| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 7 stycznia 2002 r.

w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej

Na podstawie art. 153 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie kandydackiej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, z uwzględnieniem:

1) rodzajów środków transportu, którymi przejazd uprawnia do zwrotu kosztów podróży,

2) podstawy obliczania należności z tytułu podróży oraz terminów wypłaty tych należności.

§ 2.
1. Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów podróży na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:

1) spółkę akcyjną „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”,

2) przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej, jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.

2. Zwrot kosztów podróży przysługuje funkcjonariuszowi w przypadku:

1) odbycia podróży służbowej,

2) udzielenia urlopu okolicznościowego lub zdrowotnego,

3) odwołania z urlopu wypoczynkowego.

3. Cel podróży oraz rodzaj i klasę środka transportu właściwego do odbycia podróży określa przełożony.

§ 3.
1. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy pociągu pospiesznego lub osobowego.

2. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem autobusowym przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2, następuje z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza uprawnień, w tym wykupionych, do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.

4. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, obejmuje jedynie zwrot kosztów przejazdu, na podstawie ceny biletu środka transportu, wraz z ceną biletu dodatkowego na miejsce zarezerwowane.

§ 4.
1. Komórki finansowe jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, właściwe dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza, mogą udzielać na jego wniosek zaliczek na koszty podróży.

2. Funkcjonariusz rozlicza koszty podróży oraz pobrane zaliczki w terminie 14 dni od dnia powrotu z podróży.

3. Wypłata należności z tytułu zwrotu kosztów podróży następuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, w wysokości udokumentowanej załączonymi biletami. W przypadku nieprzedłożenia biletów zwrot kosztów podróży następuje na podstawie cen i taryf obowiązujących w dniu jej rozpoczęcia.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 lutego 2002 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »