Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 153 poz. 1775

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin, sporządzane w ramach prowadzonej ewidencji zasobów złóż, powinny zawierać:

1) zaktualizowane tabelaryczne zestawienie zasobów złoża według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku,

2) kopię mapy obliczenia zasobów złoża, stanowiącą część dokumentacji geologicznej złoża, z naniesionymi zmianami w blokach obliczeniowych, stwierdzonymi w danym roku kalendarzowym,

3) część opisową, zawierającą uzasadnienie powstałych zmian w zasobach, ich klasyfikacji oraz strat,

4) odpis decyzji organu koncesyjnego, wyrażającej zgodę na przeklasyfikowanie zasobów.

2. Dla złóż kopalin pospolitych, z których wydobycie w roku kalendarzowym nie przekracza 20 000 m3 kopaliny, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się co trzy lata po wykonaniu obmiaru wyrobiska.

§ 2.
Operaty ewidencyjne są sporządzane z zachowaniem numeracji i oznaczeń poszczególnych parcel lub bloków obliczeniowych, których użyto w dokumentacji geologicznej i projekcie zagospodarowania złoża.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-28
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw