| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 marca 2002 r.

w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.

Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 2, pobiera opłatę w wysokości 500,00 zł.

2. Za wydanie karty pojazdu dla pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub dopuszczonego do ruchu czasowo albo warunkowo w państwie pochodzenia organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 1 000,00 zł.

3. Za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,00 zł.

§ 2.
W stosunku do pojazdów objętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia procedurą tranzytu przez graniczny urząd celny i zgłoszonych do odprawy w wyznaczonym terminie, organ rejestrujący, wydając kartę pojazdu, pobiera opłatę w wysokości dotychczasowej, jeżeli rejestracja pojazdu, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi do dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu (Dz. U. Nr 57, poz. 612 i z 2001 r. Nr 52, poz. 558).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »