| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 września 2000 r.

w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ewidencjonowania i przechowywania w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych i nadleśnictwach broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w postaci broni gazowej, ręcznych miotaczy gazu, kajdanek i pałek gumowych służbowych.
§ 2.
Zapotrzebowanie na dany rodzaj broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego ustala odpowiednio dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczy.
§ 3.
1. Broń palną i amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego przechowuje się w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni", prowadzonym przez regionalną dyrekcję Lasów Państwowych lub nadleśnictwo.

2. Magazyn broni powinien:

1) stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowanym w miarę możliwości na piętrze, którego położenie utrudnia możliwość dokonania włamania,

2) być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, sygnalizację alarmową oraz apteczkę pierwszej pomocy zawierającą również krople do oczu na wypadek porażenia wzroku gazem,

3) posiadać następujące, specjalne zabezpieczenie przeciwwłamaniowe:

a) drzwi metalowe lub obite blachą stalową o grubości powyżej 2 mm, wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową, zamykane co najmniej na dwa zamki atestowane i zasuwę drzwiową zamykaną na atestowaną kłódkę, przystosowane do plombowania, zaopatrzone we wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych,

b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek nie większych niż 10x10 mm i średnicy drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, zabezpieczone na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8x30 mm, przy czym odstęp między prętami nie powinien przekraczać wymiarów 120x120 mm, a pomiędzy płaskownikami 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.

3. Dopuszcza się zamiast kraty i siatki zamocowanie w oknach atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach okiennych bez możliwości otwierania.

4. Drzwi do magazynu broni w czasie nieobecności osoby prowadzącej magazyn broni, zwanej dalej „magazynierem", powinny być zamknięte i zaplombowane oraz posiadać włączoną sygnalizację alarmową.

§ 4.
Protokolarnego przyjęcia przydatności magazynu broni pod względem technicznym dokonuje komisja powołana odpowiednio przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczego, w skład której wchodzi przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 5.
1. Broń palną i amunicję przechowuje się w szafach stalowych lub sejfach zamykanych na atestowane zamki, plombowanych, znajdujących się w magazynie broni.

2. Broń palną, przechowywaną w magazynie broni, wyjmuje się z futerału, rozładowuje i zabezpiecza. Broń ta powinna mieć zwolniony kurek i odłączony magazynek, a także powinna być kompletna, czysta i zakonserwowana.

3. Warunki przechowywania broni i amunicji powinny uwzględniać wymagania określone przez jej producenta.

4. Amunicja do broni powinna znajdować się w pudełkach lub pojemnikach, do których powinna być włożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.

§ 6.
1. Broń palna i amunicja oraz środki przymusu bezpośredniego podlegają rejestracji w „Książce ewidencji broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego", której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wydanie i zwrot broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego rejestruje się w „Książce wydania i przyjęcia broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego", której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być ponumerowane, przeszyte i olakowane na ostatniej stronie pieczęcią regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśnictwa.

4. Książki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi i przechowuje w magazynie broni magazynier będący strażnikiem leśnym, wyznaczony przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczego.

§ 7.
Prawo wstępu do magazynu broni mają:

1) magazynier,

2) główny inspektor Straży Leśnej, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, dowódca grupy interwencyjnej, nadleśniczy, kierujący posterunkiem Straży Leśnej, przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji – w obecności magazyniera.

§ 8.
1. Strażnik leśny, po zakończeniu pracy, zdaje do magazynu broni wydaną broń palną i amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego.

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczego, dopuszcza się przetrzymywanie przez strażnika leśnego broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w mieszkaniu, z zachowaniem warunków ich przechowywania określonych w odrębnych przepisach.

§ 9.
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczy wydaje polecenie niezwłocznego zdania przez strażnika leśnego przydzielonej broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego do magazynu broni, w szczególności w przypadku:

1) nieprzestrzegania warunków ich przechowywania,

2) podejrzenia ich użycia niezgodnie z przeznaczeniem lub podejrzenia zamiaru takiego użycia,

3) posiadania lub posługiwania się bronią po spożyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego środka.

§ 10.
Dopuszcza się przechowywanie broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w istniejących magazynach broni, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Tokarczuk


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2000 r. (poz. 902)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »