reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów

Na podstawie art. 3a oraz art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się czynnika chorobotwórczego Synchytrium endobioticum – wywołującego chorobę rak ziemniaka, czynnika chorobotwórczego Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus – wywołującego chorobę bakterioza pierścieniowa ziemniaka oraz szkodników: mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida),

2) szczegółowe zasady wyznaczania stref porażenia oraz stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem organizmów szkodliwych, wymienionych w pkt 1.

§ 2.
1. Strefa porażenia obejmuje grunty zarażone, na których stwierdzono występowanie organizmów szkodliwych, o których mowa w § 1 pkt 1, na co najmniej jednej roślinie lub w próbce gleby.

2. W przypadku stwierdzenia porażenia co najmniej jednej bulwy ziemniaka w partii składowanych ziemniaków strefa porażenia obejmuje grunty, z których te ziemniaki pochodzą.

3. Strefa bezpieczeństwa obejmuje grunty położone wokół strefy porażenia, na których istnieje prawdopodobieństwo występowania organizmów szkodliwych, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.
1. Magazyny, środki transportu i inne przedmioty, a w szczególności narzędzia i opakowania, które miały kontakt z porażonymi ziemniakami, poddaje się dezynfekcji.

2. W strefie porażenia zwalcza się samosiewy ziemniaków oraz inne rośliny z rodziny psiankowatych.

Rozdział 2

Czynnik chorobotwórczy Synchytrium endobioticum

§ 4.

1. Strefę porażenia wyznacza się na gruntach, na których uprawiano ziemniaki, po stwierdzeniu objawów raka ziemniaka na co najmniej jednej roślinie.

2. Po wyznaczeniu strefy porażenia określa się patotyp raka ziemniaka.

3. Strefę bezpieczeństwa wyznacza się na odległość 300 m od zewnętrznej granicy strefy porażenia, z wyłączeniem obszarów, na których nie istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się raka ziemniaka.

§ 5.
Ziemniaki pochodzące z gruntów zarażonych rakiem ziemniaka:

1) nie są wprowadzane do obrotu, z wyjątkiem sprzedaży zakładowi przemysłowemu przerabiającemu ziemniaki, jeżeli technologia przerobu gwarantuje zniszczenie czynnika chorobotwórczego,

2) mogą być wykorzystane na własne potrzeby, po uprzednim ugotowaniu,

3) nie mogą być użyte do sadzenia.

§ 6.
1. W strefie porażenia, w okresie 10 lat od dnia jej wyznaczenia, nie uprawia się ziemniaków i innych roślin korzeniowych oraz roślin przeznaczonych do przesadzania na inne grunty lub przechowywania w gruncie.

2. Inne płody rolne można wywozić ze strefy porażenia po uprzednim ich oczyszczeniu z przylegającej do nich gleby.

3. W strefie bezpieczeństwa uprawia się wyłącznie odmiany ziemniaka nieprzeznaczone do sadzenia, charakteryzujące się wysokim stopniem odporności na występujący patotyp raka ziemniaka.

4. Sadzeniaki ziemniaka mogą być uprawiane w strefie porażenia i w strefie bezpieczeństwa po upływie 5 lat od dnia zniesienia tych stref.

Rozdział 3

Czynnik chorobotwórczy Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus

§ 7.

1. Ziemniaki porażone bakteriozą pierścieniową ziemniaka:

1) nie są wprowadzane do obrotu, z wyjątkiem sprzedaży zakładowi przemysłowemu przerabiającemu ziemniaki, jeżeli technologia przerobu gwarantuje zniszczenie czynnika chorobotwórczego,

2) mogą być wykorzystane na własne potrzeby, po uprzednim ugotowaniu,

3) nie mogą być użyte do sadzenia.

2. Łęty ziemniaków pochodzące z gruntów zarażonych bakteriozą pierścieniową ziemniaka zbiera się i spala na tym gruncie.

§ 8.
W strefie porażenia nie uprawia się ziemniaków i pomidorów przez okres 3 lat od dnia, w którym stwierdzono występowanie tego czynnika chorobotwórczego.
§ 9.
Brak występowania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka stwierdza wojewódzki inspektor ochrony roślin w świadectwie zdrowotności.

Rozdział 4

Mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis), mątwik agresywny (Globodera pallida)

§ 10.

Ziemniaki pochodzące z gruntów zarażonych mątwikiem ziemniaczanym lub mątwikiem agresywnym:

1) nie są wprowadzane do obrotu, z wyjątkiem sprzedaży zakładowi przemysłowemu przerabiającemu ziemniaki, jeżeli technologia przerobu gwarantuje zniszczenie szkodnika,

2) mogą być wykorzystane na własne potrzeby.

§ 11.
1. W strefie porażenia:

1) nie uprawia się ziemniaków, pomidorów, papryki, oberżyny oraz innych roślin z rodziny psiankowatych, przez okres 5 lat od dnia, w którym stwierdzono występowanie mątwika ziemniaczanego lub mątwika agresywnego, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) nie uprawia się, nie przechowuje w glebie i nie składuje innych roślin przeznaczonych do sadzenia na gruntach niezarażonych.

2. W strefie porażenia dopuszcza się uprawianie odmian ziemniaka odpornych na występujący patotyp szkodników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli:

1) odmiany te przeznaczone są do konsumpcji lub przerobu przemysłowego,

2) uprzednio przeprowadzono odkażanie gleby.

§ 12.
1. Nie używa się do sadzenia ziemniaków zarażonych mątwikiem ziemniaczanym lub mątwikiem agresywnym.

2. Grunty, na których uprawiane są ziemniaki sadzeniaki, powinny być wolne od cyst zawierających żywe jaja i larwy mątwika ziemniaczanego lub mątwika agresywnego, co stwierdza wojewódzki inspektor ochrony roślin w świadectwie zdrowotności.

3. Świadectwo zdrowotności, o którym mowa w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony roślin wydaje od dnia 15 września roku poprzedzającego sadzenie ziemniaków do dnia 30 marca roku, w którym ziemniaki będą sadzone.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 13.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama