REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 121 poz. 1297

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wykaz czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, zwaną dalej „stawką podatku 0%”, stanowiący załącznik [1] do rozporządzenia.

2. Stawkę podatku 0% stosuje się do sprzedaży w kraju i importu czasopism specjalistycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia:

1) wytworzonych metodami poligraficznymi i

2) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN oraz

3) na których oznaczono wielkość nakładu nie przekraczającą 15 000 egzemplarzy,

z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli faktyczny nakład czasopisma specjalistycznego wymienionego w załączniku do rozporządzenia jest wyższy od nakładu podanego na czasopiśmie, stawka podatku 0% nie ma zastosowania do sprzedaży w kraju przez importera oraz wydawcę, począwszy od numeru, którego nakład został przekroczony.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym że § 1 ust. 2 pkt 3 obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2001 r.
Załącznik 1. [WYKAZ CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2000 r. (poz.1297)

WYKAZ CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0 %, oraz warunków jej stosowania (Dz.U. Nr 51, poz. 533). Zmiana weszła w życie 8 czerwca 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA