| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875 Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Państwowa Straż Rybacka współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych oraz zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli:

a) dokumentów uprawniających do połowu ryb, raków i minogów oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb, raków i minogów przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,

b) ilości i gatunków odłowionych, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,

2) podejmowaniu działań przy zabezpieczaniu porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,

3) udzielaniu pomocy przy:

a) wykonywaniu czynności w celu zabezpieczenia miejsca wykroczenia lub przestępstwa,

b) kontroli oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, raków i minogów,

4) przeprowadzaniu wspólnych akcji i patroli,

5) wspólnie organizowanych, przynajmniej raz w roku, szkoleniach i ćwiczeniach,

6) wymianie informacji:

a) co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowadzonych działań,

b) o przypadkach naruszania lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a), dotyczące czasu, miejsca, rodzaju i ilości odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu przekazuje się Państwowej Straży Rybackiej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia ich odebrania lub znalezienia.

4. Przeprowadzanie wspólnych akcji i patroli, o których mowa w ust. 2 pkt 4, odbywa się pod kierownictwem strażnika wskazanego przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, po uprzednim uzgodnieniu czasu i miejsca ich trwania przez komendantów Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej lub osoby przez nich upoważnione.

§ 2.
1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej z komendantem Społecznej Straży Rybackiej:

1) sporządzają, do końca stycznia każdego roku, plan współpracy, w zakresie, o którym mowa
w § 1,

2) dokonują, co najmniej raz w roku, oceny współpracy, określonej w planie, o którym mowa w pkt 1.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się szczegółowy sposób realizacji wspólnych zadań, w tym wzajemne korzystanie ze środków łączności i transportu, ilość wspólnych działań i liczbę osób w nich uczestniczących oraz zasady zabezpieczania odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu.

§ 3.
Plan współpracy, o którym mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1, na rok 2002 sporządza się do dnia 31 marca 2002 r.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »