| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 118, poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem § 5a ust. 2.";

2) w § 5 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem § 5a ust. 1.";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Do egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych występujących w planie nauczania szkoły zasadniczej dla młodzieży mogą również przystąpić uczniowie oddziałów wielozawodowych szkoły zasadniczej dla młodzieży, którzy dokształcanie teoretyczne realizowali we własnym zakresie w toku nauki zawodu u pracodawcy.

2. Kurator oświaty powołuje przy centrum lub zespole komisję, którą upoważnia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, lub upoważnia do przeprowadzania tych egzaminów działającą komisję.";

4) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

"§ 25a. 1. W przypadku osób, które zdały co najmniej jeden egzamin eksternistyczny przed dniem 1 stycznia 2002 r., dla których nie jest możliwe na terenie danego powiatu powołanie komisji przeprowadzającej egzaminy eksternistyczne, zgodnie z § 2 ust. 4, kurator oświaty powołuje przy centrum lub zespole komisję, którą upoważnia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych dla tych osób, lub upoważnia do przeprowadzania tych egzaminów działającą komisję.

2. Komisje przeprowadzają egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, do sesji wiosennej w roku szkolnym 2002/2003 włącznie."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »