| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 818, z 2000 r. Nr 5, poz. 57 i z 2001 r. Nr 17, poz. 198), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Zgłoszenia celne do procedury dopuszczenia do obrotu zbóż objętych plafonami taryfowymi ilościowymi, ustanowionymi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 17, poz. 187), mogą być dokonywane wyłącznie w urzędach celnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc


Załącznik 1. [WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TOWARÓW LUB PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY W POSZCZEGÓLNYCH URZĘDACH CELNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 280)

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TOWARÓW LUB PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY W POSZCZEGÓLNYCH URZĘDACH CELNYCH

Objaśnienia:

1. Podane w rubryce 4 rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

– „1” – dopuszczenie do obrotu,

– „2” – tranzyt,

– „3” – skład celny,

– „4” – uszlachetnianie czynne,

– „5” – przetwarzanie pod kontrolą celną,

– „6” – odprawa czasowa,

– „7” – uszlachetnianie bierne,

– „8” – wywóz.

2. Zapis w rubryce 5:

1) „z wyłączeniem wyrobów skórzanych” oznacza, że urząd celny nie obejmuje procedurą dopuszczenia do obrotu towarów określonych w:

a) sekcji VIII, dział 42, poz. 4203,

b) sekcji VIII, dział 43, poz. 4303,

c) sekcji XII, dział 64 Taryfy celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 z późn. zm.),

2) „z wyłączeniem materiałów i wyrobów włókienniczych” oznacza, że urząd celny nie obejmuje procedurą dopuszczenia do obrotu towarów określonych w sekcji XI, działy od 50 do 63 Taryfy celnej, z wyjątkiem:

1) jedwabiu surowego – poz. 5002,

2) wełny – od poz. 5101 do poz. 5104,

3) bawełny – poz. 5201,

3) „z wyłączeniem olejów pozycja 2710” oznacza, że urząd celny nie obejmuje procedurą dopuszczenia do obrotu towarów określonych w sekcji V, dział 27, poz. 2710 Taryfy celnej,

4) „z wyłączeniem wyrobów elektronicznych” oznacza, że urząd celny nie obejmuje procedurą dopuszczenia do obrotu towarów określonych w:

a) sekcji XVI, dział 84, poz. 8471 oraz poz. 8473 Taryfy celnej,

b) sekcji XVI, dział 85, od poz. 8517 do poz. 8529, od poz. 8532 do poz. 8534, poz. 8536 oraz od poz. 8540 do poz. 8543 Taryfy celnej,

5) „z wyłączeniem pojazdów samochodowych” oznacza, że urząd celny nie obejmuje procedurą dopuszczenia do obrotu towarów określonych w sekcji XVII, dział 87 poz. 8703 Taryfy celnej,

6) „ z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych ...” oznacza, że urząd celny nie obejmuje procedurą dopuszczenia do obrotu towarów określonych w sekcji XVII, dział 87, od poz. 8701 do poz. 8704 Taryfy celnej,

7) „z wyłączeniem towarów rolno-spożywczych” oznacza, że urząd celny nie obejmuje procedurą dopuszczenia do obrotu następujących towarów:

a) mięsa i pozostałych produktów określonych w sekcji l, dział 2 Taryfy celnej,

b) produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego i pozostałych produktów określonych w sekcji l, dział 4 Taryfy celnej,

c) produktów przemysłu młynarskiego i pozostałych produktów określonych w sekcji II, dział 11 Taryfy celnej,

d) nasion i owoców oleistych oraz tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, a także pozostałych produktów określonych w sekcji II, dział 12 i sekcji III, dział 15 Taryfy celnej,

e) cukru i wyrobów cukierniczych określonych w sekcji IV, dział 17 Taryfy celnej,

f) wyrobów alkoholowych określonych w sekcji IV, dział 22, poz. od 2203 do 2208 Taryfy celnej,

g) tytoniu i pozostałych produktów określonych w sekcji IV, dział 24 Taryfy celnej,

h) substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów określonych w sekcji VI, dział 35 Taryfy celnej.

Zapis wyszczególniający konkretny towar rolno–spożywczy wymieniony w 7 punkcie objaśnień oznacza, że ograniczenie dotyczy produktów określonych dla niego w sekcji i dziale, a w wypadku wyrobów alkoholowych – również w pozycji Taryfy celnej.

3. Wyłączeń określonych w ust. 2 objaśnień załącznika dotyczących rubryki 5 nie stosuje się, jeżeli:

a) łączna wartość części lub wyposażenia przywożonego razem z towarem, uwidoczniona na fakturze za towar, nie przekracza równowartości 800 EURO,

b) towary obejmowane są procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny.

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do pojazdów samochodowych.

 

Lp.

Urząd
Oddział
Posterunek

Kod identyfikacyjny

Procedury
celne

Rodzaj towarów

1

2

3

4

5

I.

URZĄD CELNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

130000

 

 

1.

Oddział Celny w Terespolu

130100

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

130200

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

3.

Oddział Celny l w Lublinie

130300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny w Opolu Lubelskim

130320

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Kraśniku

130330

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, wyrobów alkoholowych, tytoniu, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych

130400

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Małaszewiczach Południowych

130420

2, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny „Baza Kontenerowa” w Małaszewiczach

130430

1, 2, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych

c)

Posterunek Celny „WOC” w Małaszewiczach

130440

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wprowadzane do wolnego obszaru celnego i wyprowadzane z wolnego obszaru celnego, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

5.

Oddział Celny w Kukurykach

130500

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych oraz tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, cukru i wyrobów cukierniczych, wyrobów alkoholowych, tytoniu, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych oraz klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny w Dorohusku

130600

1, 2, 3, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

7.

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

130700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny w Radzyniu Podlaskim

130710

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, wyrobów alkoholowych, tytoniu, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych oraz klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Międzyrzecu Podlaskim

130730

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, tytoniu, substancji

 


 

 

 

 

 

białkowych, skrobi modyfikowanych oraz klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny w Puławach

130800

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

9.

Oddział Celny w Kowalewie

131000

1, 2, 3, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

10.

Oddział Celny w Sławatyczach

131100

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

11.

Oddział Celny II w Lublinie

131200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

12.

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

131300

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

13.

Oddział Celny w Chełmie

131400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

II.

URZĄD CELNY W BIAŁYMSTOKU

060000

 

 

1.

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

060100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, cukru i wyrobów cukierniczych, wyrobów alkoholowych oraz tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny Kolejowy w Kuźnicy

060110

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

2.

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

060200

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

3.

Oddział Celny w Białymstoku

060300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

4.

Oddział Celny w Czeremsze

060400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, cukru i wyrobów cukierniczych, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Siemianówce

060410

1, 2, 4, 5, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

 

b)

Posterunek Celny w Połowcach

060420

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

5.

Oddział Celny w Ogrodnikach

060500

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

6.

Oddział Celny w Suwałkach

060600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz tytoniu

a)

Posterunek Celny w Augustowie

060640

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, cukru i wyrobów cukierniczych, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów oraz wyrobów alkoholowych

7.

Oddział Celny w Budzisku k/Szypliszek

060700

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny w Bobrownikach

060800

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Zubkach Białostockich

060810

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

9.

Oddział Celny w Łomży

060900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, tytoniu, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych oraz klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

10.

Oddział Celny w Trakiszkach

061000

1, 2, 4, 5, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

III.

URZĄD CELNY W CIESZYNIE

010000

 

 

1.

Oddział Celny I w Cieszynie

010100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Skoczowie

010130

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny w Chałupkach

010200

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

a)

Posterunek Celny Drogowy w Chałupkach

010210

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny „Rakowiec” w Chałupkach

010220

1, 6, 8

towary przywożone i wywożone w małym ruchu granicznym

 

c)

Posterunek Celny w Pietraszynie

010230

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

d)

Posterunek Celny w Owsiszczach

010240

1, 6, 8

towary przywożone i wywożone w małym ruchu granicznym

e)

Posterunek Celny w Raciborzu

010250

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

f)

Posterunek Celny w Gołkowicach

010260

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych – przez obywateli RP i RCz

3.

Oddział Celny Towarowy w Zebrzydowicach

010300

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny I w Zebrzydowicach

010310

1, 2, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny II w Zebrzydowicach

010330

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach

010400

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

a)

Posterunek Celny w Kaczycach Górnych

010430

1, 6, 8

towary przywożone i wywożone w małym ruchu granicznym

b)

Posterunek Celny w Marklowicach

010440

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

5.

Oddział Celny w Bielsku-Białej

010500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów skórzanych

a)

Posterunek Celny w Oświęcimiu

010510

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Andrychowie

010530

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Czechowicach –
– Dziedzicach

010550

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny w Zwardoniu

010600

1, 2, 3, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Istebnej

010610

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

b)

Posterunek Celny w Zwardoniu-Myto

010620

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Zwardoniu-Skalite

010630

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

 

d}

Posterunek Celny w Ujsolach-Glince

010640

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

7.

Oddział Celny w Żywcu

010700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Korbielowie

010710

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny II w Cieszynie

010800

1, 2, 6, 8

towary przywożone wywożone przez podróżnych

a)

Posterunek Celny „Most Wolności” w Cieszynie

010810

1, 2, 6

towary przywożone wywożone przez podróżnych

b)

Posterunek Celny Kolejowy w Cieszynie

010820

1, 2, 6, 8

towary przywożone wywożone przez podróżnych

c)

Posterunek Celny w Lesznej Górnej

010830

1, 2, 6, 8

towary przywożone wywożone przez podróżnych

d)

Posterunek Celny „Most Przyjaźni” w Cieszynie

010840

2, 6, 8

towary przywożone wywożone przez podróżnych

IV.

URZĄD CELNY W GDYNI

040000

 

 

1.

Oddział Celny „Port Rybacki” w Gdyni

040100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny „Dworzec Morski” w Gdyni

040200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem mięsa oraz produktów mleczarskich, jaj ptasich i miodu naturalnego

3.

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

040300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny I w Gdyni

040310

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 i towarów rolno-
-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny II w Gdyni

040320

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 i towarów rolno-
-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

040400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

5.

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

040500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny „Terminal Promowy” w Gdyni

040510

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny w Słupsku

040600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny w Ustce

040620

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

 

7.

Oddział Celny w Kościerzynie

040800

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz mięsa, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny Pocztowy w Gdyni

040900

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym

9.

Oddział Celny w Lęborku

041000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

10.

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

041100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

11.

Oddział Celny „Baza Promowa” w Gdańsku

041200

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a).

Posterunek Celny „WOC” w Gdańsku

041210

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

12.

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

041300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Starogardzie Gdańskim

041310

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Tczewie

041320

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

13.

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

041400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny „Stocznie Morskie” w Gdańsku

041410

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz towarów rolno-
spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

14.

Oddział Celny „Port Północny” w Gdańsku

041500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

15.

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-
-Rębiechowo

041600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz przywożone transportem samochodowym – jako fracht lotniczy, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

16.

Oddział Celny w Elblągu

041700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, a oleje pozycja 2710 tylko przywożone transportem morskim

17.

Oddział Celny w Kwidzynie

041800

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

18.

Oddział Celny w Chojnicach

041900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych,

 

 

 

 

 

używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

19.

Posterunek Celny we Władysławowie

040010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, z wyjątkiem substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

V.

URZĄD CELNY W KATOWICACH

180000

 

 

1.

Oddział Celny w Katowicach

180100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Mysłowicach

180120

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Orzeszu

180130

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

2.

Oddział Celny w Bytomiu

180200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny Pocztowy w Bytomiu

180210

1, 2, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym

b)

Posterunek Celny w Chorzowie

180220

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Tarnowskich Górach

180230

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

3.

Oddział Celny w Częstochowie

180300

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8

Wszystkie z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Lublińcu

180310

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

4.

Oddział Celny w Gliwicach

180400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny „WOC” w Gliwicach

180410

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

towary wprowadzane do wolnego obszaru celnego i wyprowadzane z wolnego obszaru celnego, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Rybniku

180440

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704,

 

 

 

 

 

wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

5.

Oddział Celny w Sosnowcu

180500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Dąbrowie Górniczej

180510

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704 , wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Zawierciu

180520

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

6.

Oddział Celny w Tychach

180600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

7.

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice

180700

1, 2, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz przywożone transportem samochodowym – jako fracht lotniczy

VI.

URZĄD CELNY W KRAKOWIE

050000

 

 

1.

Oddział Celny w Krakowie

050100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny "PKP Towarowy" w Krakowie

050120

1, 2, 4, 6, 7, 8

przesyłki drobnicowe oraz wywożone mienie osób przesiedlających się, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, towarów rolno-spożywczych i pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków – Balice

050200

1, 2, 3, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, towarów rolno-spożywczych i pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

3.

Oddział Celny w Kielcach

050300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie

a)

Posterunek Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim

050320

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Końskich

050340

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów przemysłu młynarskiego, nasion

 

 

 

 

 

i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz wyrobów alkoholowych

c)

Posterunek Celny w Starachowicach

050370

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych oraz tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

d)

Posterunek Celny w Sandomierzu

050380

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

e)

Posterunek Celny w Staszowie

050390

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Tarnowie

050400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie

a)

Posterunek Celny w Brzesku

050410

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych oraz tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

5.

Oddział Celny "Nowa Huta" w Krakowie

050500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego oraz wyrobów alkoholowych

6.

Oddział Celny "Podgórze" w Krakowie

050600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 i pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

7.

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków – Balice

050700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

VII.

URZĄD CELNY W ŁODZI

070000

 

 

1.

Oddział Celny I w Łodzi

070100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Skierniewicach

070110

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny III w Łodzi

070120

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych oraz towarów rolno-spożywczych

c)

Posterunek Celny I w Łodzi

070160

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów

 

 

 

 

 

samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704 oraz towarów rolno-spożywczych

2.

Oddział Celny II w Łodzi

070200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 i pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Sierpowie

070210

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Kutnie

070240

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

c)

Posterunek Celny w Łowiczu

070260

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

3.

Oddział Celny III w Łodzi

070300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny II Pocztowy w Łodzi

070310

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym

b)

Posterunek Celny w Sieradzu

070340

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Pabianicach

070350

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 i pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704 oraz towarów rolno-spożywczych

d)

Posterunek Celny w Wieluniu

070360

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

4.

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

070400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Radomsku

070410

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Tomaszowie Mazowieckim

070420

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

c)

Posterunek Celny w Rogowcu

070430

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych,

 

 

 

 

 

materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

VIII.

URZĄD CELNY W NOWYM TARGU

080000

 

 

1.

Oddział Celny w Chyżnem

080100

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny w Łysej Polanie

080200

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

3.

Oddział Celny w Muszynie

080300

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz mięsa, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Piwnicznej

080400

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych,

5.

Oddział Celny w Nowym Sączu

080500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny w Nowym Targu

080600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

7.

Posterunek Celny w Chochołowie

080010

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Posterunek Celny w Jurgowie

080020

1, 2, 8

towary przywożone i wywożone w małym ruchu granicznym,

9.

Posterunek Celny w Niedzicy

080030

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych,

10.

Posterunek Celny w Koniecznej

080070

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

11.

Oddział Celny w Gorlicach

080700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

IX.

URZĄD CELNY W OLSZTYNIE

200000

 

 

1.

Oddział Celny w Olsztynie

200100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych, wyłączenie nie dotyczy pozycji 8701, 8702 i 8704

a)

Posterunek Celny w Korszach

200130

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Mrągowie

200150

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Szczytnie

200160

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny w Braniewie

200200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem materiałów i wyrobów włókienniczych,

 

 

 

 

 

używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Gronowie

200210

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz materiałów i wyrobów włókienniczych i wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

3.

Oddział Celny w Bezledach

200300

1, 2, 4,5, 6, 7,8

wszystkie, z wyłączeniem materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Bartoszycach

200310

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu

4.

Oddział Celny w Iławie

200400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych; wyłączenie nie dotyczy pozycji 8703

a)

Posterunek Celny w Ostródzie

200410

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

5.

Oddział Celny w Ełku

200500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Gołdapi

200510

1, 2, 4, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

X.

URZĄD CELNY W POZNANIU

090000

 

 

1.

Oddział Celny I w Poznaniu

090100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 i pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Obornikach

090160

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Janikowie

090170

1, 2, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, towarów rolno-spożywczych i pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny II w Poznaniu

090300

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, mięsa, wyrobów alkoholowych oraz tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

 

a)

Posterunek Celny "MTP" w Poznaniu

090340

1, 2, 6, 8

wszystkie, z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy

b)

Posterunek Celny Pocztowy w Poznaniu

090350

1, 2, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym

3.

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

090400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa oraz pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Zbąszyniu

090410

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Kaliszu

090500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny w Kępnie

090510

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Ostrowie Wielkopolskim

090530

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, materiałów i wyrobów włókienniczych, wyrobów skórzanych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

5.

Oddział Celny w Pile

090600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

6.

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań – Ławica

090700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym

7.

Oddział Celny w Lesznie

090900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu

a)

Posterunek Celny w Śremie

090920

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny w Gądkach

091100

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Gnieźnie

091120

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

9.

Oddział Celny w Koninie

091200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Kole

091210

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów elektronicznych, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów

 

 

 

 

 

włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, cukru i wyrobów cukierniczych, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu

b)

Posterunek Celny w Turku

091220

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów elektronicznych, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, cukru i wyrobów cukierniczych, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu

Xl.

URZĄD CELNY W PRZEMYŚLU

100000

 

 

1.

Oddział Celny w Przemyślu

100100

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny Pocztowy w Przemyślu

100110

1, 2, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym

2.

Oddział Celny w Barwinku

100200

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

3.

Oddział Celny w Medyce

100300

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Rzeszowie

100400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie

a)

Posterunek Celny w Mielcu

100410

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Leżajsku

100420

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny Port Lotniczy Rzeszów-- Jasionka

100430

1, 2, 4, 6, 8

towary przywożone i wywożone transportem lotniczym, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

d)

Posterunek Celny w Dębicy

100440

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz wyrobów alkoholowych

 

5.

Oddział Celny w Hrebennem

100600

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Werchracie

100610

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Hrebennem

100620

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

c)

Posterunek Celny w Lubaczowie

100630

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny w Zamościu

100700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Hrubieszowie

100710

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Zosinie

100720

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

c)

Posterunek Celny w Biłgoraju

100730

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

d)

Posterunek Celny w Tomaszowie Lubelskim

100740

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

7.

Oddział Celny w Tarnobrzegu

100800

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Stalowej Woli

100810

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny w Sanoku

100900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Krościenku

100910

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

b)

Posterunek Celny w Łupkowie

100930

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

9.

Oddział Celny w Krośnie

101000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Jaśle

101010

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

10.

Oddział Celny Towarowy w Przemyślu

101100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

 

a)

Posterunek Celny w Jarosławiu

101110

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

11.

Oddział Celny w Korczowej

101200

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

12.

Oddział Celny Kolejowy w Medyce

101300

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem materiałów i wyrobów włókienniczych, wyrobów skórzanych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

XII.

URZĄD CELNY W RZEPINIE

110000

 

 

1.

Oddział Celny w Rzepinie

110100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny Kolejowy w Rzepinie

110110

1, 2, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny w Zielonej Górze

110200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny w Staropolu

110210

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

3.

Oddział Celny w Gubinie

110300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny Kolejowy w Gubinie

110310

1, 2, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Kostrzynie

110400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Kostrzynie

110410

1, 2, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

5.

Oddział Celny w Kunowicach

110500

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

6.

Oddział Celny w Olszynie

110600

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Łęknicy

110610

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

b)

Posterunek Celny w Przewozie

110620

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

 

7.

Oddział Celny l w Słubicach

110700

1, 2, 3, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny w Tuplicach

110900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Żarach

110920

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz towarów rolno-spożywczych i wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

9.

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

111000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

10.

Oddział Celny II Drogowy w Słubicach

111100

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

a)

Posterunek Celny w Miłowie

111110

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

11.

Oddział Celny III w Słubicach

111200

1, 2, 3, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

12.

Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie

111300

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

13.

Oddział Celny w Świecku

111400

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

14.

Oddział Celny IV w Słubicach

111500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

15.

Oddział Celny w Gubinku

111600

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

XIII.

URZĄD CELNY W SZCZECINIE

120000

 

 

1.

Oddział Celny Odpraw Zleconych w Szczecinie

120100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710

a)

Posterunek Celny Pocztowy w Szczecinie

120150

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym

2.

Oddział Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie

120300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Trzebieży

120310

1, 2, 3, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

 

b)

Posterunek Celny w Policach

120320

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny II w Szczecinie

120330

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

3.

Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie

120400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny "Nabrzeże Starówka" w Szczecinie

120410

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny "Basen Górniczy" w Szczecinie

120500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

5.

Oddział Celny w Szczecinie – Gumieńcach

120700

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny w Kołbaskowie

120800

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Rosówku

120830

1, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

7.

Oddział Celny w Kołobrzegu

120900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Świdwinie

120950

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Gryficach

120960

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny w Krajniku Dolnym

121000

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Osinowie Dolnym

121010

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

9.

Oddział Celny w Świnoujściu

121100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny "Baza Rybacka" w Świnoujściu

121110

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych,

 

 

 

 

 

używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny Drogowy w Świnoujściu

121130

1, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

10.

Oddział Celny w Lubieszynie

121200

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

11.

Oddział Celny w Koszalinie

121400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Szczecinku

121410

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Darłowie

121420

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

12.

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

121500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Goleniowie

121510

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Pyrzycach

121520

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Wałczu

121530

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych i pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

13.

Oddział Celny "Prawobrzeże" w Szczecinie

121600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

XIV.

URZĄD CELNY W TORUNIU

190000

 

 

1.

Oddział Celny w Toruniu

190100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem mięsa

a)

Posterunek Celny w Brodnicy

190120

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów elektronicznych, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, nasion i owoców oleistych, tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, cukru i wyrobów cukierniczych oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu

 

2

Oddział Celny I w Bydgoszczy

190200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem owoców i warzyw, olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, cukru i wyrobów cukierniczych, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów oraz tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Bydgoszczy

190230

1, 2, 4, 5, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów elektronicznych, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów. samochodowych pozycje od 8701do 8704, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, cukru i wyrobów cukierniczych oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu

3.

Oddział Celny we Włocławku

190300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Grudziądzu

190500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz wyrobów alkoholowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Świeciu

190510

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów elektronicznych, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

5.

Oddział Celny w Inowrocławiu

190600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów elektronicznych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego oraz wyrobów alkoholowych i tytoniu, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny II w Bydgoszczy

190700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie

XV.

URZĄD CELNY W WARSZAWIE

140000

 

 

1.

Oddział Celny I w Warszawie

140100

1, 2, 3, 4, 5, 8

wszystkie – tylko w obrocie dokonywanym przez składy celne

2.

Oddział Celny II Pocztowy w Warszawie

140200

1, 2, 4, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym i paczkarskim

3.

Oddział Celny III w Warszawie

140300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych – wyłączenie nie dotyczy pozycji 8703

a)

Posterunek Celny I w Warszawie

140310

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704 oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Wyszkowie

140330

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów

 

 

 

 

 

samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

c)

Posterunek Celny w Nowym Dworze Mazowieckim

140340

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny IV w Warszawie

140400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny III w Warszawie

140410

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

5.

Oddział Celny V w Warszawie

140500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie

a)

Posterunek Celny w Piasecznie

140510

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Górze Kalwarii

140520

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów elektronicznych, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

6.

Oddział Celny VI w Warszawie

140600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych – wyłączenie nie dotyczy pozycji 8703

a)

Posterunek Celny V w Warszawie

140610

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

7.

Oddział Celny w Radomiu

140700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych – wyłączenie nie dotyczy pozycji 8703

a)

Posterunek Celny w Warce

140710

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów elektronicznych oraz towarów rolno-spożywczych, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych

b)

Posterunek Celny w Grójcu

140720

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów elektronicznych, towarów rolno-spożywczych oraz wyrobów skórzanych

c)

Posterunek Celny w Pionkach

140730

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów elektronicznych, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

8.

Oddział Celny w Ciechanowie

140800

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów

 

 

 

 

 

samochodowych – wyłączenie nie dotyczy pozycji 8703

a)

Posterunek Celny w Ostrołęce

140810

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów elektronicznych, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Płońsku

140820

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Mławie

140830

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, towarów rolno-spożywczych oraz wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

d)

Posterunek Celny w Ostrowi Mazowieckiej

140840

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, towarów rolno-spożywczych, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych

9.

Oddział Celny w Błoniu

140900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych –wyłączenie nie dotyczy pozycji: 8701, 8702, 8704

a)

Posterunek Celny w Płocku

140910

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Sochaczewie

140920

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych

10.

Oddział Celny w Pruszkowie

141000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny I w Pruszkowie

141010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny II w Pruszkowie

141020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

c)

Posterunek Celny w Grodzisku Mazowieckim

141030

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

11.

Oddział Celny "Kwatery Głównej" w Warszawie

141100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny VI w Warszawie

141110

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje: 8701, 8702, 8704

b)

Posterunek Celny w Otwocku

141120

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

 

c)

Posterunek Celny w Garwolinie

141130

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

12.

Oddział Celny w Mszczonowie

141200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704 oraz towarów rolno-spożywczych

13.

Oddział Celny w Siedlcach

141300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Siedlcach

141310

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

XVI.

URZĄD CELNY PORT LOTNICZY W WARSZAWIE

150000

 

 

1.

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

150100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym

a)

Posterunek Celny "WOC"

150110

1, 2, 8

towary wprowadzane do wolnego obszaru celnego i wyprowadzane z wolnego obszaru celnego

b)

Posterunek Celny – Składy Celne

150120

1, 2, 3, 4, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz przywożone transportem samochodowym, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

2.

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

150200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz przywożone i wywożone transportem samochodowym – jako fracht lotniczy

3.

Oddział Celny Towarowy II w Warszawie

150300

1, 2, 3, 4, 5, 6

towary przywożone w transporcie lotniczym

a)

Posterunek Celny Towarowy I

150310

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym

b)

Posterunek Celny Towarowy II

150320

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym

c)

Posterunek Celny Towarowy III

150330

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym

XVII.

URZĄD CELNY WE WROCŁAWIU

160000

 

 

1.

Oddział Celny I we Wrocławiu

160100

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych

a)

Posterunek Celny "Dworzec Główny" we Wrocławiu

160110

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych

b)

Posterunek Celny w Oławie

160130

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych

c)

Posterunek Celny w Oleśnicy

160140

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów

 

 

 

 

 

samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704 oraz wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych

2.

Oddział Celny w Głuchołazach

160200

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny Drogowy w Głuchołazach

160210

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

b)

Posterunek Celny w Konradowie

160250

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

3.

Oddział Celny w Kudowie – Zdroju

160300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

4.

Oddział Celny w Międzylesiu

160400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Boboszowie

160410

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny "Ekspedycja PKP" w Międzylesiu

160420

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych

5.

Oddział Celny w Wałbrzychu

160500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie

a)

Posterunek Celny w Mieroszowie

160510

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Tłumaczowie

160520

1, 2, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

6.

Oddział Celny w Opolu

160600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie

a)

Posterunek Celny w Kluczborku

160650

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

b)

Posterunek Celny w Brzegu

160660

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

c)

Posterunek Celny w Strzelcach Opolskich

160670

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów

 

 

 

 

 

samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

7.

Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław – Strachowice

160700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704 oraz towarów rolno-spożywczych

a)

Posterunek Celny "Port Lotniczy Dworzec Towarowy" we Wrocławiu

160710

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

8.

Oddział Celny IV we Wrocławiu

160800

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Brzegu Dolnym

160810

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

9.

Oddział Celny III we Wrocławiu

160900

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

10.

Oddział Celny w Kłodzku

161000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

11.

Oddział Celny II we Wrocławiu

161100

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny Towarowy we Wrocławiu

161110

1, 2, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, pojazdów samochodowych dla osób fizycznych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych

12.

Oddział Celny w Pietrowicach

161300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

13.

Oddział Celny w Nysie

161400

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych oraz materiałów i wyrobów włókienniczych

a)

Posterunek Celny w Paczkowie

161410

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

14.

Oddział Celny "Składy Celne" we Wrocławiu

161500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie towary, których obrót z zagranicą dokonywany jest z zastosowaniem procedury składu celnego

15.

Oddział Celny w Kędzierzynie – Koźlu

161600

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

16.

Oddział Celny w Świdnicy

161700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz towarów rolno-spożywczych i wyrobów skórzanych, używanych pojazdów

 

 

 

 

 

samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Dzierżoniowie

161710

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

17.

Oddział Celny w Białej

161800

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

18.

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

161900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

19.

Oddział Celny w Zgorzelcu

162000

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

a)

Posterunek Celny w Krzewinie Zgorzeleckiej

162010

1, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

20.

Oddział Celny w Jakuszycach

162100

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Czerniawie

162110

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

21.

Oddział Celny w Węglińcu

162200

1, 2, 3, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych oraz klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

22.

Oddział Celny w Legnicy

162300

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

23.

Oddział Celny w Sieniawce

162400

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Porajowie

162410

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

b)

Posterunek Celny w Bogatyni

162420

1, 2, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

24.

Oddział Celny w Jeleniej Górze

162500

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Gryfowie Śląskim

162510

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

b)

Posterunek Celny w Kowarach

162520

1, 2, 4, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz towarów rolno-spożywczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

25.

Oddział Celny w Zawidowie

162600

1, 2, 4, 6, 8

wszystkie, z wyłączeniem wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów

 

 

 

 

 

włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, cukru i wyrobów cukierniczych, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów, nasion i owoców oleistych oraz tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny w Miłoszowie

162610

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

26.

Oddział Celny w Jędrzychowicach

162700

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, materiałów i wyrobów włókienniczych oraz wyrobów skórzanych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

27.

Oddział Celny w Lubawce

162800

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, mięsa, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, produktów przemysłu młynarskiego, cukru i wyrobów cukierniczych, substancji białkowych, skrobi modyfikowanych, klejów i enzymów, nasion i owoców oleistych oraz tłuszczów i olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

a)

Posterunek Celny Przełęcz – Okraj

162810

1, 2, 6, 8

towary przywożone i wywożone przez podróżnych

28.

Oddział Celny w Bolesławcu

162900

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710, wyrobów skórzanych, materiałów i wyrobów włókienniczych, używanych pojazdów samochodowych pozycje od 8701 do 8704

29.

Oddział Celny w Polkowicach

163000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

wszystkie, z wyłączeniem olejów pozycja 2710 oraz towarów rolno-spożywczych

 


 

Załącznik 2. [WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH UPRAWNIONYCH DO ODPRAW ZBÓŻ PRZYWOŻONYCH W RAMACH PLAFONU TARYFOWEGO ILOŚCIOWEGO]

Załącznik nr 2

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH UPRAWNIONYCH DO ODPRAW ZBÓŻ PRZYWOŻONYCH W RAMACH PLAFONU TARYFOWEGO ILOŚCIOWEGO

 

Lp.

Urząd / Oddział /Posterunek

Kod identyfikacyjny

 

 

 

I

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

130000

1

Oddział Celny w Dorohusku

130600

2

Oddział Celny w Kowalewie

131000

3

Oddział Celny w Kukurykach

130500

 

 

 

II

Urząd Celny w Białymstoku

060000

1

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

060100

2

Oddział Celny w Trakiszkach

061000

 

 

 

III

Urząd Celny w Cieszynie

010000

1

Oddział Celny Towarowy w Zebrzydowicach

010300

2

Oddział Celny I w Cieszynie

010100

 

 

 

IV

Urząd Celny w Gdyni

040000

1

Oddział Celny „Dworzec Morski" w Gdyni

040200

2

Oddział Celny „Basen IV" w Gdyni

040300

3

Oddział Celny „Basen V" w Gdyni

040400

4

Oddział Celny „Baza Kontenerowa" w Gdyni

040500

5

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV" w Gdańsku

041100

6

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane" w Gdańsku

041400

7

Oddział Celny w Elblągu

041700

 

 

 

V

Urząd Celny w Nowym Targu

080000

1

Oddział Celny w Muszynie

080300

 

 

 

VI

Urząd Celny w Olsztynie

200000

1

Oddział Celny w Braniewie

200200

 

 

 

VII

Urząd Celny w Przemyślu

100000

1

Oddział Celny Kolejowy w Medyce

101300

2

Posterunek Celny w Hrubieszowie

100710

 

 

 

VIII

Urząd Celny w Rzepinie

110000

1

Posterunek Celny Kolejowy w Rzepinie

110110

2

Posterunek Celny w Kostrzynie

110410

 

 

 

IX

Urząd Celny w Szczecinie

120000

1

Oddział Celny w Kołobrzegu

120900

2

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie

120400

3

Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach

120700

4

Oddział Celny w Świnoujściu

121100

 

 

 

X

Urząd Celny we Wrocławiu

160000

1

Oddział Celny w Kudowie-Zdroju

160300

2

Posterunek Celny „Ekspedycja PKP" w Międzylesiu

160420

3

Oddział Celny w Węglińcu

162200

4

Oddział Celny w Jędrzychowicach

162700

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »