| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 lutego 2002 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Komórka finansowa jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej właściwa w sprawach wypłacania uposażenia strażakowi Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej „strażakiem", dokonuje potrąceń z uposażenia, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą".
§ 2.
Potrąceń dokonuje się z pierwszej wypłaty uposażenia, następującej po doręczeniu jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w § 1, sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego bądź innego dokumentu określonego w przepisach odrębnych, złożonego przez właściwy organ egzekucyjny lub wierzyciela.
§ 3.
1. W przypadku przeniesienia strażaka do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej dotychczasowa jednostka organizacyjna wystawia zaświadczenie, w którym określa wysokość dokonanych potrąceń, pozostałego zadłużenia oraz miesięcznych obciążeń i przekazuje je jednostce organizacyjnej, wraz z dokumentami dotyczącymi potrąceń z uposażenia strażaka, oraz zawiadamia o tym organ egzekucyjny.

2. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pobiera uposażenie, zawiadamia organ egzekucyjny lub wierzyciela, na których wezwanie dokonuje się potrąceń, o zawieszeniu, wstrzymaniu lub przywróceniu wypłaty pełnego uposażenia.

§ 4.
Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej dokonująca potrąceń z uposażenia strażaków przekazuje potrącone należności zgodnie z treścią tytułów wykonawczych bądź wskazaniem organów egzekucyjnych lub wierzycieli, na których żądanie są dokonywane potrącenia.
§ 5.
Traci moc zarządzenie Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania przy dokonywaniu potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 41, Nr 3, poz. 81 i Nr 4, poz. 98, z 1992 r. Nr 1, poz. 23, z 1993 r. Nr 5, poz. 97 i z 1996 r. Nr 10, poz. 67) w części dotyczącej strażaków.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »