reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie zadań służby medycyny pracy

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób pozostających w stosunku służbowym lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „funkcjonariuszu", rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku służbowym w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 2.
Do zadań służby medycyny pracy, o których mowa w § 1 ust. 1, należą:

1) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, poprzez:

a) wykonywanie badań profilaktycznych – okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia przez lekarzy służby medycyny pracy,

b) przeprowadzanie szczepień ochronnych w związku z wykonywaną pracą,

c) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie urazowym;

2) analiza warunków służby i pracy uwzględniająca występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych, w szczególności narażenia na:

a) kontakt z substancjami drażniącymi, alergizującymi, rakotwórczymi, toksycznymi, pytami oraz czynnikami zakaźnymi,

b) ujemne wpływy atmosferyczne,

c) długotrwałe stany napięć emocjonalnych,

d) kontakt z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i samozapalnymi;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej i poradnictwa dla pracodawców i pracowników w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii;

4) prowadzenie konsultacji psychologicznych i profilaktyki w zakresie problematyki stresu i jego następstw;

5) rozpoznawanie niebezpieczeństw zachorowań i prowadzenie działań profilaktycznych, w tym szczepień ochronnych wśród funkcjonariuszy i pracowników kierowanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

6) kwalifikowanie i kierowanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe;

7) prowadzenie systematycznej działalności edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia z uwzględnieniem specyfiki ryzyka zawodowego wynikającego z dużych napięć emocjonalnych;

8) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach w miejscu służby, pracy lub pobierania nauki, w tym podczas:

a) prowadzenia działań oraz zajęć dydaktycznych na poligonach pirotechnicznych i chemicznych,

b) sprawdzianów i zajęć z zakresu wyszkolenia zawodowego,

c) szkoleń i działań funkcjonariuszy, które wiążą się z dużą urazowością i podejmowaniem natychmiastowej interwencji,

d) działań prowadzonych na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, imprez masowych i zgromadzeń;

9) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną oraz przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Szefowi Biura Ochrony Rządu, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i Komendantowi Głównemu Straży Granicznej danych statystycznych w tym zakresie, po pozbawieniu ich informacji identyfikujących osoby.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama