REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2036

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, N r 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat rocznych za użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa.
§ 2.
Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu, niezbędnego do realizacji przedsięwzięć związanych z:

1) energetyką wodną, przeznaczonego pod:

a) obiekty elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni – wynosi 15,80 zł,

b) budowle piętrzące i upustowe – wynosi 1,52 zł;

2) transportem wodnym, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, porty, nabrzeża, przystanie, miejsca kotwienia statków, pochylnie, kładki – wynosi 0,76 zł;

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów – wynosi 3,80 zł;

4) wycinaniem roślin z wody – wynosi 0,05 zł;

5) wykonaniem infrastruktury transportowej, przeznaczonego pod filary i przyczółki mostów – wynosi 15,20 zł;

6) wykonaniem infrastruktury przemysłowej, przeznaczonego pod:

a) ujęcia wody, wyloty urządzeń służących do wprowadzania wód lub ścieków, rurociągi oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody – wynosi 15,20 zł,

b) budowle piętrzące i upustowe – wynosi 1,52 zł;

7) wykonaniem infrastruktury komunalnej i rolnej, przeznaczonego pod ujęcia wody, wyloty urządzeń służących do wprowadzania wód lub ścieków, rurociągi oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, budowle piętrzące i upustowe – wynosi 1,52 zł;

8) działalnością rekreacyjno-usługową:

a) niezwiązaną z działalnością gospodarczą, przeznaczonego pod:

– porty, przystanie, pomosty – wynosi 1,52 zł,

– pozostałe obiekty – wynosi 0,76 zł,

b) związaną z działalnością gospodarczą, przeznaczonego pod:

– działalność gastronomiczną i hotelarską – wynosi 22,80 zł,

– pozostałe rodzaje działalności – wynosi 15,20 zł.

§ 3.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty rocznej, o której mowa w § 2, i powierzchni użytkowanych gruntów wyrażonej w m2.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-07-25
  • Dokument traci ważność: 2006-02-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA