| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

Na podstawie art. 1261 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego (Dz. U. Nr 87, poz. 970) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW O ZWIĘKSZONYM STOPNIU RYZYKA, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ZWOLNIENIE Z ZABEZPIECZENIA W PROCEDURZE USZLACHETNIANIA CZYNNEGO W SYSTEMIE ZAWIESZEŃ NIE MOŻE BYĆ UDZIELONE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2002 r. (poz. 190)

WYKAZ TOWARÓW O ZWIĘKSZONYM STOPNIU RYZYKA, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ZWOLNIENIE Z ZABEZPIECZENIA W PROCEDURZE USZLACHETNIANIA CZYNNEGO W SYSTEMIE ZAWIESZEŃ NIE MOŻE BYĆ UDZIELONE

Lp.

Pozycja/
podpozycja/
kod PCN

Opis towaru

1

2

3

1

0101 90 11 0 0101 90 19 0

Konie żywe, inne niż hodowlane czystej krwi

2

0102

Bydło żywe

3

0103

Trzoda chlewna żywa

4

0104

Owce i kozy żywe

5

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

6

0106 19 10

Króliki domowe, żywe

7

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone

8

0202

Mięso wołowe mrożone

9

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone

10

0205 00 11 0

Mięso końskie świeże lub chłodzone

 

0205 00 19 0

Mięso końskie, mrożone

11

ex 0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone, z wyjątkiem przeznaczonych do produkcji wyrobów farmaceutycznych

12

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone

13

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

14

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego

15

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

16

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

17

0405 10

Masło

18

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane

19

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego

20

0409 00 00 0

Miód naturalny

21

ex 1001

Pszenica z wyłączeniem pszenicy durum oraz mieszanki żyta z pszenicą (meslin)

22

1002 00 00 0

Żyto

23

1003 00

Jęczmień

24

1004 00 00 0

Owies

25

1008 10 00 0

Gryka

26

1008 20 00 0

Proso

27

1008 90 10 0

Pszenżyto (Triticale)

28

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna

 

1

2

3

29

1107

Słód, nawet palony

30

1108 11 00 0

Skrobia pszenna

31

1108 12 00 0

Skrobia kukurydziana

32

1108 13 00 0

Skrobia ziemniaczana

33

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

34

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

35

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

36

1508 10

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje – surowy

37

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

38

1511 10

Olej palmowy – surowy

39

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

40

1513 11

Olej kokosowy (z kopry) – surowy

 

1513 21 11 0

Olej z ziaren palmowych – surowy

41

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

42

ex 1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem oleju rycynowego i jego frakcji z pozycji 1515 30

43

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

44

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516

45

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

46

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

47

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

48

2002 90

Pozostałe pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego

49

2009 50

Sok pomidorowy

50

2009 71

Sok jabłkowy

2009 79

51

2103 20 00 0

Ketchup pomidorowy i inne sosy pomidorowe

52

2103 90 30 0

Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej

53

2106 90

Pozostałe przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

54

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

 

1

2

3

55

2204

Wino ze świeżych winogron włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009

56

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi

57

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej

58

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone

59

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe

60

2301

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

61

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane

62

2303

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek

63

2304 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego

64

2305 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

65

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne z pozycji 2304 lub 2305

66

2309

Produkty używane do karmienia zwierząt

67

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe

68

2402

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

69

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany" i „odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe

70

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70% lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

71

2922 41 00 0

Lizyna i jej estry; ich sole

72

2923 10 00 0

Cholina i jej sole

73

2930 40

Metionina

74

2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku

75

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do produkcji napojów

76

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% białek z serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin

77

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych modyfikowanych skrobiach

 

1

2

3

78

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

79

3809 10

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, na bazie substancji skrobiowych

80

8521

Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)

81

8525

Urządzenia nadawcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofoniii lub telewizji, nawet zawierające aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop-klatką i inne rejestrujące kamery wideo; kamery cyfrowe

82

8527

Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadające w tej samej obudowie aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub zegar

83

8528

Urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo

84

8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »