REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 9

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Producenci i importerzy wyrobów tytoniowych są zobowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych rocznych informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, o której mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:

1) markę papierosów,

2) maksymalną cenę detaliczną, wydrukowaną na pojedynczym opakowaniu, poszczególnych marek papierosów,

3) okres stosowania maksymalnej ceny detalicznej poszczególnych marek papierosów, przy czym przez początek okresu jej stosowania rozumie się moment powstania obowiązku podatkowego dla papierosów danej marki, w rozumieniu art. 35 ust. 2a ustawy,

4) wielkość rocznej sprzedaży poszczególnych marek papierosów w okresach stosowania poszczególnych maksymalnych cen detalicznych, wyrażoną w liczbach paczek papierosów,

5) wielkość rocznej sprzedaży poszczególnych marek papierosów wyrażoną w tysiącach sztuk.

§ 2.
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, sporządzonych za 2001 r.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-23
  • Data obowiązywania: 2002-01-23
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA