 

 

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

 

– – – – Bez kości:

 

 

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

 

 

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

 

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

 

 

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

 

 

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

 

 

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

 

 

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

 

 

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

 

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

 

 

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

 

 

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

 

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

 

 

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

 

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

 

 

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– – – Podroby:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0207 35 91 0

– – – – Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby

 

 

0207 35 99 0

– – – –Pozostałe

 

 

0207 36

– – Pozostałe, mrożone:

 

 

 

– – – Kawałki:

 

 

 

– – – – Bez kości:

 

 

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

 

 

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

 

 

– – – – Z kośćmi:

 

 

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

 

 

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

 

 

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

 

 

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

 

 

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

 

 

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

 

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

 

 

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

 

 

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

 

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

 

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

 

 

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

 

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

 

 

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

– – – Podroby:

 

 

 

– – – – Wątroby:

 

 

0207 36 81 0

– – – – – Otłuszczone wątroby gęsie

 

 

0207 36 85 0

– – – – – Otłuszczone wątroby kacze

 

 

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

 

 

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

 

 

0401

Mleko i śmietana, nie zagęszczone ani nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

t

1349

0401 10

– O zawartości tłuszczu w masie nie wyższej niż 1%:

 

 

0401 10 10 0

– – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów

 

 

0401 10 90 0

– – Pozostałe

 

 

0401 20

– O zawartości tłuszczu w masie powyżej 1%, ale nie wyższej niż 6%:

 

 

 

– – Nie przekraczającej 3%:

 

 

0401 20 11 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów

 

 

0401 20 19 0

– – – Pozostałe

 

 

 

– – Powyżej 3%:

 

 

0401 20 91 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów

 

 

0401 20 99 0

– – – Pozostałe

 

 

0401 30

– O zawartości tłuszczu w masie powyżej 6%:

 

 

 

– – Nie przekraczającej 21%:

 

 

0401 30 11 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów

 

 

0401 30 19 0

– – – Pozostałe

 

 

 

– – Powyżej 21%, ale nie wyższej niż 45%:

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0401 30 31 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów

 

 

0401 30 39 0

– – – Pozostałe

– –Powyżej 45%:

0401 30 91 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2 litrów

0401 30 99 0

– – – Pozostałe

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

t

8461

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 1,5%:

– – Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

0402 10 11 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 10 19 0

– – –Pozostałe

– – Pozostałe:

0402 10 91 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 10 99 0

– – – Pozostałe

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie powyżej 1,5%:

0402 21

– – Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

– – – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 27%.

0402 21 11

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 11 9

– – – – – – Pozostałe

0402 21 17

– – – – – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 11%

0402 21 17 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 17 9

– – – – – – Pozostałe

0402 .21 19

– – – – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 11%, ale nie przekraczającej 27%:

0402 21 19 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 19 9

– – – – – – Pozostałe

– – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 27%:

0402 21 91

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 91 9

– – – – – Pozostałe

0402 21 99

– – – – Pozostałe:

0402 21 99 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 99 9

– – – – – Pozostałe

0402 29

– – Pozostałe:

– – – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 27%:

0402 29 11 0

– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nie przekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu w masie powyżej 10%

– – – – Pozostałe:

0402 29 15 0

– – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0402 29 19 0

– – – – – Pozostałe

 

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 27%:

0402 29 91 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 29 99 0

– – – – Pozostałe

– Pozostałe:

0402 91

– –Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

– – – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 8%:

0402 91 11 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 19 0

– – – – Pozostałe

– – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 8%, ale nie przekraczającej 10%:

0402 91 31 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 39 0

– – – – Pozostałe

– – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 10%, ale nie przekraczającej 45%:

0402 91 51 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 59 0

– – – – Pozostałe

– – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 45%:

0402 91 91 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 99 0

– – – – Pozostałe

0402 99

– – Pozostałe:

– – – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 9,5%:

0402 99 11 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 99 19 0

– – – – Pozostałe

– – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 9,5%, ale nie przekraczającej 45%:

0402 99 31 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 99 39 0

– – – – Pozostałe

– – – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 45%:

0402 99 91 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 99 99 0

– – – – Pozostałe

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; masło o obniżonej zawartości tłuszczu:

t

5671

0405 10

– Masło:

 

 

– – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 85%:

 

 

– – – Masło naturalne:

 

 

0405 10 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

 

 

0405 10 19 0

– – – – Pozostałe

 

 

0405 10 30 0

– – – Masło odtwarzane

 

 

0405 10 50 0

– – – Masło z serwatki

 

 

0405 10 90 0

– – Pozostałe

 

 

0405 20

– Masło o obniżonej zawartości tłuszczu:

 

 

0405 20 10 0

– – O zawart. tłuszczu w masie 39% i więcej, ale poniżej 60 %

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0405 20 30 0

– – O zawart. tłuszczu w masie 60% i więcej, ale poniżej 75%

 

 

0405 20 90 0

– – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 75%, ale nie przekraczającej 80%

0405 90

– Pozostałe:

0405 90 10 0

– – O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i więcej oraz o zawartości wody w masie poniżej 0,5%

0405 90 90 0

– – Pozostałe

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

 

 

– Drobiu:

0407 00 30 0

– – Pozostałe

mln

41,3

szt.

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

 

 

– Żółtka jaj:

0408 11

– – Suszone:

0408 11 80 0

– – – Pozostałe

t

701

0408 19

– – Pozostałe:

– – – Pozostałe:

0408 19 81 0

– – – – Ciekłe

t

436

0408 19 89 0

– – – – Pozostałe, włącznie z mrożonymi

t

3

– Pozostałe:

0408 91

– – Suszone:

0408 91 80 0

– – – Pozostałe

t

297

0408 99

– – Pozostałe:

 

 

0408 99 80 0

– – – Pozostałe

t

158

0409 00 00 0

Miód naturalny

t

2220

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

 

 

0504 00 00 1

– Żołądki drobiowe

t

23

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

 

 

0603 10

– Świeże:

0603 10 10

– – Róże:

0603 10 10 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

t

1751

0603 10 10 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

t

2719

0603 10 20

– – Goździki:

 

 

0603 10 20 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

t

139

0603 10 20 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

t

499

0603 10 50

– – Chryzantemy:

 

 

0603 10 50 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

t

1827

0603 10 50 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

t

1269

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone:

t

64128

0702 00 00 1

– Od 1 stycznia do 31 marca

0702 00 00 2

– Od 1 do 30 kwietnia

0702 00 00 3

– Od 1 do 14 maja

0702 00 00 5

– Od 15 do 31 maja

0702 00 00 7

– Od 1 czerwca do 30 września

0702 00 00 8

– Od 1 do 31 października

0702 00 00 9

– Od 1 listopada do 31 grudnia

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone:

 

 

0704 10 00

– Kalafiory i brokuły głowiaste:

t

2932

0704 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 14 kwietnia

0704 10 00 3

– – Od 15 kwietnia do 31 maja

0704 10 00 5

– – Od 1 czerwca do 30 listopada

0704 10 00 9

– – Od 1 grudnia do 31 grudnia

0704 20 00 0

– Brukselka

t

97

0704 90

– Pozostałe:

t

5200

0704 90 10 0

– – Biała kapusta i czerwona kapusta

 

 

0704 90 90 0

– – Pozostałe

0705

Sałata (Lactuca satlva) i cykoria (Cichorium spp.) , świeże lub chłodzone:

t

6051

– Sałata:

0705 11 00

– –Sałata głowiasta:

0705 11 00 1

– – – Od 1 stycznia do 31 marca

0705 11 00 3

– – – Od 1 kwietnia do 30 listopada

0705 11 00 9

– – – Od 1 grudnia do 31 grudnia

0705 19 00 0

– – Pozostała

– Cykoria:

0705 21 00 0

– – Endywia (Cichorium intybus var. Foliosum)

0705 29 00 0

– – Pozostała

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone:

 

 

0706 10 00 0

– Marchew i rzepa

t

17732

0706 90

– Pozostałe:

t

7619

0706 90 10 0

– – Selery (korzeniowe lub niemieckie)

0706 90 30 0

– – Chrzan (Cochlearia armoracia}

0706 90 90 0

– – Pozostałe

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:

 

 

0707 00 05

– Ogórki:

t

6667

0707 00 05 1

– – Od 1 stycznia do końca lutego

 

 

0707 00 05 3

– – Od 1 marca do 30 kwietnia

 

 

0707 00 05 5

– – Od 1 do 15 maja

 

 

0707 00 05 6

– – Od 16 maja do 30 września

 

 

0707 00 05 7

– – Od 1 do 31 października

 

 

0707 00 05 8

– – Od 1 do 10 listopada

 

 

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0707 00 05 9

– – Od 11 listopada do 31 grudnia

 

 

0707 00 90 0

– Korniszony

t

13

0710

Warzywa (nie gotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone:

t

6544

0710 10 00 0

– Ziemniaki

– Warzywa strączkowe, nawet łuskane:

0710 21 00 0

– – Groch (Pisum sativum)

0710 22 00 0

– – Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00 0

– – Pozostałe

0710 30 00 0

– Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0710 80

– Pozostałe warzywa:

– – Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

0710 80 51 0

– – – Słodka papryka

0710 80 59 0

– – – Pozostałe

– – Grzyby:

0710 80 61 0

– – – Z rodzaju Agraricus

0710 80 69 0

– – – Pozostałe

0710 80 70 0

– – Pomidory

0710 80 85 0

– – Szparagi

0710 80 95 0

– – Pozostałe

0710 90 00 0

– Mieszanki warzyw

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nie przetworzone:

t

5912

0712 20 00 0

– Cebula

0712 30 00 0

– Grzyby i trufle

0712 90

– Inne warzywa; mieszanki warzyw:

0712 90 05 0

– – Ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nie przetworzone

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11 0

– – – Odmiany siewne

0712 90 19 0

– – – Pozostałe

0712 90 30 0

– – Pomidory

0712 90 50 0

– – Marchew

0712 90 90 0

– – Pozostałe

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

t

16250

0808 10

– Jabłka:

0808 10 10 0

– – Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia

– – Pozostałe:

0808 10 20

– – – Odmiany Golden Delicious:

0808 10 20 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 20 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 20 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 50

– – – Odmiany Granny Smith:

0808 10 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 50 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 50 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 90

– – – Pozostałe:

0808 10 90 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

0808 10 90 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

 

 

0808 10 90 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (łącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

 

 

0809 20

– Wiśnie i czereśnie:

t

128

0809 20 05

– – Wiśnie (Prunus cerasus):

0809 20 05 1

– – –Od 1 stycznia do 31 maja

0809 20 05 5

– – – Od 1 czerwca do 15 lipca

0809 20 05 9

– – –Od 16 lipca do 31 grudnia

0809 20 95 0

– – Pozostałe

0809 40

– Śliwki i owoce tarniny:

t

840

0809 40 05

– – Śliwki:

0809 40 05 1

– – – Od 1 stycznia do 30 czerwca

0809 40 05 5

– – – Od 1 lipca do 30 września

0809 40 05 9

– – – Od 1 października do 31 grudnia

0810

Pozostałe owoce, świeże:

 

 

0810 10 00

– Truskawki i poziomki:

t

1038

0810 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 30 kwietnia

 

 

0810 10 00 3

– – Od 1 maja do 31 lipca

 

 

0810 10 00 9

– – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

 

 

0810 20

– Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami:

t

389

0810 20 10 0

– – Maliny

0810 20 90 0

– – Pozostałe

0810 30

– Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest:

t

154

0810 30 10 0

– – Czarne porzeczki.

0810 30 30 0

– – Czerwone porzeczki

0810 30 90 0

– – Pozostałe

0811

Owoce i orzechy, nie gotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

t

6736

0811 10

– Truskawki i poziomki:

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10 11 0

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0811 10 19 0

– – – Pozostałe

0811 10 90 0

– – Pozostałe

0811 20

–Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, czarne, białe lub czerwone porzeczki i agrest:

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 20 11 0

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0811 20 19 0

– – – Pozostałe

– – Pozostałe:

0811 20 31 0

– – – Maliny

0811 20 39 0

– – – Czarne porzeczki

0811 20 51 0

– – – Czerwone porzeczki

0811 20 59 0

– – – Jeżyny i morwy

0811 20 90 0

– – – Pozostałe

0811 90

– Pozostałe:

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

 

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy:

 

 

0811 90 19 0

– – – – Pozostałe

– – – Pozostałe:

0811 90 39 0

– – – – Pozostałe

– – Pozostałe:

0811 90 50 0

– – – Owoce z gatunku Yaccinium myrtillus

0811 90 70 0

– – – Owoce z gatunków Vaccinium mytiilloides i Vaccinium angustifolium

– – – Wiśnie i czereśnie:

0811 90 75 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

0811 90 80 0

– – – – Pozostałe

0811 90 95 0

– – – Pozostałe

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

1001 90

– Pozostałe:

t

527723

1001 90 10 0

– – Orkisz do siewu

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91

– – – Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91 1

– – – – Ziarno pszenicy zwyczajnej

1001 90 91 9

– – – – Mieszanki żyta z pszenicą (meslin)

1001 90 99 0

– – – Pozostałe

1002 00 00 0

Żyto

t

51410

1003 00

Jęczmień:

t

272746

1003 00 10 0

– Nasiona

1003 00 90 0

– Pozostały

1004 00 00 0

Owies

t

2451

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna:

t

12068

– Mąka pszenna:

1101 00 11 0

– – Z pszenicy durum

1101 00 15 0

– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

– Mąka żytnio-pszenna

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

 

 

1102 10 00 0

– Mąka żytnia

t

34

1103

Kasze, grysiki i granulki zbożowe: – Kasze i grysiki:

t

25863

1103 11

– – Z pszenicy:

1103 11 10 0

– – – Z pszenicy durum

1103 11 90 0

– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1103 12 00 0

– – Z owsa

1103 13

– – Z kukurydzy:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

1103 13 10 0

– – – O zawartości tłuszczu nie przekraczającej 1,5% masy

 

 

1103 13 90 0

– – – Pozostałe

1103 14 00 0

– – Z ryżu

1103 19

– – Z pozostałych zbóż:

1103 19 10 0

– – – Z żyta

1103 19 30 0

– – – Z jęczmienia

1103 19 90 0

– – – Pozostałe

 

– Granulki:

1103 21 00 0

– – Z pszenicy

1103 29

– – Z pozostałych zbóż:

1103 29 10 0

– – – Z żyta

1103 29 20 0

– – – Z jęczmienia

1103 29 30 0

– – – Z owsa

1103 29 40 0

– – – Z kukurydzy

1103 29 50 0

– – – Z ryżu

1103 29 90 0

– – – Pozostałe

1105

Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane:

t

1140

1105 10 00 0

– Mąka, grysik i puder

1105 20 00 0

– Płatki, grudki i granulki ziemniaczane

1107

Słód palony lub nie:

 

 

1107 10

– Nie palony:

– – Pozostałe:

1107 10 99 0

– – – Pozostałe

t

181098

1108

Skrobie; inulina:

 

 

– Skrobie:

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

t

8606

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

t

159

1205 00

Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

t

87745

1205 00 10 0

– Siewne

1205 00 90 0

– Pozostałe

 

 

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, siewne:

 

 

– Nasiona roślin pastewnych inne niż nasiona buraków:

1209 23

– – Nasiona kostrzewy:

t

1083

1209 23 11 0

– – – Kostrzewy łąkowej (Festuca pracensis Huds.)

1209 23 15 0

– – – Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.)

1209 23 80 0

– – – Pozostałe

1209 24 00 0

– – Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

t

445

1209 25

– – Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam.,Lolium perenne L.):

t

996

1209 25 10 0

– – – Rajgras włoski (życica wielokwiatowa)(łącznie z rajgrasem westerwoldzkim) (Lolium multiflorum Lam.)

1209 25 90 0

– – – Rajgras angielski (życica trwała) (Lolium perenne L.)

1209 26 00 0

– – Nasiona tymotki

t

476

1209 29

– – Pozostałe:

t

636

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

1209 29 10 0

– – – Nasiona wyki; nasiona wiechliny (błotnej, zwyczajnej) (Poa paluscris L., Poa trivialis L.); nasiona kupkówki (Dactylis glomerata L.); nasiona mietlicy (Agrostis)

 

 

1209 29 80 0

– – – Pozostałe

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

 

 

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, nie mielone, nie sproszkowane ani nie w formie granulek

t

2

1310 20

– Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina;

1210 20 10 0

– – Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina

t

395

1210 20 90 0

– – Pozostałe

t

232

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar–agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

– Soki i ekstrakty roślinne:

1302 13 00 0

– – Z chmielu

t

196

1507

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

t

120882

1507 10

– Olej surowy, odgumowany lub nie:

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 10 90 0

– – Pozostałe

1507 90

– Pozostałe:

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 90 90

– – Pozostałe:

1507 90 90 1

– – – Rafinowane, konfekcjonowane

1507 90 90 9

– – – Pozostałe

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

t

69494

– Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:

1512 11

– – Olej surowy:

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

– – – Pozostałe:

1512 11 91 0

– – – – Olej słonecznikowy

1512 11 99 0

– – – – Olej z krokosza balwierskiego

1512 19

– – Pozostałe:

1512 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

– – – Pozostałe:

1512 19 91

– – – – Olej słonecznikowy:

1512 19 91 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 91 9

– – – – – Pozostały

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

1512 19 99

– – – – Olej z krokosza balwierskiego:

 

 

1512 19 99 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 99 9

– – – – – Pozostały

– Olej bawełniany i jego frakcje:

1512 21

– – Olej surowy, niezależnie, czy gossypol został usunięty, czy nie:

1512 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 21 90 0

– – – Pozostały

1512 29

– – Pozostałe:

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 29 90 0

– – – Pozostałe

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

t

33227

1514 10

– Olej surowy:

1514 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 10 90 0

– – Pozostały

1514 90

– Pozostałe:

1514 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 90 90

– – Pozostałe:

1514 90 90 1

– – – Rafinowane, konfekcjonowane

1514 90 90 9

– – – Pozostałe

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516:

 

 

1517 10

– Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:

t

8390

1517 10 10 0

– – Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

1517 10 90 0

– – Pozostałe

1517 90

– Pozostałe:

t

8252

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

– – Pozostałe:

1517 90 91 0

– – – Nielotne oleje roślinne, płynne, mieszane

1517 90 93 0

– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy

1517 90 99 0

– – – Pozostałe

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte na tych produktach:

t

1707

1601 00 10 0

– Z wątroby

– Pozostałe:

1601 00 91 0

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, nie gotowane

1601 00 99 10

– – Pozostałe

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

t

5587

1602 10 00 0

– Przetwory homogenizowane

1602 20

– Z wątroby dowolnych zwierząt:

– – Z wątroby gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 0

– – – Zawierające w masie 75% lub więcej otłuszczonej wątroby

1602 20 19 0

– – – Pozostałe

1602 20 90 0

– – Pozostałe

– Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

– – Z indyków;

– – – Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 31 11 0

– – – – Zawierające wyłącznie nie gotowane mięso indycze

1602 31 19 0

– – – – Pozostałe

1602 31 30 0

– – – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 31 90 0

– – – Pozostałe

1602 32

– – Z drobiu z gatunku Gallus domesticus:

– – – Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 32 11 0

– – – – Nie gotowane

1602 32 19 0

– – – – Pozostałe

1602 32 30 0

– – – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 32 90 0

– – – Pozostałe

1602 39

– – Pozostałe:

– – – Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 39 21 0

– – – – Nie gotowane

1602 39 29 0

– – – – Pozostałe

1602 39 40 0

– – – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa drobiowego lub podrobów

1602 39 80 0

– – – Pozostałe

– Z wieprzowiny:

1602 41

– – Szynki i ich części:

1602 41 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 41 90 0

– – – Pozostałe

1602 42

– – Łopatki i ich części:

1602 42 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 42 90 0

– – – Pozostałe

1602 49

– – Pozostałe łącznie z mieszankami:

– – – Ze świń domowych:

– – – – Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 0

– – – – – Schaby (bez karkowych) i ich części łącznie z mieszankami schabów i szynek

1602 49 13 0

– – – – – Karki i ich części łącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

1602 49 15 0

– – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

1602 49 19 0

– – – – – Pozostałe

1602 49 30 0

– – – – Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

1602 49 50 0

– – – – Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

 

 

1602 49 90 0

– – – Pozostałe

1602 50

– Z wołowiny:

1602 50 10 0

– – Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami

– – Pozostałe:

– – – W opakowaniach hermetycznych:

1602 50 31 0

– – – – Corned beef (wołowina peklowana)

1602 50 39 0

– – – – Pozostałe

1602 50 80 0

– – – Pozostałe

1602 90

– Pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

1602 90 10 0

– – Przetwory z krwi dowolnych zwierząt

– – Pozostałe:

– – – Pozostałe:

1602 90 51 0

– – – – Zawierające mięso lub podroby ze świń domowych

– – – – Pozostałe:

– – – – – Zawierające mięso wołowe lub podroby:

1602 90 61 0

– – – – – – Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami

1602 90 69 0

– – – – – – Pozostałe

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

t

30093

– Cukier surowy nie zawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

1701 12

– – Cukier buraczany:

1701 12 10 0

– – – Do rafinacji

1701 12 90 0

– – – Pozostały

– Pozostały:

1701 99

– – Pozostały:

1701 99 10 0

– – – Cukier biały

1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:

t

13837

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

– – Pozostałe:

– – – Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie:

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

– – – Pozostałe:

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy:

 

 

1702 40 10 0

– – Izoglukoza

1702 40 90 0

– – Pozostałe

1702 60

– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy zawierające w stanie suchym powyżej 50% fruktozy w masie:

1702 60 10 0

– – Izoglukoza

1702 60 80 0

– – Syrop inulinowy

1702 60 95 0

– – Pozostałe

1702 90

– Inne, łącznie z cukrem inwertowanym:

1702 90 30 0

– – Izoglukoza

1702 90 50 0

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone:

t

28132

1901 20 00 0

– Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów piekarniczych z pozycji 1905

1901 90

– Pozostałe:

– – Ekstrakt słodowy:

1901 90 11 0

– – – O zawartości w masie suchego ekstraktu 90% lub więcej

1901 90 19 0

– – – Pozostałe

– – Pozostałe:

1901 90 91 0

– – – Nie zawierający tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy ani skrobi, lub zawierający mniej niż 1,5% tłuszczu z mleka, 5% sacharozy (łącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi, wyłączając przetwory spożywcze w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404

1901 90 99

– – – Pozostałe:

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (np. płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki i grysiku), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

t

3840

1904 10

– Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

1904 10 10 0

– – Otrzymane z kukurydzy

1904 10 30 0

– – Otrzymane z ryżu

1904 10 90 0

– – Pozostałe

1904 20

– Przetwory spożywcze otrzymane z nie prażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nie prażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych:

1904 20 10 0

– – Preparaty typu Musli na bazie nie prażonych płatków zbożowych

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

 

– – Pozostałe:

 

 

1904 20 91 0

– – – Otrzymywane z kukurydzy

1904 20 95 0

– – – Otrzymywane z ryżu

1904 20 99 0

– – – Pozostałe

1904 90

– Pozostałe:

1904 90 10 0

– – Ryż

1904 90 90 0

– – Pozostałe

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

 

 

2002 10

– Pomidory, całe lub w kawałkach:

t

3305

2002 10 10 0

– – Bez skórek

2002 10 90 0

– – Pozostałe

2002 90

– Pozostałe:

t

24605

– – O zawartości suchej masy poniżej 12%:

2002 90 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 11 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

2002 90 11 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 19 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie przekraczającej 30%:

2002 90 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 31 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 39 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

– – 0 zawartości suchej masy powyżej 30%:

2002 90 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 91 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 99 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

t

39026

2106 90

– Pozostałe:

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

2106 90 30 0

– – – Syropy izoglukozowe

– – – Pozostałe:

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

2106 90 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

2106 90 92 0

– – – Nie zawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi

 

 

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:

 

 

2302 10

– Kukurydziane:

t

7487

2302 10 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 35%

2302 10 90 0

– – Pozostałe

2302 20

– Ryżowe:

t

57

2302 20 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 35%

2302 20 90 0

– – Pozostałe

2302 30

– Pszenne:

t

74352

2302 30 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie cześć, która przechodzi przez sito, zawiera w masie 1,5% lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 30 90 0

– – Pozostałe

2302 40

– Z innych zbóż:

t

3676

2302 40 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito, zawiera w masie 1,5 % lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 40 90 0

– – Pozostałe

2302 50 00 0

– Z roślin strączkowych

t

175

2401

Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe:

 

 

2401 10

– Tytoń nie odżyłowany:

t

10519

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 10 49 0

– – – – Pozostałe

– – Pozostałe:

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 10 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 10 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 20

– Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

t

42079

 

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednost­ka miary

Wielkości progowe

1

2

3

4

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny, tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 20 49 0

– – – – Pozostałe

– – Pozostałe:

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 20 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 20 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 30 00 0

– Odpady tytoniowe

t

10125

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin:

 

 

– Albumina jaja:

3502 11

– – Suszona:

3502 11 90 0

– – – Pozostała

t

123

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »