REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 4

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, a także wskazuje ogólny kierunek działalności tej Szkoły.
§ 2.
Z dniem 30 września 2002 r. znosi się:

1) Wyższą Szkołę Oficerską im. Stefana Czarnieckiego,

2) Wyższą Szkołę Oficerską im. gen. Józefa Bema.

§ 3.
Z dniem 1 października 2002 r. przekształca się Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki w Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
§ 4.
1. Z dniem 1 października 2002 r. mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki staje się mieniem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

2. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, z dniem 1 października 2002 r., przejmuje prawa i zobowiązania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

§ 5.
1. Z dniem 1 października 2002 r.:

1) pracownicy zatrudnieni w Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki stają się pracownikami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

2) słuchacze szkół, o których mowa w § 2, i Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki stają się słuchaczami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

2. Sposób przeniesienia żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową w szkołach, o których mowa w § 2, i Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki na inne stanowiska służbowe regulują odrębne przepisy.

§ 6.
Ogólnym kierunkiem działalności Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest kształcenie wysoko kwalifikowanych oficerów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla wojsk lądowych, wychowanie w duchu pokoju i patriotyzmu, a także prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk wojskowych oraz technicznych i humanistycznych, przydatnych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.
Z dniem 30 września 2002 r. tracą moc § 2 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 pkt 1–3 oraz § 3 ust. 1–3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz. U. Nr 71, poz. 311).
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-23
  • Data obowiązywania: 2002-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA