reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki

Na podstawie art. 33ł ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 i Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze mogą być zakładane i prowadzone przez:

1) stowarzyszenia i fundacje, zarejestrowane i działające w Rzeczypospolitej Polskiej, których statuty przewidują udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie,

2) kościoły i inne związki wyznaniowe, działające w Rzeczypospolitej Polskiej, o sytuacji prawnej uregulowanej ratyfikowaną umową międzynarodową albo odrębną ustawą, a także zarejestrowane, których statuty przewidują udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie,

3) osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, o których mowa w pkt 2

– jeżeli dotychczas prowadzona przez nie działalność charytatywno-opiekuńcza daje rękojmię należytego wykonywania zadań ośrodka.

§ 2.
1. Dyrektorem publicznego i niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego może być osoba, która posiada:

1) ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika lub psychologia albo na innym kierunku i ukończone studia podyplomowe w zakresie psychologii lub pedagogiki,

2) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

3) co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.

2. Osoby zatrudnione w ośrodkach, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać:

1) ukończone studia magisterskie na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo, politologia (w zakresie pracy socjalnej) lub studia wyższe na kierunku lekarskim,

2) co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną, z wyjątkiem osób posiadających ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub studia wyższe na kierunku lekarskim.

§ 3.
Podmiot prowadzący publiczny i niepubliczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy zapewnia warunki lokalowe umożliwiające realizację zadań ośrodka, w tym co najmniej dwa pomieszczenia do prowadzenia terapii rodzinnej oraz spotkań z osobami zgłaszającymi gotowość przysposobienia dziecka.
§ 4.
Osoby zatrudnione w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, powinny je uzupełnić do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 5.
Publiczne i niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, działające w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które nie posiadają warunków lokalowych, o których mowa w § 3, są obowiązane do ich osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Staręga-Piasek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama