| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski.

§ 2.
1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) inicjowanie, koordynacja i realizacja działań mających na celu przyznanie Polsce i miastu Wrocław prawa do organizacji Światowej Wystawy EXPO w 2010 r., zwanej dalej „Wystawą”, w tym przygotowanie niezbędnych informacji, analiz i opracowań wymaganych w procedurze aplikacji o prawo organizacji Wystawy, określonych przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu,

2) reprezentowanie Polski w kontaktach z Międzynarodowym Biurem Wystaw z siedzibą w Paryżu, w zakresie określonym w pkt 1.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) nadzór nad przygotowaniem i realizacją działań prowadzonych przez podmioty, w stosunku do których Pełnomocnik wykonuje funkcję koordynacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

2) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach mających na celu uzyskanie prawa organizacji Wystawy.

§ 3.
1. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania z działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 4.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji zadań.
§ 5.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
§ 6.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
§ 7.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Dolnośląski.
§ 8.
Pełnomocnik działa do czasu ustalenia przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu lokalizacji Wystawy.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »