REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1339

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 grudnia 2000 r,

w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wykorzystanie plafonów ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1325), zwanych dalej „plafonem”, podlega monitorowaniu.

2. Organem monitorującym wykorzystanie plafonu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Urzędy celne przekazują organowi monitorującemu oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, co 7 dni, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia, informację z wykorzystania plafonu.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać następujące dane:

1) nazwę importera,

2) numer REGON importera,

3) numer i datę dokumentu SAD,

4) kod PCN,

5) ilość importowanego towaru.

5. Organ monitorujący powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Głównego Urzędu Ceł o przekroczeniu ilości towarów, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.
Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi na podstawie informacji, o której mowa w § 1 ust. 3, może wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o zamknięcie plafonu.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA