REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 35 poz. 326

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 marca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297 i z 2001 r. Nr 51, poz. 533) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

Załącznik 1. [WYKAZ CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 marca 2002 r. (poz. 326)

WYKAZ CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH

Lp.

TYTUŁ

WYDAWCA

1

2

3

1.

45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

2.

AAEM ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, AAEM Publishers

3.

ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Quality Review

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

4.

ACM Transactions on Mathematical Software

Association For Computing Machinery New York, USA

5.

ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. AEDIFICATIO ET MECHANICA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

6.

ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. AGRICULTURA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

7.

ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. GEODAESIA ET RURIS REGULATIO

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

8.

ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. PROTECTIO AQUARUM ET PISCATORIA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

9.

ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. TECHNOLOGIA ALIMENTORUM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

10.

ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. VETERINARIA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

11.

ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. ZOOTECHNICA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

12.

Acta Agraria et Silvestria Ser. Agraria

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie

13.

ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA. SERIES: SILVESTRIS

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie

14.

ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA. SERIES: ZOOTECHNICA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych

15.

ACTA AGROBOTANICA. JOURNAL OF THE POLISH BOTANICAL SOCIETY

Polskie Towarzystwo Botaniczne

16.

ACTA AGROPHYSICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki

17.

ACTA ANGIOLOGICA

Volumed s.c.

18.

ACTA ARCHAEOLOGICA CARPATHICA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Archeologiczna

19.

ACTA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIA

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

20.

ACTA ARITHMETICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny

21.

ACTA ASIATICA VARSOVIENSIA

Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów Pozaeuropejskich

22.

ACTA ASTRONOMICA

Fundacja Astronomii Polskiej im. M. Kopernika

23.

ACTA BALTICO-SLAVICA. ARCHEOLOGIA HISTORIA

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy

24.

ACTA BIOCHIMICA POLONICA

Komitet Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Polskie Towarzystwo Biochemiczne

 

1

2

3

25.

ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES BOTANICA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Biologiczna

26.

ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES ZOOLOGIA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Biologiczna

27.

Acta Cassubiana

Instytut Kaszubski

28.

Acta Chiropterologica

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

29.

ACTA CHROMATOGRAPHICA

Uniwersytet Śląski. Instytut Chemii

30.

Acta Clinica

Fundacja Multis Multum

31.

ACTA ENDOSCOPICA POLONA

Towarzystwo Chirurgów Polskich

32.

ACTA ENTOMOLOGICA SILESIANA

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne

33.

ACTA GEOGRAPHICA LODZIENSIA

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych

34.

ACTA GEOLOGICA POLONICA

Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Geologicznych

35.

ACTA GEOPHYSICA POLONICA

Polska Akademia Nauk. Komitet i Instytut Geofizyki

36.

ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

37.

ACTA HYDROBIOLOGICA

Polska Akademia Nauk. Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha

38.

ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA

Akademia Rolnicza w Szczecinie

39.

ACTA MAGNETICA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Fizyki

40.

Acta Medica Premisliensis

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

41.

ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

42.

ACTA MYCOLOGICA

Polskie Towarzystwo Botaniczne

43.

Acta Neophilologica

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

44.

ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS

Polska Akademia Nauk. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego

45.

Acta of Bioengineering and Biomechanics

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

46.

ACTA ORNITHOLOGICA

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

47.

ACTA PALEOBOTANICA

Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera

48.

ACTA PALEONTOLOGICA POLONICA

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

49.

ACTA PARASITOLOGICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego

50.

ACTA PHILOLOGICA

Uniwersytet Warszawski

51.

Acta Physica Polonica – A

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Polskie Towarzystwo Fizyczne

52.

Acta Physica Polonica B

Uniwersytet Jagielloński

53.

Acta Physicae Superficierum

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

54.

ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM

Zakład Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, Kraków przy udziale: Katedra Fizjologii Roślin SGGW, Warszawa; Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

55.

ACTA POLONIAE HISTORICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Komitet Nauk Historycznych

56.

ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA. DRUG RESEARCH

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

 

1

2

3

57.

ACTA POLONIAE TOXICOLOGICA

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

58.

Acta Polono-Ruthenica

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

59.

ACTA PROTOZOOLOGICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Polskie Towarzystwo Biologii Komórki

60.

ACTA SCANSENOLOGICA

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

61.

ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE

Polskie Towarzystwo Botaniczne

62.

ACTA THERIOLOGICA

Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk

63.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ANTHROPOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

64.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ARCHAEOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

65.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

66.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA BOTANICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

67.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA CHIMICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

68.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ETHNOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

69.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

70.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

71.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

72.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GERMANICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

73.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA HISTORICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

74.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA INFORMATICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

75.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA IURIDICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

76.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LIBRORUM

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

77.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LIMNOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

78.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

79.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA ANGLICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

80.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ANGLICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

81.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA POLONICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

82.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROMANICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

83.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROSSICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

84.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA MATHEMATICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

85.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

1

2

3

86.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PAEDAGOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

87.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PAEDAGOGICA ET PSYCHOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

88.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHILOSOPHICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

89.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHYSICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

90.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHYSIOLOGICA, CYTHOLOGICA ET GENETICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

91.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PSYCHOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

92.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SCIENTIAE ARTIUM ET LITTERARUM

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

93.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SOCIOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

94.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SOZOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

95.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ZOOLOGICA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

96.

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

97.

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

98.

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

99.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ANGLICA WRATISLAVIENSIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

100.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ANTlQUITAS

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

101.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. CLASSICA WRATISLAVIENSIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

102.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. GERMANICA WRATISLAVIENSIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

103.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. HISTORIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

104.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. HISTORIA SZTUKI

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

105.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. LITERATURA I KULTURA POPULARNA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

106.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. NEDERLANDICA WRATISLAVIENSIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

107.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. NIEMCOZNAWSTWO

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

108.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. POLITOLOGIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

109.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE BOTANICZNE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

110.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE GEOLOGICZNO-MINERALOGICZNE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

111.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, SERIA A: GEOGRAFIA FIZYCZNA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

 

1

2

3

112.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. SERIA B: GEOGRAFIA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

113.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE KULTUROZNAWCZE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

114.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE LITERACKIE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

115.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE PEDAGOGICZNE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

116.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE PSYCHOLOGICZNE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

117.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE ZOOLOGICZNE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

118.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

119.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

120.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

121.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ROMANICA WRATISLAVIENSIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

122.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. SLAVICA WRATISLAVIENSIA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

123.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA ARCHEOLOGICZNE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

124.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA GEOGRAFICZNE

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

125.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

126.

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI HITLEROWSKIMI

Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

127.

ACTA ZOOLOGICA CRACOVIENSIA

Polska Akademia Nauk. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt

128.

Actas Latinoamericanas de Varsovia

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego – Instytut Krajów Rozwijających się

129.

Administrator

Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa

130.

ADVANCES IN AGRICULTURAL SCIENCES

Akademia Rolnicza w Szczecinie

131.

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Akademia Medyczna we Wrocławiu

132.

AFRICANA BULLETIN

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

133.

Afryka

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

134.

AFRYKA – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

135.

AFRYKA. AZJA. AMERYKA ŁACIŃSKA

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

136.

Agro Serwis

Biznes Press Sp. z o.o.

137.

Agrochemia

Hortpress Sp. z o.o.

138.

AI Magazine

American Association For Artificial Intelligence, USA

139.

Akademicki Przegląd Sportowy

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego

 

1

2

3

140.

Akant

Instytut Wydawniczy „Świadectwo"

141.

Akcent

Edytor Press

142.

Aktualności Rachunkowo-Podatkowe

Dom Wydawniczy ABC. Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o.

143.

Aktualności Rolnicze

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

144.

Aktualności Rolnicze

Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach

145.

Aktualności Rolnicze – Rynek

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedzibą w Końskowoli

146.

AKTUALNOŚCI TELEWIZYJNE

Prasowa Agencja Telewizyjna TYP S.A.

147.

ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury

ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury

148.

Alergia Astma Immunologia – Przegląd Kliniczny

Ad fontes s.c.

149.

ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii

150.

Almanach "Słowacy w Polsce"

Towarzystwo Słowaków w Polsce

151.

Almanach Częstochowy

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy

152.

Almanach Historyczny

Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

153.

Almanach Karpacki "Płaj"

Towarzystwo Karpackie

154.

Almanach Muszyny

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej

155.

Almanach Muzealny

Wydawnictwo DiG, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

156.

Almanach Sądecki

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Oddział w Nowym Sączu

157.

Almanach Sceny Polskiej

Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk

158.

Almanach Ukraiński

Związek Ukraińców w Polsce

159.

Almanach Ziemi Limanowskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej

160.

Almanach Żydowski

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

161.

American Studies

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

162.

Anaesthesiology Intensive Therapy

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

163.

ANALECTA

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki

164.

ANALECTA CRACOVIENSIA

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

165.

Analitical Report

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

166.

Analityka – Nauka i Praktyka

Wydawnictwo MALAMUT

167.

Analiza Produkcyjno-Ekonomicznej Sytuacji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

168.

Anatomia Fantastyki

Gdański Klub Fantastyki

169.

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

170.

ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS

Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu

171.

Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny

Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów

172.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

173.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS

Akademia Medyczna w Gdańsku

174.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE LODZENSIS

Akademia Medyczna w Łodzi

 

1

2

3

175.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

176.

Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Suplement

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

177.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS. ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

178.

ANNALES POLONICI MATHEMATICI

Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny

179.

Annales Silesiae

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

180.

ANNALES SOCIETATIS DOCTRINAE STUDENTOM ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS

Śląska Akademia Medyczna

181.

ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE – ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO

Polskie Towarzystwo Geologiczne

182.

Annales UMCS sec. Horticultura

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie

183.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO A: MATHEMATICA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

184.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO AA: CHEMIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

185.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO AAA: PHYSICA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

186.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

187.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO C: BIOLOGIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

188.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO D: MEDICINA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Medyczna w Lublinie

189.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO DD: MEDICINA VETERINARIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie

190.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO E: AGRICULTURA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie

191.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO EE: ZOOTECHNICA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie

192.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO F: HISTORIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

193.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO FF: PHILOLOGIAE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

194.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO G: IUS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

195.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO H: OECONOMIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

196.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO I: PHILOSOPHIA-SOCIOLOGIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

197.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO J: PAEDAGOGICA-PSYCHOLOGIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

198.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO K: POLITOLOGIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

1

2

3

199.

ANNALES ZOOLOGICI

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

200.

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Instytut Medycyny Wsi

201.

Annals of Diagnostic Paediatric Pathology

Polskie Towarzystwo Patologii Dziecięcej

202.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. AGRICULTURAL ECONOMICS AND RURAL SOCIOLOGY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

203.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. AGRICULTURE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

204.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. ANIMAL SCIENCE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

205.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

206.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

207.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. HORTICULTURE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

208.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. LAND RECLAMATION

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

209.

ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. VETERINARY MEDICINE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

210.

ANNUAL REPORT NUCLEAR PHYSICS DIVISION INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS

Uniwersytet Warszawski. Instytut Fizyki Doświadczalnej. Zakład Fizyki Jądra Atomowego

211.

Annuał Review of Agricultural Engineering

Komitet Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk

212.

Antena Krzyku

Antena Krzyku Unc.

213.

ANTHROPOLOGICAL REVIEW

Wydawnictwo NAKOM

214.

Antidotum

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej

215.

ANTROPOMOTORYKA

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

216.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

217.

APPLICATIONES MATHEMATICAE

Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny

218.

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Politechnika Zielonogórska. Lubuskie Towarzystwo Naukowe

219.

Applied Mathematics and Optimization

Springer Verlag, New York

220.

APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING

Politechnika Zielonogórska. Zakład Mechaniki Wydziału Mechanicznego

221.

APTEKARZ

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

222.

ARBORETUM BOLESTRASZYCE

Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach

223.

ARBORETUM KÓRNICKIE

Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii

224.

Arcana

Wydawnictwo „Arcana"

225.

ARCHAEOLOGIA POLONA

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

226.

Arche. Wiadomości Bractwa

Agencja „Kanon"

227.

Arche. Wiadomości Bractwa

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

228.

ARCHEION

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 

1

2

3

229.

ARCHEOLOGIA

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii

230.

ARCHEOLOGIA POLSKI

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii

231.

Archeus – Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

232.

Architectus

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

233.

Architektura – Murator

Wydawnictwo „Murator"

234.

Architektura Tekstyliów

Instytut Architektury Tekstyliów

235.

ARCHIVES OF ACOUSTICS

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Komitet Akustyki Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Akustyczne

236.

ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING

Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

237.

Archives of Control Sciences

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

238.

ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING

Polska Akademia Nauk. Komitet Elektrotechniki

239.

ARCHIVES OF HYDROENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS

Polska Akademia Nauk. Instytut Budownictwa Wodnego

240.

ARCHIVES OF MECHANICS (ARCHIWUM MECHANIKI STOSOWANEJ)

Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki

241.

ARCHIVES OF METALLURGY

Polska Akademia Nauk. Komitet Metalurgii

242.

ARCHIVES OF MINING SCIENCES – ARCHIWUM GÓRNICTWA

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

243.

Archives of Perinatal Medicine

Wydawnictwo Naukowe Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

244.

ARCHIVES OF THERMODYNAMICS

Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania

245.

Archives of Transport

Instytut Technologii Eksploatacji

246.

ARCHIYOLTA

Firma Wydawniczo-Reklamowa Archivolta Michał Stępień

247.

ARCHIVUM COMBUSTIONIS

Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania

248.

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk

249.

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław

250.

ARCHIVUM IURIDICUM CRACOVIENSE

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie

251.

ARCHIVUM VETERINARIUM POLONICUM

Komitet Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk

252.

ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE

Międzywydziałowy Zakład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

253.

ARCHIWUM BUDOWY MASZYN – THE ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING

Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

254.

ARCHIWUM ENERGETYKI – Archives of Energetics

Polska Akademia Nauk. Komitet Problemów Energetyki

255.

ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

256.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

257.

ARCHIWUM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY

Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji

 

1

2

3

258.

ARCHIWUM HISTORII MYŚLI POLITYCZNEJ

Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych

259.

ARCHIWUM INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

Polska Akademia Nauk. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

260.

ARCHIWUM KRYMINOLOGII

Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych

261.

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

262.

ARCHIWUM MINERALOGICZNE

Komitet Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk

263.

ARCHIWUM MOTORYZACJI – The Archive of Automative Engineering

Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji

264.

ARCHIWUM NAUKI 0 MATERIAŁACH

Komitet Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski

265.

Archiwum Ochrony Środowiska

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław

266.

ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA

Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska

267.

ARCHIWUM RYBACTWA POLSKIEGO –ARCHIVES OF POLISH FISHERIES

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Olsztyn

268.

ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI

Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, Wydawnictwo PP

269.

Argumenta Oeconomica

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

270.

Arkadia – Pismo Katastroficzne

Instytut Mikołowski

271.

Arkusz

Oficyna Wydawnicza „Głos Wielkopolski"

272.

ARS REGIA

Pismo niezależne związane ze środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego i Poznańskiego

273.

Ars Regia

Wydawnictwo „Klio" Sp. z o.o.

274.

Art & Buisness. Sztuka Polska i Antyki

Instytut Promocji Kultury Sp. z o. o.

275.

ARTeon

Dom Wydawniczy „KRUSZONA" Sp. z o.o.

276.

Artibus et Historiae

IRSA s.c.

277.

ARTIFICIAL SATELLITES

Polska Akademia Nauk. Centrum Badań Kosmicznych

278.

ARTIUM OUAESTIONES .

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

279.

ARTYLERIA W OPERACJI I WALCE

Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. J. Bema. Wydział Wojsk Rakietowych i Artylerii; Katedra Wojsk Rakietowych i Artylerii Akademii Obrony Narodowej

280.

Aseptyka

AUXILIUM Sp. z o.o.

281.

ASK. SPOŁECZEŃSTWO, BADANIA, METODY

Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii

282.

Aspekt Polski

Katolicki Klub im. Św. Wojciecha

283.

Astronautyka

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronautycznego

284.

ATENEUM KAPŁAŃSKIE

Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne

285.

Atest – Ochrona Pracy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

286.

Atlas Połowów Rybackich

Morski Instytut Rybacki w Gdyni

 

1

2

3

287.

AUDIOFONOLOGIA

Polski Komitet Audiofonologii, Polskie Towarzystwo Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej

288.

Aura–Ochrona Środowiska

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT

289.

Auąra

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

290.

Auąrele

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

291.

Autobusy

EMI – PRESS

292.

Autograf

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

293.

Automatica GB

Pergamon, Oxford

294.

AUTOMATYKA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

295.

Automatyka elektroenergetyczna

„ZIAD Bielsko-Biała” S.A. Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP

296.

Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne

„Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe

297.

Avtomatika i telemechanika

Nauka, Moskva

298.

Azymut Alfa

Krajowa Rada Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy

299.

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

300.

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

301.

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSKĄ ZACHODNIĄ. SERIA C: ZOOLOGIA

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

302.

BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE

Politechnika Wrocławska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

303.

BADANIA SYSTEMOWE

Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych

304.

Badanie i Diagnoza

Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej

305.

BALCANICA POSNANIENSIA. Acta et studia

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

306.

BALNEOLOGIA POLSKA

Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej

307.

Baltic-Pontic-Studies

Instytut Prahistorii/PSO

308.

Banach Center Publications

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

309.

BANK FAUNY BEZKRĘGOWCÓW

Stowarzyszenie „Zespół Akarologiczny”

310.

BANK i KREDYT

Narodowy Bank Polski

311.

Bardziej Kochani

Wydawnictwo Oświatowe „ELSA”

312.

Barok. Historia – Literatura – Sztuka.

Wydawnictwo NERITON

313.

BARWNIKI, ŚRODKI POMOCNICZE

Instytut Barwników i Produktów Organicznych

314.

Besida

Stowarzyszenie Łemków

315.

Bez Dogmatu

Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”

316.

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna – Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

317.

Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka

Centralny Instytut Ochrony Pracy

318.

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Wyższy Urząd Górniczy

319.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Instytut Transportu Samochodowego

320.

BHP – Organizacja Bezpiecznej Pracy

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

321.

Białoruskie Zeszyty Historyczne

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

322.

BIAŁOSTOCCZYZNA

Białostockie Towarzystwo Naukowe

 

1

2

3

323.

BIAŁOSTOCKI PRZEGLĄD KRESOWY

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

324.

BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii

325.

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Biblioteka Narodowa

326.

Bibliografia Bibliografii Polskich

Biblioteka Narodowa

327.

Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy Piśmiennictwo Polskie za 1997 r.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

328.

Bibliografia Geologiczna Polski

Państwowy Instytut Geologiczny

329.

Bibliografia Polskiego Piśmiennictwa Zagadnień Gospodarki Żywnościowej

Centralna Biblioteka Rolnicza

330.

Bibliografia Regionalna Wielkopolski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

331.

Bibliografia Warmii i Mazur

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział w Olsztynie

332.

Bibliografia Województwa Opolskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki

333.

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych

Biblioteka Narodowa

334.

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa

335.

Bibliografia Zawartości Czasopism

Biblioteka Narodowa

336.

Bibliografie – Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu

337.

Biblioteczka Leśniczego

Wydawnictwo Świat

338.

BIBLIOTECZKA WIADOMOŚCI I MUZ

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

339.

BIBLIOTEKA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka

340.

Biblioteka Analiz

Biblioteka Analiz

341.

BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii

342.

Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria A

Wydawnictwo DiG i Ośrodek Dokumentacji Zabytków

343.

Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B

Wydawnictwo DiG i Ośrodek Dokumentacji Zabytków

344.

Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria C

Wydawnictwo DiG i Ośrodek Dokumentacji Zabytków

345.

BIBLIOTEKA PRZEMYSKA

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

346.

Biblioteka w Szkole

Agencja „Sukurs”

347.

BIBLIOTEKA WZORNICTWA

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

348.

Bibliotekarz

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

349.

Bibliotekarz Radomski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

350.

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie

351.

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica

352.

BIBLIOTHEKA FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 

1

2

3

353.

Bieszczad

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

354.

Bieżące Informacje

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

355.

Bieżący Informator Prawniczy

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

356.

Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

357.

BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING

Polska Akademia Nauk. Instytut Biocybernetyki i Biomedycyny

358.

Biologia w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

359.

Biological Bulletin of Poznań

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

360.

Biologiczna Medycyna Weterynaryjna

Instytut Psychosomatyczny

361.

BIOLOGY OF SPORT

Instytut Sportu

362.

BIOTECHNOLOGIA – Przegląd Informacyjny

Polska Akademia Nauk. Komitet Biotechnologii; Polska Akademia Nauk. Instytut Chemii Bioorganicznej

363.

Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Archiwum PAN

364.

Biuletyn Bankowy

Agencja UNIA – PRESS. Wydawnictwo „HUBERTUS”

365.

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

Uniwersytet Jagielloński – Biblioteka Jagiellońska

366.

Biuletyn Celny

Agencja UNIA – PRESS. Wydawnictwo „HUBERTUS”

367.

BIULETYN CENTRALNEGO LABORATORIUM PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO

Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie

368.

BIULETYN CENTRUM OŚRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI RADY EUROPY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy

369.

Biuletyn EKOPLAST

Ośrodek Dydaktyczno-Informacyjny Tworzyw Sztucznych Politechniki Szczecińskiej

370.

BIULETYN GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki

371.

Biuletyn Gospodarczy

Anna Maruszewska, Kraków

372.

Biuletyn Górniczy

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

373.

Biuletyn GUST

Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX

374.

Biuletyn Historii Pogranicza

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku

375.

BIULETYN HISTORII SZTUKI

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Historyków Sztuki

376.

BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Eruditus

377.

BIULETYN HISTORYCZNY

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

378.

Biuletyn IGS

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej

379.

Biuletyn Informacyjno-Handlowy

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

380.

BIULETYN INFORMACYJNO-INSTRUKCYJNY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

381.

Biuletyn Informacyjny

Polski Związek Niewidomych

382.

Biuletyn Informacyjny

Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

383.

Biuletyn Informacyjny

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy

 

1

2

3

384.

Biuletyn Informacyjny

VULCAN Sp. z o.o.

385.

Biuletyn Informacyjny „Gdzie Szum Prutu”

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Miłośników Kołomyi „Pokucie” we Wrocławiu

386.

Biuletyn Informacyjny Branżowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Geodezji i Kartografii

Instytut Geodezji i Kartografii

387.

BIULETYN INFORMACYJNY CENTRALNEGO OŚRODKA METODYCZNEGO STUDIÓW NAUCZYCIELSKICH

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

388.

Biuletyn Informacyjny Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

389.

Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności

Instytut Łączności

390.

Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki

Instytut Zootechniki

391.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki Firma Zajączkowska – Kłoda Sp. z o.o.

392.

Biuletyn Informacyjny Merytoryczny, Biuletyn Informacyjny Sprawozdawczy

Polskie Towarzystwo Demograficzne, Główny Urząd Statystyczny

393.

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Czarna Woda

394.

Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

395.

BIULETYN INFORMACYJNY PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych

396.

Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

397.

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów „Wynalazcy”

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

398.

Biuletyn Informacyjny Techniki Komputerowe

Instytut Maszyn Matematycznych

399.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

400.

BIULETYN INSTYTUTU BADAŃ SYSTEMOWYCH

Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych

401.

BIULETYN INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ I TEORETYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Politechnika Wrocławska

402.

BIULETYN INSTYTUTU ENERGETYKI

Instytut Energetyki

403.

Biuletyn Instytutu Energetyki (wkładka w miesięczniku Energetyka)

Instytut Energetyki

404.

Biuletyn Instytutu Gospodarki Odpadami

Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach

405.

BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

406.

Biuletyn Instytutu Leków

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

407.

BIULETYN INSTYTUTU ODLEWNICTWA

Instytut Odlewnictwa

408.

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA

Instytut Spawalnictwa

409.

Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Bulletin of Institute of Heat Engineering

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

410.

BIULETYN INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ

Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej

411.

Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej dodatek do czasopisma Gospodarka Paliwami i Energią

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

412.

Biuletyn ITN

Instytut Technologii Nafty

 

1

2

3

413.

Biuletyn Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

414.

BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk

415.

Biuletyn Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i Szpitali Przyjaznych Dziecku

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

416.

Biuletyn Komunikacji Miejskiej

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

417.

BIULETYN KONSERWATORSKI WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO

Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki w Białymstoku

418.

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Radomskie Towarzystwo Naukowe

419.

Biuletyn Leków

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

420.

Biuletyn Magnezologiczny

Polskie Towarzystwo Magnezologiczne i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

421.

Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

422.

BIULETYN MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ

Muzeum Sztuki Medalierskiej

423.

BIULETYN NAUKOWEGO KOŁA PODCHORĄŻYCH

Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. J. Bema –Wydawnictwo Naukowe

424.

Biuletyn Naukowy

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

425.

Biuletyn Naukowy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

426.

BIULETYN NAUKOWY PRZEMYSŁU PASZOWEGO (BULLETIN SCIENTIPIC OF FEED INDUSTRY)

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego

427.

Biuletyn Nowości Wydawniczych MEGARON

Biuro Marketingowe Megaron Sp. z o.o.

428.

Biuletyn Numizmatyczny

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

429.

Biuletyn o Stanie i Prognozie Koniunktury Gospodarczej Polski

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

430.

Biuletyn Oceny Odmian

Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych – COBORU

431.

BIULETYN OGRODÓW BOTANICZNYCH, MUZEÓW I ZBIORÓW

Polskie Towarzystwo Botaniczne

432.

Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

433.

Biuletyn Oświatowy

Ośrodek Szkoleniowy „Nowator”

434.

BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO

Państwowy Instytut Geologiczny

435.

Biuletyn PARG

Wiadomości Górnicze Sp. z o.o.

436.

BIULETYN PERYGLACJALNY

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

437.

Biuletyn Polarny

Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk

438.

Biuletyn Polska 2000

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

439.

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

440.

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA ETNOCHOREOLOGICZNEGO

Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne

441.

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

442.

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO – BULLETIN DE LA SOCIETE POLONAISE DE LINGUISTIQUE

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

 

1

2

3

443.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

444.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Operatora Systemu Przesyłowego Energii Elektrycznej

Polskie Towarzystwo Operatora Systemu Przesyłowego Energii Elektrycznej

445.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody pro Natura

Polskie Towarzystwo Przyjaciół pro Natura

446.

Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX – GUST

Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX – GUST

447.

Biuletyn Prawniczy PKO BP SA

Departament Prawny Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

448.

BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

449.

BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH – MATERIAŁY

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

450.

Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.

451.

BIULETYN STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

Akademia Bydgoska

452.

Biuletyn Techniczny – Sieci Elektroenergetyczne

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt – Kraków S.A.

453.

Biuletyn Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

454.

BIULETYN WARZYWNICZY

Instytut Warzywnictwa

455.

Biuletyn Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

456.

BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Wojskowa Akademia Techniczna

457.

Biuletyn Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

458.

BIULETYN ZIEMIAŃSKI

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

459.

Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Kondycja gospodarstw domowych

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

460.

Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Koniunktura w bankowości

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

461.

Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Koniunktura w przemyśle. Polska

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

462.

BLOK – NOTES MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

463.

Blok Operacyjny

ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Sp. z o.o.

464.

Błahowist

Kuria Metropolitalna Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego

465.

BMJ – British Medical Journal

Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.

466.

BOBOLANUM

Sekcja Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

467.

BORUSSIA

Wspólnota Kulturowa Borussia

468.

BOŚ

Wydawnictwo PAW Sp. z o.o.

469.

Ból

Elipsa – JAIM s.c.

470.

BRD – BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

471.

BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

472.

Brulion

Fundacja „Brulionu”

473.

Buchalter

Buchalter Sp. z o.o.

474.

Budownictwo Fachowe

Bertelsmann Wydawnictwa Fachowe

475.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe

„Wiadomości Górnicze” Sp. z o.o. oraz Katedra Geomechaniki Politechniki Śląskiej

476.

Budownictwo i Prawo

Oficyna Wydawnicza POLCEN i Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie”

 

1

2

3

477.

BUDOWNICTWO OKRĘTOWE I GOSPODARKA MORSKA

Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o.

478.

BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDŹ. SERIE: RECHERCHES SUR LES ARTS

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

479.

BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDŹ. SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

480.

Bulletin du Musee National

Wydawnictwo DiG i Muzeum Narodowe w Warszawie

481.

BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARSOVIE

Muzeum Narodowe w Warszawie

482.

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences

Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk

483.

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. CHEMISTRY

Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechnia Nauki

484.

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. EARTH SCIENCES

Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechnia Nauki

485.

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. MATHEMATICS

Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechnia Nauki

486.

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. TECHNICAL SCIENCES

Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechnia Nauki

487.

BULLETIN OF THE SEA FISHERIES INSTITUTE

Morski Instytut Rybacki

488.

Bulletin of the Section of Logie

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

489.

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PUŁAWY

Państwowy Instytut Weterynaryjny

490.

Bydgoski Informator Kulturalny

Miejski Ośrodek Kultury

491.

CADCAM FORUM

Wydawnictwo LUPUS Sp. z o.o.

492.

Canor

Agencja Promocji Artystycznej CANOR s.c.

493.

Caritas

Caritas Polska w Warszawie

494.

Case Report and Clinical Practive Review

Medical Science International Sp. z o.o.

495.

Casus

Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

496.

Cellular & Molecular Biology Letters

Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Komitet Badań Naukowych

497.

Cement – Wapno – Beton

Cement – Wapno – Beton Sp. z o.o.

498.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Komitet Badań Naukowych

499.

Ceramika – Materiały Ogniotrwałe

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego i Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

500.

CHEMIA ANALITYCZNA

Polska Akademia Nauk. Instytut Chemii Analitycznej

501.

Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej

502.

Chemia w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

503.

Chemik

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

504.

CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

505.

Chirurgia Polska

Volumed Sp. z o.o.

506.

Chłodnictwo

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

 

1

2

3

507.

Chopin In the World

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich

508.

CHOPIN STUDIES

Towarzystwo im. F. Chopina

509.

CHOWANNA

Uniwersytet Śląski

510.

Chów Bydła

Wydawnictwo Or-Ka Elżbieta Orlińska

511.

Christianitas

Wydawnictwo „Akwilon” Bogusław Kiernicki

512.

Chrońmy Oryginały. Notes Konserwatorski

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej

513.

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

514.

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

515.

Circulation

Medycyna Praktyczna

516.

CIVITAS

Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych; Ośrodek Myśli Politycznej Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego

517.

Classica Cracoviensia

Uniwersytet Jagielloński – Instytut Filologii Klasycznej

518.

Clinical Diabetes. Wydanie Polskie

Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

519.

Cła. Serwis Importera i Eksportera

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o. o.

520.

Collectanea Classica Toruniensia. Studia Graeco – Latina

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

521.

COLLECTANEA THEOLOGICA – PRZEGLĄD TEOLOGICZNY

Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego

522.

COLLOQUIUM MATHEMATICUM

Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny

523.

COMMENTATIONES MATHEMATICAE – PRACE MATEMATYCZNE (ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO, SERIA I)

Polskie Towarzystwo Matematyczne

524.

COMMUNIO

Wydawnictwo Pallottinum

525.

Comparative Economic Research Central and Eastern Europe

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

526.

COMPARATIVE LAW REVIEW

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

527.

Computational Optimization and Applications

Kluwer, Boston

528.

COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES – CAMES

Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki

529.

COMPUTER RESELLER NEWS Polska

Wydawnictwo LUPUS Sp. z o.o.

530.

Computer Science

Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

531.

Computers & Operations Research

Pergamon Press, Oxford

532.

CONCEPTS AND METHODS IN GEOGRAPHY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

533.

Conferenze

Stacja Naukowa PAN w Rzymie, Centrum Upowszechniania Nauki PAN

534.

CONTROL AND CYBERNETICS

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

535.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.

 

1

2

3

536.

Cracovia Leopolis

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Kraków

537.

CUPRUM

Centrum Badawczo – Projektowe Miedzi „CUPRUM” Sp. z o.o.

538.

Current Medical Literature – Alergologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

539.

Current Medical Literature – Anestezjologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

540.

Current Medical Literature – Chirurgia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

541.

Current Medical Literature – Dermatologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

542.

Current Medical Literature – Gastroenterologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

543.

Current Medical Literature – Geriatria

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

544.

Current Medical Literature – Ginekologia i Położnictwo

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

545.

Current Medical Literature – Kardiologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

546.

Current Medical Literature – Leczenie Żywieniowe

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

547.

Current Medical Literature – Neurologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

548.

Current Medical Literature – Okulistyka

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

549.

Current Medical Literature – Onkologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

550.

Current Medical Literature – Pediatria

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

551.

Current Medical Literature – Psychiatria

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

552.

Current Medical Literature – Urologia

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

553.

Current Opinion in Cardiology wydanie polskie

Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

554.

Current Opinion in Oncology wydanie polskie

Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

555.

Current Opinion in Pulmonary Medicine wydanie polskie

Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

556.

Current Opinion in Rheumatology wydanie polskie

Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

557.

Current Pneumonology

Akademia Medyczna w Łodzi

558.

CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Biofizyczne

559.

Czas Kultury

Wydawnictwo Obserwator

560.

Czasopis

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

561.

Czasopismo Aptekarskie

Wydawnictwo Farmapress Wiktor Szukiel

562.

CZASOPISMO GEOGRAFICZNE

Polskie Towarzystwo Geograficzne

563.

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Polska Akademia Umiejętności, Kraków

564.

CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

565.

CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

566.

CZASOPISMO TECHNICZNE

Politechnika Krakowska

567.

CZASOPISMO ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH

Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław

568.

Człowiek i Ruch

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

569.

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Społecznych

570.

CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

571.

Czuwaj. Miesięcznik Instruktorów ZHP

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego i Harcerskie Biuro Wydawnicze „Horyzonty”

572.

Czystsza Produkcja w Polsce

Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP – SIMPRESS

 

1

2

3

573.

Dagerotyp

Stowarzyszenie Historyków Fotografii Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

574.

Debiuty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej – Ekonomicznej we Włocławku

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

575.

Decision Support Systems

North-Holland, Amsterdam

576.

Dekada Literacka

Krakowska Fundacja Kultury

577.

DELTA

Uniwersytet Warszawski

578.

Delta, Miesięcznik Matematyczno-Fizyczno- Astronomiczny

Uniwersytet Warszawski

579.

DEMONSTRATIO MATHEMATICA

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

580.

Dental Labor

Wydawnictwo Merkury

581.

Dermatologia Estetyczna

Dom Wydawniczy BB&P Sp. z o.o.

582.

Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa

Volumed Sp. z o.o.

583.

Dermatologica

Wydawnictwo Professional Medicine Promotion

584.

DIABETOLOGIA POLSKA

Polskie Towarzystwo Badań nad Powikłaniami Cukrzycy, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

585.

Diabetologia Praktyczna

Wydawnictwo Via Medica s.c.

586.

Diagnostyka

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej

587.

Diagnostyka Laboratoryjna

Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej

588.

Dialog

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

589.

DIALOG

Biblioteka Narodowa

590.

Dialog – Pheniben

Stowarzyszenie Romów w Polsce

591.

Dialogi. Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii

Stowarzyszenie „Instytut Promocji Psychoanalizy”

592.

Dialogue and Universalism

Uniwersytet Warszawski

593.

Didaskalia. Gazeta Teatralna

Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne

594.

Differentialnye uravneniia

Akademija Nauk Belorussi, Mińsk

595.

Discrete Applied Mathematics

North-Holland, Amsterdam

596.

Discussion Papers

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

597.

Discussiones Matchematicae Differential Inklusions Control and Optimization

Instytut Matematyki Politechniki Zielonogórskiej

598.

Discussiones Matchematicae Graph Theory

Instytut Matematyki Politechniki Zielonogórskiej

599.

Discussiones Matchematicae Probability and Statistics

Instytut Matematyki Politechniki Zielonogórskiej

600.

DISCUSSIONES MATHEMATICAE

Politechnika Zielonogórska, Uniwersytet Zielonogórski

601.

Discussiones Mathematicae Generał Algebra and Applications

Instytut Matematyki Politechniki Zielonogórskiej

602.

DISCUSSIONES MATHEMATICAE. ALGEBRA AND STOCHASTIC METHODS

Politechnika Zielonogórska

603.

DISCUSSIONES MATHEMATICAE. DIFFERENTIAL INCLUSIONS

Politechnika Zielonogórska

604.

DISCUSSIONES MATHEMATICAE. GRAPH THEORY

Politechnika Zielonogórska

605.

Diskretnaja matematika

Rossijskaja Akademija Nauk, Moskva

606.

DISSERTATIONES MATHEMATICAE. ROZPRAWY MATEMATYCZNE

Polska Akademia Nauk – Instytut Matematyczny

607.

DISSERTATIONES PAULINORUM

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie

608.

Dłonie i Słowo

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

609.

DOBRY PASTERZ

Zielonogórsko-Gorzowska Kuria Diecezjalna

610.

Doklady Akademii Nauk Rossijskaja Akademija Nauk

Nauka, Moskva

 

1

2

3

611.

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA

Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

612.

Dolnośląski Informator Rolniczy

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Świdnicy Gospodarstwo Pomocnicze w Piotrowicach

613.

Dolny Śląsk

Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

614.

Doradca Podatnika

Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.

615.

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych – Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

616.

Doradztwo Rolnicze

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie Oddział w Grabanowie

617.

Dorzecze

Sławieński Dom Kultury

618.

Dozór Techniczny

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

619.

Drama

Wydawnictwo „ANIMATOR”

620.

Drogownictwo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

621.

Drogowskazy

Wydawnictwo Kujawskie i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

622.

DROIT POLONAIS CONTEMPORAIN. POLISH CONTEMPORARY LAW

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

623.

Drzewa, Krzewy, Park

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew Zarząd Główny

624.

DYDAKTYKA LITERATURY

Uniwersytet Zielonogórski

625.

DYDAKTYKA MATEMATYKI

Polskie Towarzystwo Matematyczne

626.

Dydaktyka Matematyki

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

627.

Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

628.

Dynamie Econometric Models

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

629.

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Instytut Techniki Budowlanej

630.

Dziecko Autystyczne

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

631.

DZIEJE NAJNOWSZE

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Wydawnictwo DiG s.c.

632.

Dziennik Portowy

Biuro Literackie Port Legnica

633.

DZIKIE ŻYCIE

Stowarzyszenie „Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot”

634.

Dziś – Przegląd Społeczny

„Kier” Sp. z o.o.

635.

Eastern European Countryside

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

636.

EASTERN REVIEW

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

637.

Echa Leśne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

638.

Echa Przeszłości

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

639.

Ecohydrology & Hydrobiology

Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk

 

1

2

3

640.

Economic Modelling

North-Holland, London

641.

Economic Papers

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej

642.

Economic Sciences

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

643.

Edukacja dla Bezpieczeństwa – czasopismo dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Dom Wydawniczy ELIPSA

644.

Edukacja Europejska w Szkole

Wydawnictwo SEVERUS

645.

EDUKACJA FILOZOFICZNA

Uniwersytet Warszawski

646.

Edukacja i Dialog

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

647.

Edukacja Medialna

Wydawnictwo eMPi s.c.

648.

EDUKACJA MEDIALNA

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

649.

Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

650.

EDUKACJA Studia – Badania – Innowacje

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A, Instytut Badań Edukacyjnych

651.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Instytut Technologii Eksploatacji

652.

Eko – Problemy Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Komunalnych

Prochem S. A.

653.

Ekologia i Technika

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

654.

EKONOMIA

Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

655.

EKONOMIA I ŚRODOWISKO

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

656.

Ekonomia Matematyczna

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

657.

Ekonomika i matematiceskie metody

Nauka, Moskva

658.

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego „ORGMASZ”

659.

Ekonomista

Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

660.

EKONOMISTA

Key Text Sp. z o.o.

661.

Ekopartner – Środowisko i Rozwój Gospodarczy

Fundacja Green Park

662.

Ekoplast

Ośrodek Dydaktyczno-Informacyjny Tworzyw Sztucznych, Politechnika Szczecińska

663.

Ekoświat

Barbara Templin

664.

Ekotechnika

Wydawnictwo LEKTORIUM

665.

Eksploatacja i Niezawodność

Komisja Lubelska Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

666.

ELASTOMERY

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil”

667.

ELECTRON TECHNOLOGY

Instytut Technologii Elektronowej

668.

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu

669.

Elektroenergetyka

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

670.

Elektroinstalator

Instalator Polski Sp. z o.o.

671.

Elektronika

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

672.

Elektronika Prace ITR

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

 

1

2

3

673.

Elektronizacja – Podzespoły i Zastosowania Elektroniki

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

674.

ELEKTROTECHNIKA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

675.

ELPIS

Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej

676.

EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies

Akademia Ekonomiczna w Krakowie dla UCEMET (University Council for Economic and Management Education Transfer)

677.

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA. POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

678.

ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA I CHOROBY PRZEMIANY MATERII WIEKU ROZWOJOWEGO

Volumed s.c.

679.

Energetyka

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

680.

Energia Pieniądze Środowisko

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

681.

ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE)

Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki

682.

ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

683.

EOS

Polskie Towarzystwo Filologiczne

684.

Er( r )go. Teoria – Literatura – Kultura

„Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe

685.

ERGONOMIA

Komitet Ergonomii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

686.

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykańskich

687.

Ethnologia Polona

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

688.

ETHOS

Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Jana Pawła II i Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej (Rzym)

689.

ETNOGRAFIA POLSKA

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii

690.

Etnolingwistyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

691.

ETUDES ET TRAVAUX DU CENTRE D’ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE DE L’ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES

Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk

692.

Etyka

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

693.

EUROCRIMINOLOGY

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

694.

Euroflax Newsletter

Instytut Włókien Naturalnych

695.

Eurologistics

Eurologistics s.c.

696.

Europa – Czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

697.

EUROPA REGIONUM

Uniwersytet Szczeciński

698.

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych

699.

Europa XXI

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

700.

European Journal of Gastroenterology and Hepatology – wydanie polskie

Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

 

1

2

3

701.

European Journal of Operational Research

Elsevier, Amsterdam

702.

EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY

Uniwersytet Łódzki. Zakład Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej; Uniwersytet Groningen (Holandia); Uniwersytet Komenskiego (Bratysława); Uniwersytet Anglii Zachodniej Bristol

703.

European Urology Update

Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.

704.

Euroregion Nysa

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

705.

EXIT

Galeria Promocyjna w Warszawie

706.

Explorator

Przedsiębiorstwo A.N.T. s.c.

707.

Fa-art.

Górnośląskie Centrum Kultury

708.

Fakty AM

Wydawnictwo Kontekst

709.

Farby i Lakiery

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb

710.

Farmacja Polska

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

711.

FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Instytut Psychiatrii i Neurologii

712.

FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTORICAE

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii

713.

Fasciculi Historici Novi

DiG i Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

714.

FASCICULI MATHEMATICI

Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej

715.

FAUNA POLSKI. FAUNA POLONIAE

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

716.

FAUNA SŁODKOWODNA POLSKI

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Uniwersytet Łódzki

717.

FIBRES AND TEXTILES IN EASTERN EUROPE

Instytut Włókien Chemicznych

718.

Film na Świecie

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych

719.

Filozofia Nauki

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

720.

Finanse Komunalne

Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium”

721.

FINANSE, ZARZĄDZANIE, INZYNIERIA-FINANCE, MANAGMENT, ENGINEERING

Beskidzki Instytut Tekstylny, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

722.

Fizyka w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

723.

FIZYKOCHEMICZNE PROBLEMY MINERALOGII

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk

724.

FLECISTA

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

725.

FLORA POLSKA. POROSTY – FLORA OF POLAND. LICHENES

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

726.

FLORA POLSKI. GRZYBY (FLORA OF POLAND. FUNGI)

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

727.

FLORA POLSKI. WĄTROBOWCE (FLORA OF POLAND. LIVERWORTS)

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

728.

FOLIA BIBLIOLOGICA

Biblioteka Główna i Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

729.

FOLIA BIOLOGICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt

730.

Folia Cardiologica

Wydawnictwo Via Medica s.c.

731.

FOLIA FORESTALIA POLONICA. SERIA B: DRZEWNICTWO

Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii Drewna

 

1

2

3

732.

FOLIA FORESTALIA POLONICA. SERIES A: FORESTRY

Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Leśnych

733.

FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES GEOGRAPHICA-OECONOMICA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych

734.

FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES: GEOGRAPHICA PHYSICA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych

735.

FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA

Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików

736.

FOLIA HISTORIAE ARTIUM. SERIA NOWA

Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki

737.

Folia Historica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

738.

FOLIA HORTICULTURAE

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Zarząd Główny

739.

Folia Malacologica

Stowarzyszenie Malakologów Polskich

740.

FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Medycznych

741.

FOLIA MEDICA LODZIENSIS

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

742.

FOLIA MORFOLOGICA

Polskie Towarzystwo Anatomiczne

743.

FOLIA NEUROPATHOLOGICA

Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich; Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

744.

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych

745.

FOLIA ORIENTALIA

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Komisja Orientalistyczna

746.

Folia Philosophica

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

747.

FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Prahistorii

748.

FOLIA SCANDINAVICA POSNANIENSIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Katedra Skandynawistyki

749.

Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Seria: Biologia

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

750.

Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Seria: Geografia

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

751.

Folia Societatis Scientiarum. Lublinensis. Seria: Humanistyka

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

752.

Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Seria: Matematyka, Fizyka, Chemia

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

753.

Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Technika

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

754.

FOLIA TURISTICA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

755.

FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: AGRICULTURAE

Akademia Rolnicza w Szczecinie

756.

FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: ECONOMICS

Akademia Rolnicza w Szczecinie

757.

FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: FISHERIES, FOOD TECHNOLOGY

Akademia Rolnicza w Szczecinie

758.

FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: ZOOTECHNICS

Akademia Rolnicza w Szczecinie

 

1

2

3

759.

FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

760.

FONTES TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

761.

Food Technology, Nutrition and Consumer Sciences

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

762.

Foreign Economic Policy of Poland

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

763.

Foreign Investments in Poland

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

764.

Forestry and Wood Technology

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

765.

Formalized Mathematics

Uniwersytet w Białymstoku

766.

Format

Fundacja im. Eugeniusza Gepperta przy ASP we Wrocławiu

767.

FORMAT

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych

768.

Forteca

„Forteca” Jarosław Chorzępa

769.

Forum Akademickie

Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

770.

Forum Doradztwa Podatkowego

Forum Doradców Podatkowych

771.

Forum Humanistów

Wydawnictwo Szkolne Romy Koper „ARKA” Sp. z o.o.

772.

Forum Kardiologów

Wydawnictwo Via Medica s.c.

773.

Forum Myśli Wolnej

Rada Wojewódzka Towarzystwa Kultury Świeckiej

774.

FORUM OŚWIATOWE

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

775.

FORUM PHILOSOPHICUM

Towarzystwo Jezusowe w Krakowie. Wydział Filozoficzny

776.

Forum Psychologiczne

Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej „JUPITER” Sp. z o.o.

777.

Forum Teologiczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

778.

Fos

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

779.

FOTOGRAFIA

Wydawnictwo KROPKA

780.

FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII-Problemy Telegeoinformacji

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Klub Teledetekcji Środowiska

781.

FOTON

Zofia Gołąb-Meyer Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki; Sekcja Nauczycielska Polskiego Towarzystwa Fizycznego

782.

FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

783.

FRAGMENTA AGRONOMICA

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych w Lublinie

784.

FRAGMENTA FAUNISTICA

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

785.

FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

786.

FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA. SERIES POLONICA

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

787.

Fraza

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”

788.

Fronda

Fronda Sp. z o.o.

789.

FUNCTIONES ET APPROXIMATIO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Matematyki

790.

FUNDAMENTA MATHEMATICAE

Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny

791.

Galeria – Styl i Sztuka

Dom Wydawniczy BB&P Sp. z o.o.

 

1

2

3

792.

GAMa – Gazeta Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

793.

GASTROENTEROLOGIA POLSKA

„VOLUMED”– Wrocław

794.

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

795.

Gazeta AMG

Akademia Medyczna w Gdańsku

796.

Gazeta Antykwaryczna

„Antiquarius” Sp. z o.o.

797.

Gazeta Cukrownicza

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

798.

Gazeta Farmaceutyczna

Wydawnictwo KWADRYGA Sp. z o.o.

799.

GAZETA OBSERWATORA INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

800.

Gazeta Pierwszej Klasy

Amtel Sp. z o.o.

801.

Gazeta Samorządu i Administracji

Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.

802.

Gazeta Sądowa

Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział w Warszawie

803.

Gazeta Szkolna

Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.

804.

Gazeta Szkolna. Aktualności

Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.

805.

GAZETA SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

806.

Gazeta z Klasą (dla klas II)

Amtel Sp. z o.o.

807.

Gazeta z Klasą (dla klas III)

Amtel Sp. z o.o.

808.

GDAŃSKIE STUDIA JĘZYKOZNAWCZE

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

809.

GDAŃSKIE STUDIA MUZEALNE

Muzeum Narodowe w Gdańsku

810.

GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE

Uniwersytet Gdański

811.

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Gdańsku

812.

GENUS

Polskie Towarzystwo Taksonomiczne

813.

Geodeta

Geodeta Sp. z o.o.

814.

GEODEZJA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

815.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Polska Akademia Nauk. Komitet Geodezji

816.

Geografia w Szkole

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

817.

GEOGRAPHIA POLONICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

818.

GEOGRAPHICAL STUDIES

Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

819.

GEOLOGIA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

820.

GEOLOGIA SUDETICA

Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Nauk Geologicznych

821.

GEOLOGICAL QUARTERLY – KWARTALNIK GEOLOGICZNY

Państwowy Instytut Geologiczny

822.

GEOMETRIA WYKREŚLNA I GRAFIKA INŻYNIERSKA

Politechnika Wrocławska

823.

Geopolitical Studies

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

824.

Gerontologia Polska

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna

825.

GESTALT, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA, PSYCHOEDUKACJA, PSYCHOPEDAGOGIKA

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków. Instytut Terapii Gestalt Oddział w Krakowie

826.

Ginekologia po Dyplomie

Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.

 

1

2

3

827.

Ginekologia Polska. Organ Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Circa Medica s.c.

828.

Ginekologia Praktyczna

Fundacja Edukacja w Położnictwie i Ginekologii oraz Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne

829.

Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego

Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych

830.

Glottodidactica. An Intemational Journal of Applied Lingusitics

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

831.

Głos dla Życia

Fundacja „Głos dla Życia”

832.

Głos Lasu

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

833.

Głos Nałęczowa

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa

834.

Głos Politechniki

Politechnika Poznańska

835.

Gniazdo

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

836.

GNOSIS

TCHU Dom Wydawniczy

837.

Goniec Kresowy

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku

838.

Goniec Kujawski

Wydawnictwo Kujawskie

839.

GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA

POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE

840.

GOSPODARKA NARODOWA

Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej

841.

Gospodarka Paliwami i Energią

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.

842.

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

843.

Gospodarka Wodna

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT

844.

GÓRNICTWO

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

845.

Górnictwo – Nowoczesne górnictwo

Politechnika Śląska

846.

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Poltegor – Instytut

847.

Gradient – Kufer Matematyków

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

848.

Gradient – Kufer Matematyków

<