reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 czerwca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 239, poz. 2036) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z:

1) energetyką wodną, przeznaczonego pod:

a) obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni – wynosi 7,60 zł,

b) budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 1,52 zł;

2) transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:

a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków – wynosi 0,19 zł,

b) budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 0,76 zł,

c) akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. b, w wyznaczonych granicach – wynosi 0,19 zł;

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów – wynosi 0,29 zł;

4) wycinaniem roślin z wody – wynosi 0,03 zł;

5) infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:

a) filary i przyczółki mostów – wynosi 3,80 zł,

b) przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 1,52 zł;

6) infrastrukturą przemysłową, przeznaczonego pod:

a) ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody – wynosi 11,40 zł,

b) budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 1,52 zł;

7) infrastrukturą komunalną i rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 1,52 zł;

8) rekreacją i usługami, przeznaczonego pod:

a) porty, przystanie i zimowiska – wynosi 0,19 zł,

b) nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków – wynosi 0,76 zł,

c) obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich – wynosi 11,40 zł,

d) akweny związane z obiektami, o których mowa w lit. b i c – wynosi 0,19 zł,

e) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi 0,10 zł.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gruntu pokrytego wodami, wchodzącego w skład czaszy sztucznych zbiorników wodnych, a niezajętego przez obiekty i urządzenia budowlane.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty rocznej, o której mowa w § 2, i powierzchni użytkowanych gruntów wyrażonej w m2, w zaokrągleniu do 1 m2.”.

§ 2.
W przypadku wniesienia opłaty przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ewentualna nadwyżka wniesionej opłaty podlega zaliczeniu na poczet opłaty za rok następny.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama