| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 września 2000 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołanie obwodowych komisji wyborczych następuje najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji kapitana statku, zwanego dalej „kapitanem”.
§ 2.
1. Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „pełnomocnikiem”, nie później niż w 10 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić kapitanowi, za pośrednictwem armatora, kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej.

2. Kandydatem może być wyborca, który przebywa na statku w dniu zgłoszenia i będzie tam przebywał w dniu pierwszego i ponownego głosowania.

3. Kapitan uwzględni zgłoszenie kandydata przekazane przez armatora, jeżeli kandydat spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, i złoży kapitanowi pisemne oświadczenie o zgodzie na powołanie w skład obwodowej komisji wyborczej.

§ 3.
1. Jeżeli pełnomocnicy zgłoszą więcej niż 9 kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej, kapitan w drodze losowania ustala 9-osobowy skład komisji. O terminie losowania należy powiadomić kandydatów na członków komisji i umożliwić im obecność przy losowaniu.

2. Jeżeli pełnomocnicy zgłoszą mniej niż 5 kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej lub nie zgłoszą żadnego kandydata, kapitan powołuje w skład obwodowej komisji wyborczej wyborców, którzy przebywają na statku w dniu powołania, jeżeli wyrażą na to pisemną zgodę i będą przebywali na statku w dniu pierwszego i ponownego głosowania.

§ 4.
Kapitan podaje niezwłocznie do wiadomości wyborców skład obwodowej komisji wyborczej, w formie ogłoszenia umieszczonego w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi.
§ 5.
1. Członek obwodowej komisji wyborczej jest odwoływany z jej składu w razie śmierci, pisemnego zrzeczenia się członkostwa, utraty prawa wybierania lub braku tego prawa w dniu powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.

2. Członek obwodowej komisji wyborczej może być odwołany ze składu komisji w razie niewykonywania obowiązków członka komisji.

3. O wystąpieniu przyczyny uzasadniającej odwołanie ze składu obwodowej komisji wyborczej przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić kapitana, który powołał komisję.

4. Odwołania ze składu komisji wyborczych dokonuje kapitan, który powołał daną komisję.

5. Jeżeli w obwodowej komisji wyborczej pozostało mniej niż pięć osób, kapitan uzupełnia skład komisji do liczby pięciu członków; przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »