| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 20 września 2001 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia
w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Jednostka organizacyjna prowadząca szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, zwana dalej „jednostką”, zapewnia wykonywanie zadań szkoleniowych w tym zakresie przez osoby, które:

1) ukończyły szkołę zasadniczą w zawodzie rolnik, ogrodnik lub leśnik lub szkołę średnią zawodową w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik lub technik leśnik, lub studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub leśnictwo,

2) posiadają co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

§ 2.
1. Program szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, zwanego dalej „szkoleniem”, uwzględnia zakres programowy zawarty w załączniku do rozporządzenia.

2. Czas szkolenia wynosi co najmniej 14 godzin, w tym co najmniej 4 godziny zajęć praktycznych.

§ 3.
Uczestnikom szkolenia udostępnia się pomoce dydaktyczne, a w szczególności:

1) pomoce audiowizualne – filmy szkoleniowe, zestawy foliogramów, przeźrocza,

2) materiały szkoleniowe,

3) opryskiwacze ciągnikowe, polowe i sadownicze wraz z ciągnikiem,

4) przyrządy do regulacji opryskiwacza – stoper, taśmę mierniczą, kalkulator, suwaki do określania parametrów pracy, cylindry miarowe,

5) wiatromierze,

6) zestaw odzieży ochronnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin w polu, w sadzie i w produkcji pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),

7) części do modernizacji opryskiwaczy.

§ 4.
1. Jednostka prowadzi szkolenie w pomieszczeniu umożliwiającym prowadzenie zajęć co najmniej dla 25 osób i wykorzystanie pomocy audiowizualnych, o których mowa w § 3 pkt 1.

2. Jednostka zapewnia miejsce do przeprowadzania pokazów praktycznych w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, w którym będzie możliwe używanie opryskiwaczy ciągnikowych, polowych i sadowniczych wraz z ciągnikiem oraz wykorzystywanie przyrządów do regulacji opryskiwacza i części do jego modernizacji, o których mowa w § 3 pkt 4 i 7.

3. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz miejsce, o którym mowa w ust. 2, spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


Załącznik 1. [ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 września 2001 r. (poz. 1222)

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

I. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych:

1) sposób nabywania i stosowania środków ochrony roślin,

2) warunki przeprowadzania badań opryskiwaczy,

3) postępowanie w przypadku reklamacji środka ochrony roślin.

II. Środki ochrony roślin:

1) skład,

2) forma użytkowa,

3) charakterystyka – toksyczność, prewencja i karencja,

4) podział ze względu na cel stosowania,

5) podział ze względu na mechanizm działania,

6) biologiczne środki ochrony roślin, w tym organizmy żywe,

7) czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) właściwy dobór środka,

b) termin zabiegu,

c) dawka środka,

d) warunki atmosferyczne i ich wpływ na jakość wykonywanych zabiegów,

8) łączne stosowanie środków ochrony roślin, nawozów.

III. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska:

1) oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne,

2) stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,

3) zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin,

4) właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu,

5) właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin i zużytymi opakowaniami po środkach.

IV. Ochrona roślin uprawnych:

1) podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych – diagnostyka i ich zwalczanie,

2) metody ochrony roślin – agrotechniczna, mechaniczno-fizyczna, hodowlana, biologiczna, chemiczna, integrowana, kwarantanna,

3) zwalczanie szkodników magazynowych.

V. Technika ochrony roślin:

1) sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od formy użytkowej środka (w szczególności: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie),

2) przygotowanie opryskiwacza do pracy:

a) sprawność techniczna poszczególnych urządzeń opryskiwacza,

b) dobór parametrów pracy poszczególnych urządzeń opryskiwacza,

c) dobór rozpylaczy,

3) technika opryskiwania,

4) przygotowanie opryskiwacza do badań,

5) ogólne zasady modernizacji i naprawy opryskiwaczy:

a) cel i opłacalność modernizacji,

b) usuwanie podstawowych usterek,

c) sposób modernizacji poszczególnych urządzeń opryskiwacza.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin:

1) toksyczność środków ochrony roślin i ich oddziaływanie na zdrowie – drogi wnikania do organizmu:

a) skóra,

b) drogi oddechowe,

c) przewód pokarmowy,

d) spojówki,

2) bezpieczeństwo pracy:

a) odzież ochronna,

b) prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin,

c) higiena w czasie i po wykonaniu zabiegu środkami ochrony roślin,

3) ocena zagrożenia przy wykonywaniu następujących czynności:

a) sporządzanie cieczy roboczej,

b) opryskiwanie roślin w polu, w sadzie i w produkcji pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),

c) zaprawianie nasion,

4) profilaktyka:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej oraz o środkach toksykologicznych,

5) pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin:

a) objawy zatruć,

b) pierwsza pomoc w przypadku zatruć,

6) przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru (w szczególności przyczyny zagrożenia pożarowego oraz jego rodzaje),

7) postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 października 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »