| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowisk
 z dnia 7 grudnia 2001 r. (poz. 26)

infoRgrafika


Objaśnienia:

1. Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad, oraz symbol PKWiU (kolumna 2 i 3) – należy podać zgodnie z rodzajami opakowań i produktów określonymi w załącznikach nr 1–3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Symbole PKWiU służą wyłącznie identyfikacji kategorii opakowań i produktów przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodzajów opakowań i produktów określonych w ustawie. Jako odrębny rodzaj opakowania lub produktu należy traktować rodzaje opakowań i produktów, dla których stawki opłat produktowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235).

2. Jednostka miary (kolumna 4) – należy podać odpowiednio: w sztukach dla urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, ogniw i baterii galwanicznych, lamp wyładowczych, akumulatorów niklowo-kadmowych oraz w kilogramach dla opakowań, olejów smarowych i opon.

3. Wielkość wprowadzonych na rynek opakowań i produktów (kolumna 5) – dotyczy łącznej ilości lub masy wprowadzonych na rynek krajowy, w drodze sprzedaży lub importu, opakowań i produktów z podziałem na odrębne ich rodzaje, w danym roku sprawozdawczym; odpady poddane odzyskowi i recyklingowi (kolumna 6 i 7) – odnoszą się do łącznej wielkości odpadów faktycznie przekazanych w danym roku sprawozdawczym do odzysku i recyklingu przez przedsiębiorców i organizacje odzysku, z podziałem na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

4. Osiągnięta wielkość odzysku i recyklingu w % (kolumny 8 i 9) – należy wyliczyć na podstawie odpowiednio: wielkości odpadów poddanych w danym roku sprawozdawczym odzyskowi i recyklingowi (kolumny 6 i 7) oraz wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów z kolumny 5, w danym roku sprawozdawczym, z podziałem na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

5. Kwota wpłaconej opłaty produktowej (kolumny 10–12) – należy podać faktycznie wpłacone wielkości opłat produktowych do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, z podziałem na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

6. Kwota wpłaconej zaległej opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowej opłaty produktowej za lata, których dotyczy (kolumny 13 i 14) – należy podać odpowiednio: faktycznie wpłacone w danym roku sprawozdawczym wielkości zaległych opłat produktowych wraz z odsetkami za zwłokę i dodatkowych opłat produktowych oraz oddzielnie odsetki za zwłokę, z uwzględnieniem podziału na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »