| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688 i z 2001 r. Nr 47, poz. 501) w załączniku nr 2 – Klasyfikacja rozdziałów wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”:

a) skreśla się rozdział „01014 Inspekcja Nasienna”,

b) skreśla się rozdział „01016 Inspekcja Ochrony Roślin”,

c) po rozdziale „01031 Grupy producentów rolnych” dodaje się rozdział 01032 w brzmieniu:

„01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa”;

2) w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe”:

a) skreśla się rozdział „15010 Agencja Techniki i Technologii”,

b) po rozdziale „ 15017 Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych” dodaje się rozdział 15018 w brzmieniu:

„ 15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych”;

3) w dziale „600 – Transport i łączność”:

a) po rozdziale „60004 Lokalny transport zbiorowy” dodaje się rozdział 60005 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„60005 Autostrady płatne

W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365).”,

b) po rozdziale „60046 Operatorzy pocztowi” dodaje się rozdział 60047 w brzmieniu:

„60047 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty”,

c) skreśla się rozdziały: „60051 Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna”, „60053 Urząd Regulacji Telekomunikacji”, „60054 Urząd Regulacji Rynku Pocztowego”, „60058 Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad”;

4) w dziale „710 – Działalność usługowa” skreśla się rozdział „71016 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji”;

5) w dziale „750 – Administracja publiczna”:

a) skreśla się rozdział „75003 Komitet Kinematografii”,

b) po rozdziale „75011 Urzędy wojewódzkie” dodaje się rozdziały 75012 i 75013 w brzmieniu:

„75012 Główny Urząd Ceł w likwidacji

75013 Izby celne i urzędy celne”,

c) po rozdziale „75067 Pomocnicze placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk” dodaje się rozdział 75068 w brzmieniu:

„75068 Rada do Spraw Uchodźców”;

6) w dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” po rozdziale „75414 Obrona cywilna” dodaje się rozdział 75415 w brzmieniu:

„75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”;

7) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” po rozdziale „75624 Dywidendy” dodaje się rozdział 75625 w brzmieniu:

„75625 Podatek akcyzowy od energii elektrycznej”;

8) w dziale „758 – Różne rozliczenia”:

a) skreśla się rozdział „75821 Agencja Prywatyzacji”,

b) po rozdziale „75822 Fundusz Kościelny” dodaje się rozdziały 75823 i 75824 w brzmieniu:

„75823 Partie polityczne

75824 Komitety wyborcze (wyborców)”;

9) w dziale „851 – Ochrona zdrowia” skreśla się rozdział „85155 Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych”;

10) w dziale „926 – Kultura fizyczna i sport” skreśla się rozdział „92602 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”.

§ 2.
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” rozdział „01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” otrzymuje brzmienie:

„01023 Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych”.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem § 1:

1) pkt 5 lit. b), który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.,

2) pkt 5 lit. c), który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

3) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: M. Belka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »