| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 grudnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 2a oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się automatyczną rejestrację obrotu w przywozie na polski obszar celny niektórych towarów rolnych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do towarów, o których mowa w ust. 1, jeżeli są przywożone na polski obszar celny i zgłaszane organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu w ramach kontyngentów taryfowych.

§ 2.
Na osoby dokonujące przywozu na polski obszar celny towarów, o których mowa w § 1, nakłada się obowiązek składania, licząc od dnia wydania pozwolenia, co 30 dni sprawozdań z wykorzystania udzielonego pozwolenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W PRZYWOZIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 29 grudnia 2001 r. (poz. 20)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W PRZYWOZIE

Kod PCN

Wyszczególnienie

0102

Bydło żywe:

0102 10

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

0102 10 10 0

– – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

0102 10 30 0

– – Krowy

0102 10 90 0

– – Pozostałe

0102 90

– Pozostałe:

 

– – Gatunki domowe:

0102 90 05 0

– – – O masie nieprzekraczajacej 80 kg

 

– – – O masie powyżej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:

0102 90 21 0

– – – – Rzeźne

0102 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O masie powyżej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:

0102 90 41 0

– – – – Rzeźne

0102 90 49 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O masie powyżej 300 kg:

 

– – – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

0102 90 51 0

– – – – – Rzeźne

0102 90 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – – Krowy:

0102 90 61 0

– – – – – Rzeźne

0102 90 69 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0102 90 71 0

– – – – – Rzeźne

0102 90 79 0

– – – – – Pozostałe

0102 90 90 0

– – Pozostałe

0103

Trzoda chlewna żywa:

0103 10 00 0

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi

 

– Pozostałe:

0103 91

– – O masie poniżej 50 kg:

0103 91 10 0

– – – Gatunki domowe

0103 91 90 0

– – – Pozostałe

0103 92

– – O masie 50 kg lub większej:

 

– – – Gatunki domowe:

0103 92 11 0

– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie 160 kg lub większej

0103 92 19 0

– – – – Pozostałe

0103 92 90 0

– – – Pozostałe

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

– O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0

– – – – Nioski

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0105 11 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

0105 11 91 0

– – – – Nioski

0105 11 99 0

– – – – Pozostałe

0105 12 00 0

– – Indyki

0105 19

– – Pozostałe:

0105 19 20 0

– – – Gęsi

0105 19 90 0

– – – Kaczki i perliczki

 

– Pozostałe:

0105 92 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nieprzekraczającej 2000 g

0105 93 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie powyżej 2000 g

0105 99

– – Pozostałe:

0105 99 10 0

– – – Kaczki

0105 99 20 0

– – – Gęsi

0105 99 30 0

– – – Indyki

0105 99 50 0

– – – Perliczki

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

0201 10 00 0

– Tusze i półtusze

0201 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0201 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

– – Pozostałe

0201 30 00 0

– Bez kości

0202

Mięso wołowe mrożone:

0202 10 00 0

– Tusze i półtusze

0202 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0202 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

– – Pozostałe

0202 30

– Bez kości:

0202 30 10 0

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy

0202 30 50 0

– – Rostbef, antrykot i szponder – kawałki

0202 30 90 0

– – Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Świeże lub chłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 11 90 0

– – – Pozostałe

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 12 90 0

– – – Pozostałe

0203 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 150

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

0203 19 90 0

– – – Pozostałe

 

– Mrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 21 90 0

– – – Pozostałe

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 22 90 0

– – – Pozostałe

0203 29

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

0203 29 90 0

– – – Pozostałe

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone:

0206 10

– Wołowe świeże lub chłodzone:

0206 10 10 0

– – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – Pozostałe:

0206 10 91 0

– – – Wątroby

0206 10 95 0

– – – Gruba przepona i cienka przepona

0206 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– Wołowe mrożone:

0206 21 00 0

– – Ozory

0206 22 00

– – Wątroby:

0206 22 00 1

– – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 22 00 9

– – – Pozostałe

0206 29

– – Pozostałe:

0206 29 10 0

– – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – – Pozostałe:

0206 29 91 0

– – – – Gruba przepona i cienka przepona

0206 29 99 0

– – – – Pozostałe

0206 30

– Wieprzowe, świeże lub chłodzone:

 

– – Ze świń domowych:

0206 30 20

– – – Wątroby:

0206 30 20 1

– – – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 30 20 9

– – – – Pozostałe

0206 30 30

– – – Pozostałe:

0206 30 30 1

– – – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 30 30 9

– – – – Pozostałe

0206 30 80 0

– – Pozostałe

 

– Wieprzowe mrożone:

0206 41

– – Wątroby:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0206 41 20

– – – Ze świń domowych:

0206 41 20 1

– – – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 41 20 9

– – – – Pozostałe

0206 41 80 0

– – – Pozostałe

0206 49

– – Pozostałe:

0206 49 20

– – – Ze świń domowych:

0206 49 20 1

– – – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 49 20 9

– – – – Pozostałe

0206 49 80 0

– – – Pozostałe

0206 80

– Inne, świeże lub chłodzone:

0206 80 10 0

– – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – Pozostałe:

0206 80 91 0

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 80 99 0

– – – Baranie i kozie

0206 90

– Inne, mrożone:

0206 90 10 0

– – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – Pozostałe:

0206 90 91 0

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 90 99 0

– – – Baranie i kozie

0207

Mięso i Jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%"

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 12

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 13 91 0

– – – – Wątroby

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła nawet z końcami

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 14 91 0

– – – – Wątroby

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z indyków:

0207 24

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 25

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 26 91 0

– – – – Wątroby

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 27 91 0

– – – – Wątroby

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kaczki:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

0207 32 15 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

– – – Perliczki

0207 33

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

 

– – – Kaczki:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

– – – Perliczki

0207 34

– – Otłuszczone wątroby, świeże lub chłodzone:

0207 34 10 0

– – – Z gęsi

0207 34 90 0

– – – Z kaczek

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Nogi j ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 35 91 0

– – – – Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, mrożone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Wątroby:

0207 36 81 0

– – – – – Otłuszczone wątroby gęsie

0207 36 85 0

– – – – – Otłuszczone wątroby kacze

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone:

0208 10

– Z królików i zajęcy:

 

– – Z królików domowych:

0208 10 11 0

– – – Świeże lub chłodzone

0208 10 19 0

– – – Mrożone

0208 10 90 0

– – Pozostałe

0208 20 00 0

– Żabie udka

0208 30 00 0

– Z naczelnych

0208 40

– Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren):

0208 40 10 0

– – Z mięsa wielorybów

0208 40 90 0

– – Pozostałe

0208 50 00 0

– Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

0208 90

– Pozostałe:

0208 90 10 0

– – Z gołębi domowych

 

– – Z dziczyzny innej niż króliki i zające:

0208 90 20 0

– – – Z przepiórek

0208 90 40 0

– – – Pozostałe

0208 90 55 0

– – Mięso z fok

0208 90 60 0

– – Z reniferów

0208 90 95 0

– – Pozostałe

0209 00

Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

 

– Podskórny tłuszcz wieprzowy:

0209 00 11 0

– – Świeży, chłodzony, mrożony, solony lub w solance

0209 00 19 0

– – Suszony lub wędzony

0209 00 30 0

– Tłuszcz wieprzowy oprócz objętego podpozycją 0209 00 11 0 lub 0209 00 19 0

0209 00 90 0

– Tłuszcz drobiowy

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

 

– Mięso wieprzowe:

0210 11

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 11 11 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

0210 11 19 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 11 31 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0210 11 39 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

0210 11 90 0

– – – Pozostałe

0210 12

– – Boczek i jego kawałki:

 

– – – Ze świń domowych:

0210 12 11 0

– – – – Solony lub w solance

0210 12 19 0

– – – – Suszony lub wędzony

0210 12 90 0

– – – Pozostały

0210 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 19 10 0

– – – – – Bok bekonowy lub szpencer

0210 19 20 0

– – – – – Bok trzyćwierciowy lub środki

0210 19 30 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 40 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

 

– – – – – Pozostałe:

0210 19 51 0

– – – – – – Bez kości

0210 19 59 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 19 60 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 70 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

 

– – – – – Pozostałe:

0210 19 81 0

– – – – – – Bez kości

0210 19 89 0

– – – – – – Pozostałe

0210 19 90 0

– – – Pozostałe

0210 20

– Mięso wołowe:

0210 20 10 0

– – Z kośćmi

0210 20 90 0

– – Bez kości

 

– Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

0210 91 00 0

– – Z naczelnych

0210 92 00 0

– – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

0210 93 00 0

– – Z gadów (włączając z węży i z: żółwi)

0210 99

– – Pozostałe:

 

– – – Mięso:

0210 99 10 0

– – – – Końskie solone, w solance lub suszone

 

– – – – Baranie i kozie:

0210 99 21 0

– – – – – Z kośćmi

0210 99 29 0

– – – – – Bez kości

0210 99 31 0

– – – – Z reniferów

0210 99 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Ze świń domowych:

0210 99 41 0

– – – – – Wątroby

0210 99 49 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Wołowe:

0210 99 51 0

– – – – – Gruba przepona i cienka przepona

0210 99 59 0

– – – – – Pozostałe

0210 99 60 0

– – – – Baranie i kozie

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Wątroby drobiowe:

0210 99 71 0

– – – – – – Otłuszczone wątroby gęsie i kacze, solone lub w solance

0210 99 79 0

– – – – – – Pozostałe

0210 99 80 0

– – – – – Pozostałe

0210 99 90 0

– – Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

0401 10

– O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1%:

0401 10 10 0

– – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 10 90 0

– – Pozostałe

0401 20

– O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1%, ale nieprzekraczającej 6%:

 

– – Nieprzekraczającej 3%:

0401 20 11 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Przekraczającej 3%:

0401 20 91 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 99 0

– – – Pozostałe

0401 30

– O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 6%:

 

– – Nieprzekraczającej 21%:

0401 30 11 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Przekraczającej 21%, ale nieprzekraczającej 45%:

0401 30 31 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 39 0

– – – Pozostałe

 

– – Przekraczającej 45%:

0401 30 91 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 99 0

– – – Pozostałe

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1,5%:

 

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

0402 10 11 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0402 10 91 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1,5%:

0402 21

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%:

0402 21 11

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 11 9

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0402 21 17

– – – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 11%:

0402 21 17 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 17 9

– – – – – – Pozostałe

0402 21 19

– – – – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 11%, ale nieprzekraczającej 27%:

0402 21 19 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 19 9

– – – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%:

0402 21 91

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 91 9

– – – – – Pozostałe

0402 21 99

– – – – Pozostałe:

0402 21 99 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 99 9

– – – – – Pozostałe

0402 29

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0402 29 11 0

– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 10%

 

– – – – Pozostałe:

0402 29 15 0

– – – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%:

0402 29 91 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Pozostałe:

0402 91

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 8%:

0402 91 11 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 8%, ale nieprzekraczającej 10%:

0402 91 31 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 10%, ale nieprzekraczającej 45%;

0402 91 51 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 45%:

0402 91 91 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 99 0

– – – – Pozostałe

0402 99

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 9,5%:

0402 99 11 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 9,5%, ale nieprzekraczającej 45%:

0402 99 31 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 45%:

0402 99 91 0

– – – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 99 0

– – – – Pozostałe

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

– Jogurt:

 

– – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – Niezawierający dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 11 0

– – – – Nieprzekraczającej 3%

0403 10 13 0

– – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 19 0

– – – – Przekraczającej 6%

 

– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 3%

0403 10 33 0

– – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 39 0

– – – – Przekraczającej 6%

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 51 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0403 10 53 0

– – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 10 59 0

– – – – Przekraczającej 27%

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3%

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0403 10 93 0

– – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 99 0

– – – – Przekraczającej 6%

0403 90

– Pozostałe:

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 11 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 13 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 19 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 31 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 33 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 39 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 51 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3%

0403 90 53 0

– – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 59 0

– – – – – Przekraczającej 6%

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 61 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3%

0403 90 63 0

– – – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 69 0

– – – – – Przekraczającej 6%

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 71 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 73 0

– – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 79 0

– – – – Przekraczającej 27%

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3%

0403 90 93 0

– – – – Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 99 0

– – – – Przekraczającej 6%

0404

Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

0404 10

– Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci:

 

– – – Niezawierająca dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości białka w masie (zawartość azotu x 6,38):

 

– – – – Nieprzekraczającej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 02 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 04 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 06 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – – Przekraczającej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 12 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 14 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 16 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – Pozostałe, o zawartości białka w masie (zawartość azotu x 6,38):

 

– – – – Nieprzekraczającej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 26 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 28 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 32 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – – Powyżej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0404 10 34 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 36 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 38 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – Pozostała:

 

– – – Niezawierająca dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości białka w masie (zawartość azotu x 6,38);

 

– – – – Nieprzekraczającej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 48 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 52 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 54 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – – Przekraczającej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 56 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 58 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 62 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – Pozostała, o zawartości białka w masie (zawartość azotu x 6,38):

 

– – – – Nieprzekraczającej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 72 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 74 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 76 0

– – – – – Przekraczającej 27%

 

– – – – Przekraczającej 15%, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 10 78 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 10 82 0

– – – – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 84 0

– – – – – Przekraczającej 27%

0404 90

– Pozostałe:

 

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 90 21 0

– – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 90 23 0

– – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 90 29 0

– – – Przekraczającej 27%

 

– – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0404 90 81 0

– – – Nieprzekraczającej 1,5%

0404 90 83 0

– – – Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0404 90 89 0

– – – Przekraczającej 27%

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 10

– Masło:

 

– – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 85%:

 

– – – Masło naturalne:

0405 10 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

0405 10 19 0

– – – – Pozostałe

0405 10 30 0

– – – Masło odtwarzane

0405 10 50 0

– – – Masło z serwatki

0405 10 90 0

– – Pozostałe

0405 20

– Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10 0

– – O zawartości tłuszczu w masie 39% i więcej, ale mniej niż 60%

0405 20 30 0

– – O zawartości tłuszczu w masie 60% i więcej, ale nieprzekraczającej 75%

0405 20 90 0

– – O zawartości tłuszczu w masie większej niż 75%, ale mniejszej niż 80%

0405 90

– Pozostałe:

0405 90 10 0

– – O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i więcej oraz o zawartości wody w masie nieprzekraczającej 0,5%

0405 90 90 0

– – Pozostałe

0406

Sery i twarogi:

0406 10

– Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg:

0406 10 20 0

– – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40%

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 10 80 0

– – Pozostały

0406 20

– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

0406 20 10 0

– – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0

– – Pozostały

0406 30

– Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub proszkowany:

0406 30 10 0

– – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); przygotowany do sprzedaży detalicznej o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 56% suchej masy

 

– – Pozostały:

 

– – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 36% i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 48%

0406 30 39 0

– – – – Przekraczającej 48%

0406 30 90 0

– – – O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 36%

0406 40

– Ser z przerostami niebieskiej pleśni:

040640 10 0

– – Roquefort

0406 40 50 0

– – Gorgonzola

0406 40 90 0

– – Pozostały

0406 90

– Pozostałe sery:

0406 90 01 0

– – Do przetworzenia (topienia)

 

– – Pozostałe:

 

– – – Emmentaler. Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:

0406 90 02 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 401,85 EUR, ale nieprzekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 03 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 04 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, ale nieprzekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 05 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 06 0

– – – – Kawałki bez skórki, o masie netto nie większej niż 450 g i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 499,67 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej, pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się przynajmniej opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj producenta

 

– – – – Pozostałe:

0406 90 13 0

– – – – – Emmentaler

0406 90 15 0

– – – – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17 0

– – – – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18 0

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine

0406 90 19 0

– – – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 90 21 0

– – – Cheddar

0406 90 23 0

– – – Edam

0406 90 25 0

– – – Tilsit

0406 90 27 0

– – – Butterkäse

0406 90 29 0

– – – Kashkaval

 

– – – Feta:

0406 90 31 0

– – – – Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry

0406 90 33 0

– – – – Pozostałe

0406 90 35 0

– – – Kefalo–Tyri

0406 90 37 0

– –– Finlandia

0406 90 39 0

– – – Jarlsberg

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – Pozostałe:

0406 90 50 0

– – – – Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40%, o zawartości wody w masie, w substancji beztłuszczowej:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 47%:

0406 90 61 0

– – – – – – – Grana Padano, Permigiano Reggiano

0406 90 63 0

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Przekraczającej 47%, ale nieprzekraczającej 72%:

0406 90 73 0

– – – – – – – Provolone

0406 90 75 0

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 0

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78 0

– – – – – – – Gouda

0406 90 79 0

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81 0

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0

– – – – – – – Camembert

0406 90 84 0

– – – – – – – Brie

0406 90 85 0

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

 

– – – – – – – Pozostałe sery, o zawartości wody w masie serowej beztłuszczowej:

0406 90 86 0

– – – – – – – – Przekraczającej 47%, ale nieprzekraczającej 52%

0406 90 87 0

– – – – – – – – Przekraczającej 52%, ale nieprzekraczającej 62%

0406 90 88 0

– – – – – – – – Przekraczającej 62%, ale nieprzekraczającej 72%

0406 90 93 0

– – – – – – Przekraczającej 72%

0406 90 99 0

– – – – – Pozostałe

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

 

– Drobiu:

 

– – Wylęgowe:

0407 00 11 0

– – – Indycze albo gęsie

0407 00 19 0

– – – Pozostałe

0407 00 30 0

– – Pozostałe

0407 00 90 0

– Pozostałe

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

 

– Żółtka jaj:

0408 11

– – Suszone:

0408 11 20 0

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 11 80 0

– – – Pozostałe

0408 19

– – Pozostałe:

0408 19 20 0

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

0408 19 81 0

– – – – Ciekłe

0408 19 89 0

– – – – Pozostałe, włącznie z mrożonymi

 

– Pozostałe:

0408 91

– – Suszone:

0408 91 20 0

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 91 80 0

– – – Pozostałe

0408 99

– – Pozostałe:

0408 99 20 0

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 99 80 0

– – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0409 00 00 0

Miód naturalny

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 1

– Żołądki drobiowe

0504 00 00 9

– Pozostałe

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów:

0506 10 00 0

– Osseina i kości poddane działaniu kwasu

0506 90 00 0

– Pozostałe

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

0511 10 00 0

– Nasienie bydlęce

 

– Pozostałe:

0511 91

– – Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3:

0511 91 10 0

– – – Odpadki rybne

0511 91 90 0

– – – Pozostałe

0511 99

– – Pozostałe:

0511 99 10 0

– – – Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek

0511 99 90

– – – Pozostałe:

0511 99 90 1

– – – – Embriony bydlęce

0511 99 90 3

– – – – Nasienie zwierząt gospodarskich inne niż bydlęce

0511 99 90 5

– – – – Embriony zwierząt gospodarskich inne niż bydlęce

0511 99 90 7

– – – – Komórki jajowe zwierząt gospodarskich

0511 99 90 9

– – – – Pozostałe

0602

Pozostałe rośliny żywe (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia:

0602 10

– Nieukorzenione sadzonki i zrazy:

0602 10 10 0

– – Winorośli

0602 10 90 0

– – Pozostałe

0602 20

– Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepione:

0602 20 10 0

– – Sadzonki winorośli, szczepione lub ukorzenione

0602 20 90 0

– – Pozostałe

0602 30 00 0

– Rododendrony i azalie, nawet szczepione

0602 40

– Róże, nawet szczepione:

0602 40 10 0

– – Nieoczkowane, ani nieszczepione

0602 40 90 0

– – Oczkowane lub szczepione

0602 90

– Pozostałe:

0602 90 10 0

– – Grzybnia

0602 90 20 0

– – Rośliny ananasa

0602 90 30 0

– – Rośliny warzyw i truskawek

 

– – Pozostałe:

 

– – – Rośliny rosnące na wolnym powietrzu:

 

– – – – Drzewa, krzewy i krzaki:

0602 90 41 0

– – – – – Drzewa leśne

0602 90 45 0

– – – – – Pozostałe:

– – – – – – Ukorzenione sadzonki i młode rośliny

0602 90 49 0

– – – – – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – – Pozostałe rośliny rosnące na wolnym powietrzu:

0602 90 51 0

– – – – – Byliny

0602 90 59 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Rośliny rosnące w pomieszczeniach:

0602 90 70 0

– – – – Ukorzenione sadzonki i młode rośliny, wyłączając kaktusy

 

– – – – Pozostałe:

0602 90 91 0

– – – – – Rośliny kwiatowe z pączkami lub kwiatami, wyłączając kaktusy

0602 90 99 0

– – – – – Pozostałe

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

0603 10

– Świeże:

0603 10 10

– – Róże:

0603 10 10 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 10 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 20

– – Goździki:

0603 10 20 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 20 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 30

– – Orchidee:

0603 10 30 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 30 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 40

– – Gladiole:

0603 10 40 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 40 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 50

– – Chryzantemy:

0603 10 50 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 50 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 80

– – Pozostałe:

0603 10 80 1

– – – Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 80 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 90 00 0

– Pozostałe

0604

Liście, gałęzie i inne części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

0604 10

– Mchy i porosty:

0604 10 10 0

– – Mech reniferowy

0604 10 90 0

– – Pozostałe

 

– Pozostałe:

0604 91

– – Świeże:

 

– – – Choinki gwiazdkowe:

0604 91 21 0

– – – – Jodła kaukaska [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] lub jedna z jodeł amerykańskich (Abies procera Rehd.)

0604 91 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Gałązki iglaste:

0604 91 41 0

– – – – Z jodły kaukaskiej [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] lub jednej z jodeł amerykańskich (Abies procera Rehd.)

0604 91 49 0

– – – – Pozostałe

0604 91 90 0

– – – Pozostałe

0604 99

– – Pozostałe:

0604 99 10 0

– – – Przygotowane tylko przez suszenie

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0604 99 90 0

– – – Pozostałe

0701

Ziemniaki, świeże lub chłodzone:

0701 10 00 0

– Sadzeniaki

0701 90

– Pozostałe:

0701 90 10 0

– – Do produkcji krochmalu

 

– – Pozostałe:

0701 90 50

– – – Młode, od 1 stycznia do 30 czerwca:

0701 90 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 15 maja

0701 90 50 9

– – – – Od 16 maja do 30 czerwca

0701 90 90 0

– – – Pozostałe

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone:

0702 00 00 1

– Od 1 stycznia do 31 marca

0702 00 00 2

– Od 1 do 30 kwietnia

0702 00 00 3

– Od 1 do 14 maja

0702 00 00 5

– Od 15 do 31 maja

0702 00 00 7

– Od 1 czerwca do 30 września

0702 00 00 8

– Od 1 do 31 października

0702 00 00 9

– Od 1 listopada do 31 grudnia

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone:

0703 10

– Cebula i szalotka:

 

– – Cebula:

0703 10 11 0

– – – Dymka

0703 10 19 0

– – – Pozostałe

0703 10 90 0

– – Szalotka

0703 20 00 0

– Czosnek

0703 90 00 0

– Pory i inne warzywa cebulowe

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone:

0704 10 00

– Kalafiory i brokuły głowiaste:

0704 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 14 kwietnia

0704 10 00 3

– – Od 15 kwietnia do 31 maja

0704 10 00 5

– – Od 1 czerwca do 30 listopada

0704 10 00 9

– – Od 1 grudnia do 31 grudnia

0704 20 00 0

– Brukselka

0704 90

– Pozostałe:

0704 90 10 0

– – Biała kapusta i czerwona kapusta

0704 90 90 0

– – Pozostałe

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone:

 

– Sałata:

0705 11 00

– – Sałata głowiasta:

0705 11 00 1

– – – Od 1 stycznia do 31 marca

0705 11 00 3

– – – Od 1 kwietnia do 30 listopada

0705 11 00 9

– – – Od 1 grudnia do 31 grudnia

0705 19 00 0

– – Pozostała

 

– Cykoria:

0705 21 00 0

– – Endywia (Cichorium intybus var. Foliosum)

0705 29 00 0

– – Pozostała

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone:

0706 10 00 0

– Marchew i rzepa

0706 90

– Pozostałe:

0706 90 10 0

– – Selery (korzeniowe lub niemieckie)

0706 90 30 0

– – Chrzan (Cochlearia armoracia)

0706 90 90 0

– – Pozostałe

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:

0707 00 05

– Ogórki:

0707 00 05 1

– – Od 1 stycznia do końca lutego

0707 00 05 3

– – Od 1 marca do 30 kwietnia

0707 00 05 5

– – Od 1 do 15 maja

0707 00 05 6

– – Od 16 maja do 30 września

0707 00 05 7

– – Od 1 do 31 października

0707 00 05 8

– – Od 1 do 10 listopada

0707 00 05 9

– – Od 11 listopada do 31 grudnia

0707 00 90 0

– Korniszony

0708

Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone:

0708 10 00 0

– Groch (Pisum sativum)

0708 20 00 0

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00 0

Inne warzywa strączkowe

0709

Inne warzywa, świeże lub chłodzone:

0709 10 00 0

– Karczochy

0709 20 00 0

– Szparagi

0709 30 00 0

– Oberżyny (bakłażany)

0709 40 00 0

– Selery inne niż seler korzeniowy

 

– Grzyby i trufle:

0709 51 00 0

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

0709 52 00 0

– – Trufle

0709 59

– – Pozostałe:

0709 59 10 0

– – – Pieprznik jadalny

0709 59 30 0

– – – Grzyby z rodziny borowikowatych

0709 59 90 0

– – – Pozostałe

0709 60

– Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

0709 60 10 0

– – Słodka papryka

 

– – Pozostałe:

0709 60 91 0

– – – Z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum

0709 60 95 0

– – – Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych

0709 60 99 0

– – – Pozostałe

0709 70 00 0

– Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0709 90

– Pozostałe:

0709 90 10 0

– – Warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

0709 90 20 0

– – Burak boćwina (albo burak cukrowy) i karczoch hiszpański

 

– – Oliwki:

0709 90 31 0

– – – Do celów innych niż produkcja oliwy

0709 90 39 0

– – – Pozostałe

0709 90 40 0

– – Kapary

0709 90 50 0

– – Koper

0709 90 60 0

– – Kukurydza cukrowa

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0709 90 70 0

– – Cukinia

0709 90 90 0

– – Pozostałe

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone:

0710 10 00 0

– Ziemniaki

 

– Warzywa strączkowe, nawet łuskane:

0710 21 00 0

– – Groch (Pisum sativum)

0710 22 00 0

– – Fasola (\/igna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00 0

– – Pozostałe

0710 30 00 0

– Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0710 40 00 0

– Kukurydza cukrowa

0710 80

– Pozostałe warzywa:

0710 80 10 0

– – Oliwki

 

– – Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

0710 80 51 0

– – – Słodka papryka

0710 80 59 0

– – – Pozostałe

 

– – Grzyby:

0710 80 61 0

– – – Z rodzaju Agaricus

0710 80 69 0

– – – Pozostałe

0710 80 70 0

– – Pomidory

0710 80 80 0

– – Karczochy

0710 80 85 0

– – Szparagi

0710 80 95 0

– – Pozostałe

0710 90 00 0

– Mieszanki warzyw

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 20

– Oliwki:

0711 20 10 0

– – Do celów innych niż produkcja oliwy

0711 20 90 0

– – Pozostałe

0711 30 00 0

– Kapary

0711 40 00 0

– Ogórki i korniszony

 

– Grzyby i trufle:

0711 51 00 0

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

0711 59 00

– – Pozostałe:

0711 59 00 1

– – – Trufle

0711 59 00 9

– – – Pozostałe

0711 90

– Inne warzywa; mieszanki warzyw:

 

– – Warzywa:

0711 90 10 0

– – – Owoce z rodzaju Capsicum i z rodzaju Pimenta, z wyjątkiem słodkiej papryki

0711 90 30 0

– – – Kukurydza cukrowa

0711 90 50 0

– – – Cebula

0711 90 80 0

– – – Pozostałe

0711 90 90 0

– – Mieszanki warzyw

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

0712 20 00 0

– Cebula

 

– Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle:

0712 31 00 0

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

0712 32 00 0

– – Uszaki (Auricularia spp.)

0712 33 00 0

– – Trzęsaki (Tremella spp.)

0712 39 00 0

– – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0712 90

– Inne warzywa; mieszanki warzyw:

0712 90 05 0

– – Ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzetworzone

 

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11 0

– – – Odmiany siewne

0712 90 19 0

– – – Pozostałe

0712 90 30 0

– – Pomidory

0712 90 50 0

– – Marchew

0712 90 90 0

– – Pozostałe

0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielone:

0713 10

– Groch (Pisum sativum):

0713 10 10 0

– – Siewny

0713 10 90 0

– – Pozostały

0713 20 00 0

– Cieciorka (ciecierzyca)

 

– Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00 0

– – Fasola z gatunku Vigna mungo (L) Hepper lub Vigna radia ta (L) Wilczek

0713 32 00 0

– – Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis)

0713 33

– – Fasola łącznie z białą groszkową (Phaseolus wulgaris):

0713 33 10 0

– – – Siewna

0713 33 90 0

– – – Pozostała

0713 39 00 0

– – Pozostałe

0713 40 00 0

– Soczewica

0713 50 00 0

– Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90

Pozostałe:

0713 90 10 0

– – Siewne

0713 90 90 0

– – Pozostałe

0803 00

Banany łącznie z plantanami, świeże lub suszone:

 

– Świeże:

0803 00 11 0

– – Plantany

0803 00 19 0

– – Pozostałe

0803 00 90 0

– Suszone

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

0808 10

– Jabłka:

0808 10 10 0

– – Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia

 

– – Pozostałe:

0808 10 20

– – – Odmiany Golden Delicious:

0808 10 20 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 20 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 20 5

– – – – Od 1 do 31 lipca

0808 10 20 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 50

– – – Odmiany Grany Smith:

0808 10 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 50 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 50 5

– – – – Od 1 do 31 lipca

0808 10 50 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 90

– – – Pozostałe:

0808 10 90 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 90 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 90 5

– – – – Od 1 do 31 lipca

0808 10 90 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 20

– Gruszki i pigwy:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Gruszki:

0808 20 10 0

– – – Na wino gruszkowe, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 20 50

– – – Pozostałe:

0808 20 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 lipca

0808 20 50 9

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 20 90 0

– – Pigwy

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

0809 20

– Wiśnie i czereśnie:

0809 20 05

– – Wiśnie (Prunus cerasus):

0809 20 05 1

– – – Od 1 stycznia do 31 maja

0809 20 05 5

– – – Od 1 czerwca do 15 lipca

0809 20 05 9

– – – Od 16 lipca do 31 grudnia

0809 40

– Śliwki i owoce tarniny:

0809 40 05

– – Śliwki:

0809 40 05 1

– – – Od 1 stycznia do 30 czerwca

0809 40 05 5

– – – Od 1 lipca do 30 września

0809 40 05 9

– – – Od 1 października do 31 grudnia

0809 40 90 0

– – Owoce tarniny

0810

Pozostałe owoce, świeże:

0810 10 00

– Truskawki i poziomki:

0810 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 30 kwietnia

0810 10 00 3

– – Od 1 maja do 31 lipca

0810 10 00 9

– – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0810 20

– Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami:

0810 20 10 0

– – Maliny

0810 20 90 0

– – Pozostałe

0810 30

– Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest:

0810 30 10 0

– – Czarne porzeczki

0810 30 30 0

– – Czerwone porzeczki

0810 30 90 0

– – Pozostałe

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10

– Truskawki i poziomki:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10 11 0

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0811 10 19 0

– – – Pozostałe

0811 10 90 0

– – Pozostałe

0811 20

– Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, czarne, białe lub czerwone porzeczki i agrest:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 20 11 0

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0811 20 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 20 31 0

– – – Maliny

0811 20 39 0

– – – Czarne porzeczki

0811 20 51 0

– – – Czerwone porzeczki

0811 20 59 0

– – – Jeżyny i morwy

0811 20 90 0

– – – Pozostałe

0811 90

– Pozostałe:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0811 90 11 0

– – – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

0811 90 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

0811 90 31 0

– – – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

0811 90 39 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 90 50 0

– – – Owoce z gatunku Yacciniurn myrtiitus

0811 90 70 0

– – – Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Yaccinium angustifolium

 

– – – Wiśnie i czereśnie:

0811 90 75 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

0811 90 80 0

– – – – Pozostałe

0811 90 85 0

– – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

0811 90 95 0

– – – Pozostałe

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 10 00 0

– Pszenica durum

1001 90

– Pozostałe:

1001 90 10 0

– – Orkisz do siewu

 

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91

– – – Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91 1

– – – – Ziarno pszenicy zwyczajnej

1001 90 91 9

– – – – Mieszanki żyta z pszenicą (rneslin)

1001 90 99 0

– – – Pozostałe

1002 00 00 0

Żyto

1003 00

Jęczmień:

1003 00 10 0

– Nasiona

1003 00 90 0

– Pozostały

1004 00 00 0

Owies

1005

Kukurydza (ziarna):

1005 10

– Nasiona:

 

– – Hybrydy:

1005 10 11 0

– – – Hybrydy podwójne i hybrydy szczytowo-krzyżowe

1005 10 13 0

– – – Hybrydy trójkrzyżowe

1005 10 15 0

– – – Hybrydy zwykłe

1005 10 19 0

– – – Pozostałe

1005 10 90 0

– – Pozostałe

1005 90 00 0

– Pozostałe

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 10 00 0

– Gryka

1008 20 00 0

– Proso

1008 90

– Pozostałe zboża:

1008 90 10 0

– – Pszenżyto (Triticale)

1008 90 90 0

– – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna:

 

– Mąka pszenna:

1101 00 11 0

– – Z pszenicy durum

1101 00 15 0

– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

– Mąka żytnio-pszenna

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

1102 10 00 0

– Mąka żytnia

1102 20

– Mąka kukurydziana:

1102 20 10 0

– – O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1,5%

1102 20 90 0

– – Pozostała

1102 30 00 0

– Mąka ryżowa

1102 90

– Pozostałe:

1102 90 10 0

– – Mąka jęczmienna

1102 90 30 0

– – Mąka owsiana

1102 90 90 0

– – Pozostałe

1103

Kasze, grysiki i granulki zbożowe:

 

– Kasze i grysiki:

1103 11

– – Z pszenicy:

1103 11 10 0

– – – Z pszenicy durum

1103 11 90 0

– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1103 13

– – Z kukurydzy:

1103 13 10 0

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy

1103 13 90 0

– – – Pozostałe

1103 19

– – Z pozostałych zbóż:

110319 10 0

– – – Z żyta

1103 19 30 0

– – – Z jęczmienia

1103 19 40 0

– – – Z owsa

1103 19 50 0

– – – Z ryżu

1103 19 90 0

– – – Pozostałe

1103 20

– Granulki:

1103 20 10 0

– – Z żyta

1103 20 20 0

– – Z jęczmienia

1103 20 30 0

– – Z owsa

1103 20 40 0

– – Z kukurydzy

1103 20 50 0

– – Z ryżu

1103 20 60 0

– – Z pszenicy

1103 20 90 0

– – Pozostałe

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone) z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:

 

– Ziarna miażdżone i płatkowane:

1104 12

– – Owsa:

1104 12 10 0

– – – Miażdżone

1104 12 90 0

– – – Płatkowane

1104 19

– – Pozostałych zbóż:

1104 19 10 0

– – – Pszenicy

1104 19 30 0

– – – Żyta

1104 19 50 0

– – – Kukurydzy

 

– – – Jęczmienia:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1104 19 61 0

– – – – Miażdżone

1104 19 69 0

– – – – Płatkowane

 

– – – Pozostałe:

1104 19 91 0

– – – – Ryż płatkowany

1104 19 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane):

1104 22

– – Owsa:

1104 22 20 0

– – – Łuszczone (łuskane lub obierane)

1104 22 30 0

– – – Łuszczone i krojone lub śrutowane ("Grütze" lub "grutten")

1104 22 50 0

– – – Perełkowane

1104 22 90 0

– – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie

1104 22 98 0

– – – Pozostałe

1104 23

– – Kukurydzy:

1104 23 10 0

– – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane

1104 23 30 0

– – – Perełkowane

1104 23 90 0

– – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie

1104 23 99 0

– – – Pozostałe

1104 29

– – Pozostałych zbóż;

 

– – – Jęczmienia:

1104 29 01 0

– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane)

1104 29 03 0

– – – – Łuszczone i krojone lub śrutowane ("Grütze" lub "grutten")

1104 29 05 0

– – – – Perełkowane

1104 29 07 0

– – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie

1104 29 09 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:

1104 29 11 0

– – – – – Pszenicy

1104 29 15 0

– – – – – Żyta

1104 29 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Perełkowane:

1104 29 31 0

– – – – – Pszenicy

1104 29 35 0

– – – – – Żyta

1104 29 39 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie:

1104 29 51 0

– – – – – Pszenicy

1104 29 55 0

– – – – – Żyta

1104 29 59 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

1104 29 81 0

– – – – – Pszenicy

1104 29 85 0

– – – – – Żyta

1104 29 89 0

– – – – – Pozostałe

1104 30

– Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:

1104 30 10 0

– – Z pszenicy

1104 30 90 0

– – Z pozostałych zbóż

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane:

1105 10 00 0

– Mąka, mączka i proszek

1105 20 00 0

– Płatki i granulki

1107

Słód, nawet palony:

1107 10

– Niepalony:

 

– – Z pszenicy:

1107 10 11 0

– – – W postaci mąki

1107 10 19 0

– – – Pozostały

 

– – Pozostałe:

1107 10 91 0

– – – W postaci mąki

1107 10 99 0

– – – Pozostałe

1107 20 00 0

– Palony

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1108

Skrobie, inulina:

 

– Skrobie:

1108 11 00 0

– – Skrobia pszenna

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

1108 14 00 0

– – Skrobia z manioku (cassava)

1108 19

– – Pozostałe skrobie:

1108 19 10 0

– – – Skrobia z ryżu

1108 19 90 0

– – – Pozostałe

1108 20 00 0

– Inulina

1109 00 00 0

Gluten pszenny, nawet suszony

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

1205 10

– Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego:

1205 10 10 0

– – Do siewu

1205 10 90 0

– – Pozostałe

1205 90 00

– Pozostałe:

1205 90 00 1

– – Do siewu

1205 90 00 9

– – Pozostałe

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

1209 10 00 0

– Nasiona buraków cukrowych

 

– Nasiona roślin pastewnych:

1209 21 00 0

– – Nasiona lucerny (alfalfa)

1209 22

– – Nasiona koniczyny (Trifolium spp.):

1209 22 10 0

– – – Koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)

1209 22 80 0

– – – Pozostałej

1209 23

– – Nasiona kostrzewy:

1209 23 11 0

– – – Kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.)

1209 23 15 0

– – – Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.)

1209 23 80 0

– – – Pozostałe

1209 24 00 0

– – Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

1209 25

– – Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 10 0

– – – Rajgras włoski (życica wielokwiatowa) (włącznie z rajgrasem westerwoldzkim) (Lolium multiflorum Lam.)

1209 25 90 0

– – – Rajgras angielski (życica trwała) (Lolium perenne L.)

1209 26 00 0

– Nasiona tymotki

1209 29

– – Pozostałe:

1209 29 10 0

– – – Nasiona wyki; nasiona wiechliny (błotnej, zwyczajnej) (Poa palusłris L., Poa trivalis L ) nasiona kupkówki (Dactylis glomerata L.); nasiona mietlicy (Agrostis)

1209 29 50 0

– – Nasiona łubinu

1209 29 60 0

– – – Nasiona buraków, inne niż nasiona buraków cukrowych

1209 29 80 0

– – – Pozostałe

1209 30 00 0

– Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów

 

– Pozostałe:

1209 91

– – Nasiona warzyw:

1209 91 10 0

– – – Nasiona kalarepy (Brassica oleracea L. var caulorapa i gongylodes L.)

1209 91 90 0

– – – Pozostałe

1209 99

– – Pozostałe:

1209 99 10 0

– – – Nasiona drzew leśnych

 

– – – Pozostałe:

1209 99 91 0

– – – – Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów oprócz objętych podpozycją 1209 30

1209 99 99 0

– – – – Pozostałe

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1210 20

– Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

1210 20 10 0

– – Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina

1210 20 90 0

– – Pozostałe

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar–agar i inne śluzy i zagęszczacze nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

– Soki i ekstrakty roślinne:

1302 13 00 0

– – Z chmielu

1302 20

– Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:

1302 20 10 0

– – Suche

130220900

– – Pozostałe

1501 00

Tłuszcz wieprzowy (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu. Inne niż tłuszcze z pozycji 0209 lub 1503:

 

– Smalec i inne tłuszcze wieprzowe:

1501 00 11 0

– – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1501 00 19 0

– – Pozostałe

1501 00 90 0

– Tłuszcz z drobiu

1502 00

Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż tłuszcze z pozycji 1503:

1502 00 10 0

– Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1502 00 90 0

– Pozostałe

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1507 10

– Olej surowy, nawet odgumowany:

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 10 90 0

– – Pozostałe

1507 90

– Pozostałe:

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 90 90

– – Pozostałe:

1507 90 90 1

– – – Rafinowane, konfekcjonowane

1507 90 90 9

– – – Pozostałe

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1508 10

– Olej surowy:

1508 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1508 10 90 0

– – Pozostałe

1508 90

– Pozostałe:

1508 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1508 90 90 0

– – Pozostałe

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509:

1510 00 10 0

– Oleje surowe

1510 00 90 0

– Pozostałe

1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie:

1511 10

– Olej surowy:

1511 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1511 10 90 0

– – Pozostały

1511 90

– Pozostałe:

 

– – Frakcje stałe:

1511 90 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1511 90 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1511 90 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1511 90 99 0

– – – Pozostałe

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz Ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

– Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:

1512 11

– – Olej surowy:

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

1512 11 91 0

– – – – Olej słonecznikowy

1512 11 99 0

– – – – Olej z krokosza balwierskiego

1512 19

– – Pozostałe:

1512 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

1512 19 91

– – – – Olej słonecznikowy:

1512 19 91 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 91 9

– – – – – Pozostały

1512 19 99

– – – – Olej z krokosza balwierskiego:

1512 19 99 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 99 9

– – – – – Pozostały

 

– Olej bawełniany i jego frakcje:

1512 21

– – Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol:

1512 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 21 90 0

– – – Pozostały

1512 29

– – Pozostałe:

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 29 90 0

– – – Pozostałe

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

– Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje:

1513 11

– – Olej surowy:

1513 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

1513 11 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 11 99 0

– – – – Pozostałe

1513 19

– – Pozostałe:

 

– – – Frakcje stałe:

1513 19 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 19 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1513 19 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1513 19 91 0

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1513 19 99 0

– – – – – Pozostałe

 

– Olej z ziaren palmowych i olej babassu oraz ich frakcje:

1513 21

– – Olej surowy:

 

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

1513 21 11 0

– – – – Olej z ziaren palmowych

1513 21 19 0

– – – – Olej babassu

 

– – – Pozostałe:

1513 21 30 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 21 90 0

– – – – Pozostałe

1513 29

– – Pozostałe:

 

– – – Frakcje stałe:

1513 29 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 29 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1513 29 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1513 29 30 0

Olej z ziaren palmowych

 

– – – – Pozostałe:

1513 29 50 0

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

– – – – – Pozostałe:

1513 29 91 0

– – – – – – Olej z ziaren palmowych

1513 29 99 0

– – – – – – Olej babassu

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

– Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje:

1514 11

– – Olej surowy:

1514 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 11 90 0

– – – Pozostały

1514 19

– – Pozostały:

1514 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 19 90

– – – Pozostały:

1514 19 90 1

– – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1514 19 90 9

– – – – Pozostały

 

– Pozostały:

1514 91

– – Olej surowy:

1514 91 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 91 90 0

– – – Pozostały

1514 99

– – Pozostały:

1514 99 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 99 90

– – – Pozostały:.

1514 99 90 1

– – – – Rafinowane, konfekcjonowane

1514 99 90 9

– – – – Pozostały

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

– Olej lniany i jego frakcje:

1515 11 00 0

– – Olej surowy

1515 19

– – Pozostały:

1515 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 19 90 0

– – – Pozostały

 

– Olej kukurydziany i jego frakcje:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1515 21

– – Olej surowy:

1515 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 21 90 0

– – – Pozostały

1515 29

– – Pozostały:

1515 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 29 90 0

– – – Pozostały

1515 30

– Olej rycynowy i jego frakcje:

1515 30 10 0

– – Do produkcji kwasu aminoundekanowego używanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych

1515 30 90 0

– – Pozostały

1515 40 00 0

– Olej tungowy i jego frakcje

1515 50

– Olej sezamowy i jego frakcje:

 

– – Olej surowy:

1515 50 11 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 19 0

– – – Pozostały

 

– – Pozostały:

1515 50 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 99 0

– – – Pozostały

1515 90

– Pozostałe:

1515 90 15

– – Olej jojoba i olej oiticica (Licania rigida); woski mirtowy i japoński; ich frakcje:

1515 90 15 1

– – – Olej jojoba surowy

1515 90 15 3

– – – Olej oiticica (Licania rigida); woski mirtowy i japoński; ich frakcje

1515 90 15 9

– – – Pozostały

 

– – Olej z nasion tytoniu i jego frakcje:

 

– – – Olej surowy:

1515 90 21 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 29 0

– – – – Pozostały

 

– – – Pozostały:

1515 90 31 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 39 0

– – – – Pozostały

 

– – Pozostałe oleje i ich frakcje:

 

– – – Oleje surowe:

1515 90 40 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 51 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 59 0

– – – – – Pozostałe stałe; ciekłe

 

– – – Pozostałe:

1515 90 60 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 91 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 99 0

– – – – – Pozostałe stałe; ciekłe

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone:

1516 20

– Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje:

 

– – Pozostałe:

1516 20 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

– – – Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1516 20 95 0

– – – – Olej rzepikowy, lniany, rzepakowy, słonecznikowy, illipe, karite, makore, toloucouna lub babassu, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż wytwarzanie artykułów spożywczych

 

– – – – Pozostałe:

1516 20 96 0

– – – – – Olej z orzeszków ziemnych, z nasion bawełny, sojowy lub słonecznikowy; pozostałe oleje zawierające mniej niż 50% masy wolnych kwasów tłuszczowych i wyłączając oleje z nasion palmowych, illipe, kokosowy, rzepikowy, rzepakowy i copaiba

1516 20 98 0

– – – – – Pozostałe

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

1517 10

– Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:

1517 10 10 0

– – Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

1517 10 90 0

– – Pozostałe

1517 90

– Pozostałe:

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

– – Pozostałe:

1517 90 91 0

– – – Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane

1517 90 93 0

– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy

1517 90 99 0

– – – Pozostałe

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1518 00 10 0

– Linoksyn

 

– Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

1518 00 31 0

– – Surowe

1518 00 39 0

– – Pozostałe

 

– Pozostałe:

1518 00 91 0

– – Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– – Pozostałe:

1518 00 95 0

– – – Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych i ich frakcje

1518 00 99 0

– – – Pozostałe

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10 0

– Degras

 

– Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

 

– – Zawierające olej o charakterystyce oleju z oliwek:

1522 00 31 0

– – – Sopstoki

1522 00 39 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1522 00 91 0

– – – Osady i szlamy olejowe; sopstoki

1522 00 99 0

– – – Pozostałe

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:

1601 0010 0

– Z wątroby

 

– Pozostałe:

1601 00 91 0

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1601 00 99 0

– – Pozostałe

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

1602 10 00 0

– Przetwory homogenizowane

1602 20

– Z wątroby dowolnych zwierząt:

 

– – Z wątroby gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 0

– – – Zawierające w masie 75% lub więcej otłuszczonej wątroby

1602 20 19 0

– – – Pozostałe

1602 20 90 0

– – Pozostałe

 

– Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

– – Z indyków:

 

– – – Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 31 11 0

– – – – Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze

1602 31 19 0

– – – – Pozostałe

1602 31 30 0

– – – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 31 90 0

– – – Pozostałe

1602 32

– – Z drobiu z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 32 11 0

– – – – Niegotowane

1602 32 19 0

– – – – Pozostałe

1602 32 30 0

– – – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 32 90 0

– – – Pozostałe

1602 39

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 39 21 0

– – – – Niegotowane

1602 39 29 0

– – – – Pozostałe

1602 39 40 0

– – – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa drobiowego lub podrobów

1602 39 80 0

– – – Pozostałe

 

– Z wieprzowiny:

1602 41

– – Szynki i ich części:

1602 41 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 41 90 0

– – – Pozostałe

1602 42

– – Łopatki i ich części:

1602 42 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 42 90 0

– – – Pozostałe

1602 49

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 0

– – – – – Schaby (bez karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów i szynek

1602 49 13 0

– – – – – Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

1602 49 15 0

– – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

1602 49 19 0

– – – – – Pozostałe

1602 49 30 0

– – – – Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0