REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zaliczenie okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia następuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez:

1) klub sportowy, polski związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych oraz inny podmiot, który przyznał i wypłacił stypendium sportowe,

2) polski związek sportowy lub związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych; który wypłacił stypendia sportowe dla członków kadry narodowej, olimpijskiej lub paraolimpijskiej, przyznane przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu lub inny właściwy organ.

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego.

3. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego, z wyłączeniem okresów, w których wypłata stypendium została prawomocną decyzją wstrzymana.

4. Zaświadczenie o pobieraniu stypendium sportowego wydaje się nie później niż w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu stypendium lub od upływu okresu, na jaki stypendium zostało przyznane.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-23
  • Data obowiązywania: 2002-01-23
  • Dokument traci ważność: 2005-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA