| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 sierpnia 2000 r.

w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3 oraz art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 i z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”, przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych jest równa aktualnej wartości pieniężnej poszczególnych norm wyżywienia, określonych w odrębnych przepisach.
§ 2.
1. Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu:

1) pełniącemu służbę bądź wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego mu w naturze – w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia,

2) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop zdrowotny – w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej – 020,

3) wyznaczonemu do pełnienia służby jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych albo na stanowisku służbowym w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej, przy międzynarodowym dowództwie wojskowym i w ich strukturach organizacyjnych, za czas przewozu w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby – od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby – do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

– w wysokości równej wartości pieniężnej 200% normy wyżywienia szkolnej – 020, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze,

4) zaliczonemu do personelu latającego wracającemu do kraju po wykonaniu zadań za granicą i pozostającemu bez przydziału służbowego, przez okres 2 miesięcy – w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej mu przed wyjazdem,

5) należącemu do personelu latającego oraz wykonującemu skoki ze spadochronem, na jego prośbę, przy braku przeciwwskazań służbowych – w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia.

2. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w zamian za wyżywienie należne uczestnikom ćwiczeń, kursów i szkoleń wszystkich typów.

§ 3.
1. Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu należącemu do personelu latającego, wyznaczonemu na stanowisko służbowe wymagające kwalifikacji lotniczych, lecz nie wykonującemu lotów, w wysokości zależnej od:

1) dotychczasowego okresu wykonywania lotów,

2) części wartości pieniężnej normy wyżywienia, o której mowa w ust. 4, nie większej jednak niż 100% wartości właściwej normy wyżywienia.

2. Za każdy rok lotów, z uwzględnieniem okresu ich wykonywania w szkole lotniczej:

1) na samolotach naddźwiękowych i śmigłowcach bojowych – przysługuje 7% wartości pieniężnej normy wyżywienia,

2) na samolotach dodźwiękowych, odrzutowych turbośmigłowych i pozostałych śmigłowcach – przysługuje 5% wartości pieniężnej normy wyżywienia,

3) na pozostałych samolotach – przysługuje 4% wartości pieniężnej normy wyżywienia.

3. Przy obliczaniu lat wykonywania lotów nie uwzględnia się okresu krótszego niż 6 miesięcy, a okres powyżej 6 miesięcy liczy się jako pełny rok.

4. Wysokość równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, ustala się według wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi, obowiązującej w dniu wyznaczenia na stanowisko służbowe.

§ 4.
Równoważnik pieniężny przysługuje kandydatowi na żołnierza zawodowego za okres:

1) urlopu i całodobowej przepustki – w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej – 020,

2) przebywania w podróży służbowej – w wysokości równej 200% wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej – 020.

§ 5.
W zakresie uregulowanym w rozporządzeniu traci moc zarządzenie nr 106/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 1990 r. w sprawie stosowania należności żywnościowych przysługujących żołnierzom w czasie pokoju (Dz. Rozk. MON poz. 112 i z 1999 r. poz. 10).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »