REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie rejestrów danych prowadzonych w sprawach obywatelstwa polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18g ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 i z 2001 r. Nr 42, poz. 475) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór rejestru wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego oraz osób, które nabyły obywatelstwo polskie, prowadzonego przez wojewodę i konsula Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór rejestru wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz osób, które utraciły obywatelstwo polskie, prowadzonego przez wojewodę i konsula Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór rejestru oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa państwa obcego, prowadzonego przez wojewodę i konsula Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) wzór centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, prowadzonego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) terminy i sposoby przekazywania informacji do centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego.

§ 2.
Organy uprawnione do prowadzenia rejestrów, o których mowa w § 1 pkt 1–3, przekazują informacje do centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego przy wykorzystaniu nośników informatycznych i teleinformatycznych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
§ 3.
Informacje do centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego są przekazywane przez:

1) wojewodę w terminie 14 dni,

2) konsula Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 60 dni

– od dnia, w którym decyzja w sprawie obywatelstwa stała się ostateczna.

§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 grudnia 2001 r. (poz. 15)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-23
  • Data obowiązywania: 2002-01-23
  • Dokument traci ważność: 2012-08-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA