| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok.

Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa podział środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „Programem SAPARD", przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich, występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 6 czerwca 2002 r. pomiędzy:

1) poszczególne działania Programu SAPARD;

2) poszczególne sektory w ramach działania 1 Programu SAPARD;

3) poszczególne województwa w ramach działania 2 i 3 Programu SAPARD.

§ 2.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 1, pomiędzy poszczególne działania Programu SAPARD określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 2, w ramach działania 1 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych" pomiędzy sektory mleczarski, mięsny, rybny oraz owoców i warzyw określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 3, w ramach działania 2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych" pomiędzy województwa określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 3, w ramach działania 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" pomiędzy województwa określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2002 r Nr 32, poz. 305).


Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA PROGRAMU SAPARD]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 września 2002 r. (poz. 1356)

Załącznik nr 1

PODZIAŁ ŚRODKÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA PROGRAMU SAPARD

Działanie

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

Działanie 1

Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych

22 626 812

67 880 437

90 507 249

Działanie 2

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

10 908 717

32 726 151

43 634 868

Działanie 3

Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

19 798 895

59 396 684

79 195 579

Rezerwa na Działanie 4

Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

3 802 942

11 408 827

15 211 769

Działanie 6

Szkolenia zawodowe

990 000

2 970 000

3 960 000

Działanie 7

Pomoc techniczna

168 793

675 172

843 965

Suma środków w euro

58 296 159

175 057 271

233 353 430

 


Załącznik 2. [PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1 „POPRAWA PRZETWÓRSTWA l MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH l RYBNYCH" POMIĘDZY SEKTORY MLECZARSKI, MIĘSNY, RYBNY ORAZ OWOCÓW l WARZYW]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1 „POPRAWA PRZETWÓRSTWA l MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH l RYBNYCH" POMIĘDZY SEKTORY MLECZARSKI, MIĘSNY, RYBNY ORAZ OWOCÓW l WARZYW

Lp.

Sektor

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

1

Mleczarski

8 924 015

26 772 044

35 696 059

2

Mięsny

8 552 935

25 658 805

34 211 740

3

Rybny

1 434 540

4 303 620

5 738 160

4

Owoców i warzyw

3 715 322

11 145 968

14 861 290

Suma środków w euro

22 626 812

67 880 437

90 507 249

 

Załącznik 3. [PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2 „INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA]

Załącznik nr 3

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2 „INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA

Województwo

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

dolnośląskie

430 937

1 292 812

1 723 749

kujawsko-pomorskie

912 060

2 736 180

3 648 240

lubelskie

941 516

2 824 549

3 766 065

lubuskie

217 105

651 316

868 421

łódzkie

928 425

2 785 274

3 713 699

małopolskie

300 020

900 059

1 200 079

mazowieckie

1 527 373

4 582 119

6 109 492

opolskie

344 750

1 034 250

1 379 000

podkarpackie

307 657

922 970

1 230 627

podlaskie

1 041 887

3 125 660

4 167 547

pomorskie

447 302

1 341 906

1 789 208

śląskie

225 833

677 499

903 332

świętokrzyskie

333 840

1 001 520

1 335 360

warmińsko-mazurskie

769 141

2 307 425

3 076 566

wielkopolskie

1 704 112

5 112 336

6 816 448

zachodniopomorskie

476 759

1 430 276

1 907 035

Suma środków w euro

10 908 717

32 726 151

43 634 868

 

Załącznik 4. [PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 3 „ROZWÓJ l POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA]

Załącznik nr 4

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 3 „ROZWÓJ l POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA

Województwo

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

dolnośląskie

1 075 188

3 225 563

4 300 751

kujawsko-pomorskie

1 081 128

3 243 383

4 324 511

lubelskie

1 677 134

5 031 402

6 708 536

lubuskie

801 935

2 405 806

3 207 741

łódzkie

1 193 993

3 581 978

4 775 971

małopolskie

2 053 351

6 160 052

8 213 403

mazowieckie

2 490 950

7 472 850

9 963 800

opolskie

716 792

2 150 375

2 867 167

podkarpackie

1 570 209

4 710 628

6 280 837

podlaskie

780 154

2 340 463

3 120 617

pomorskie

833 617

2 500 851

3 334 468

śląskie

924 701

2 774 103

3 698 804

świętokrzyskie

946 482

2 839 446

3 785 928

warmińsko-mazurskie

948 462

2 845 386

3 793 848

wielkopolskie

1 889 003

5 667 010

7 556 013

zachodniopomorskie

815 796

2 447 388

3 263 184

Suma środków w euro

19 798 895

59 396 684

79 195 579

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »