| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Producenci i importerzy wyrobów tytoniowych są zobowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych rocznych informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, o której mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:

1) markę papierosów,

2) maksymalną cenę detaliczną, wydrukowaną na pojedynczym opakowaniu, poszczególnych marek papierosów,

3) okres stosowania maksymalnej ceny detalicznej poszczególnych marek papierosów, przy czym przez początek okresu jej stosowania rozumie się moment powstania obowiązku podatkowego dla papierosów danej marki, w rozumieniu art. 35 ust. 2a ustawy,

4) wielkość rocznej sprzedaży poszczególnych marek papierosów w okresach stosowania poszczególnych maksymalnych cen detalicznych, wyrażoną w liczbach paczek papierosów,

5) wielkość rocznej sprzedaży poszczególnych marek papierosów wyrażoną w tysiącach sztuk.

§ 2.
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, sporządzonych za 2001 r.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »