REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2082

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 1, 3, 5 i 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego, w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 155, poz. 1814 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 270).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. I. Ożóg

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz. 2082)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

2

0102

Bydło żywe

3

0103

Trzoda chlewna żywa

4

0104

Owce i kozy, żywe

5

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

6

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

7

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone

8

0202

Mięso wołowe mrożone

9

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone

10

0204

Mięso baranie i kozie, świeże, chłodzone lub mrożone

11

0205 00

Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone

12

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone

13

0207

Mięso i jadalne podroby, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, chłodzone lub mrożone

14

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone

15

0209 00

Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy,

 

 

 

niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

 

 

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne z mąki i mączki, z mięsa i podrobów:

16

0210 19 51 0

– – – – – – Bez kości

17

0210 19 81 0

– – – – – – Bez kości

18

0210 99 71 0

– – – – – – Otłuszczone wątróbki gęsie i kacze, solone lub w solance

19

0210 99 79 0

– – – – – – Pozostałe

20

0210 99 80 0

– – – – – Pozostałe

21

0210 99 90 0

– – – Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów

22

0301

Ryby żywe

23

0302

Ryby świeże lub chłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304

24

0303

Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego rybiego mięsa objętego pozycją 0304

25

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone

 

 

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego, czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi:

26

0305 10 00 0

– Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

27

* 0305 20 00 0

– Wątróbki, ikra i mlecze, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance1

28

* 0305 30 11 0

– – – Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus1

29

* 0305 30 19 0

– – – Pozostałe1

30

0305 30 30 0

– – Z łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho), solonych lub w solance

31

0305 30 50 0

– – Z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides) solonego lub w solance

32

* 0305 30 90 0

– – Pozostałe1

33

0305 41 00 0

– – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus

 

 

 

rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

34

0305 42 00 0

– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

35

0305 49

– – Pozostałe

36

* 0305 51 90 0

– – – Suszony, solony1

37

ex* 0305 59

– – Pozostałe1 – z wyłączeniem PCN 0305 59 11 0

38

0305 61 00 0

– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

39

0305 62 00 0

– – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

40

0305 63 00 0

– – Sardela (Engraulis spp.)

41

0305 69

– – Pozostałe

42

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

43

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

44

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego

45

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane

46

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego

47

0409 00 00 0

Miód naturalny

48

0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

49

0503 00 00 0

Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy, na nośniku lub bez nośnika

 

50

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

51

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór

52

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych wyrobów

53

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych wyrobów

54

0508 00 00 0

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

55

0509 00

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

56

0510 00 00 0

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć nawet suszona; gruczoły i pozostałe wyroby zwierzęce używane do przygotowania wyrobów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane

57

0511

Wyroby pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

58

0601

Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż korzenie objęte pozycją 1212

59

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

60

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na

 

 

 

bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

61

0604

Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

62

0701

Ziemniaki, świeże lub chłodzone

63

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone

64

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe świeże lub chłodzone

65

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone

66

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone

67

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone

68

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone

69

0708

Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone

70

ex 0709

Pozostałe warzywa świeże lub chłodzone – z wyłączeniem PCN 0709 52 00 0, 0709 60 91 0, 0709 60 95 0, 0709 60 99 0 i 0709 90 39 0

71

0711 20

– Oliwki

72

ex 0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielone – z wyłączeniem PCN 0713 20 00 0

 

 

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi:

73

0714 90 90 0

– – Pozostałe

 

 

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

74

0802 21 00 0

– – W łupinie

 

75

0802 22 00 0

– – Bez łupiny

76

0802 31 00 0

– – W łupinie

77

0802 32 00 0

– – Bez łupiny

 

 

Winogrona:

78

0806 10

– Świeże

79

ex 0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże – z wyłączeniem PCN 0807 20 00 0

80

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

81

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

82

ex 0810

Pozostałe owoce, świeże – z wyłączeniem PCN 0810 50 00 0

 

 

Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

83

* 0904 11 00 0

– – Nierozgniatany ani niemielony2

84

* 0904 20 30 0

– – – Pozostałe2

85

* 0908 10 00 0

– Gałka muszkatołowa3

86

* 0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca4

87

0910 99 10 0

– – – Nasiona kozieradki

88

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin)

89

1002 00 00 0

Żyto

90

1003 00

Jęczmień

91

1004 00 00 0

Owies

92

1005

Kukurydza (ziarna)

93

1006 10

– Ryż niełuskany

94

1007 00

Ziarno sorgo

95

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

 

96

1201 00

Nasiona soi, nawet łamane

97

1203 00 00 0

Kopra

98

1204 00

Nasiona lnu, nawet łamane

99

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

100

1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

101

ex 1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane – z wyłączeniem PCN 1207 99 98 1

 

 

Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy:

102

1208 10 00 0

– Z soi

103

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

104

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek

105

ex 1211

Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane – z wyłączeniem PCN 1211 90 98 0

 

 

Burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe wyroby roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum),w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

106

1212 91

– – Burak cukrowy

107

1212 99

– – Pozostałe

108

1213 00 00 0

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

109

1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne wyroby pastewne, nawet granulowane

110

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

 

 

 

Soki i ekstrakty roślinne:

111

1302 19 91 0

– – – – Lecznicze

112

1302 19 98 9

– – – – – Pozostałe

113

1402 00 00 0

Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyściełania lub wypychania (na przykład kapok, włosie roślinne, trawa morska), nawet pakowane w warstwy, na nośniku lub bez nośnika

114

* 1403 00 00 0

Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do produkcji szczotek lub mioteł (na przykład sorgo, piassawa, perz i korzeń ryżowy), nawet w kłębkach lub wiązkach5

115

ex 1404

Wyroby roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem PCN 1404 20 00 0

116

1501 00

Tłuszcz wieprzowy (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503

117

1502 00

Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż te objęte pozycją 1503

 

 

Stearyna smalcowa, olej smakowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane lub nieprzygotowane inaczej:

118

1503 00 11 0

– – Do zastosowań przemysłowych

119

1503 00 30 0

– Olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

 

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie:

120

1504 10

– Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje

121

1504 20

– Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek

122

* 1504 30 10 0

– Frakcje stałe6

123

1504 30 90 0

– – Pozostałe

124

1506 00 00 0

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

125

1516 10

– Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje

 

 

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:

126

1521 90 91 0

– – – Surowe

 

127

1521 90 99 0

– – – Pozostałe

 

 

Roślinne materiały i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

128

2308 00 90 0

– Pozostałe

 

 

Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

129

2309 90 10 0

– – Roztwory z ryb lub ssaków morskich

130

2401 10

– Tytoń nieodżyłowany

 

 

Albumina jaja:

131

3502 11 90 0

– – – Pozostała

132

3502 19 90 0

– – – Pozostała

 

 

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:

133

3917 10 10 0

– – Z utwardzonych białek

134

4001 10 00 0

– Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany

135

4001 30 00 0

– Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne

136

4102

Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 (c ) do niniejszego działu

 

 

Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1( b) lub (c) do niniejszego działu:

137

4103 30 00 0

– Ze świń

138

4103 90 00 0

– Pozostałe

139

ex 4301

Skóry surowe futerkowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie) inne niż skóry i skórki objęte pozycjami 4101, 4102 lub 4103 – z wyłączeniem PCN 4301 90 00 0

 

140

* 4404

Obręcze drewniane; pale rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki, kołki, o zaostrzonym końcu ale nieprzetarte wzdłużnie; drewno obrobione, ale nietoczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi itp.; wióry itp.7

141

4501 10 00 0

– Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony

142

5001 00 00 0

Kokony jedwabników nadające się do motania

143

5101 11 00

– – Wełna strzyżona

 

 

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem zgrzebnej lub czesanej:

144

5102 19 10 0

– – – Z królika angorskiego

145

5102 19 40 0

– – – Z wielbłąda, jaka, kóz angorskich, tybetańskich lub podobnych kóz

146

5301 10 00 0

– Len surowy lub roszony

147

5301 30 10 0

– – Pakuły

148

5302

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

149

5303

Juta i pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopii i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami przędz i szarpanką rozwłóknioną)

150

5304

Sizal i pozostałe włókna z rodzaju Agave, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

151

5305

Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i roślinne włókna gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

152

* 9603 10 00 0

– Miotły i szczotki wykonane ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów pochodzenia roślinnego, nawet z uchwytami8

 

ex – zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem* umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 dotyczy tylko ryb solonych lub w solance

2 do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów

3 nierozgniatana ani niemielona, do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów

4 nie dotyczy rozgniatanych lub mielonych

5 nie dotyczy chrustu brzozowego miotlarskiego i hutniczego

6 nie dotyczy tranu wielorybiego i oleju olbrotowego

7 dotyczy tylko obręczy drewnianych

8 dotyczy tylko mioteł

Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa i podrobów – z wyłączeniem PCN 0210 19 51 0, 0210 19 81 0, 0210 99 71 0, 0210 99 79 0, 0210 99 80 0 i 0210 99 90 0

2

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

3

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

4

0404

Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; wyroby składające się ze składników naturalnego mleka nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

5

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

6

0406

Sery i twarogi

7

0410 00 00 0

Jadalne wyroby pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

Pozostałe warzywa świeże lub chłodzone:

 

8

0709 52 00 0

– – Trufle

9

0709 60 91 0

– – – Z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum

10

0709 60 99 0

– – – Pozostałe

11

0709 90 39 0

– – – Pozostałe

12

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone

13

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia – z wyłączeniem PCN 0711 20 10 0 i 0711 20 90 0

14

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

15

0713 20 00 0

– Cieciorka (ciecierzyca)

 

 

Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzeń sagowca:

16

0714 10 10 0

– – Granulki z mąki lub mączki

17

0714 10 99 0

– – – Pozostały

18

0714 20 90 0

– – Pozostałe

19

0714 90 19 0

– – – Pozostałe

 

 

Orzechy kokosowe:

20

0801 11 00 0

– – Wysuszone

 

 

Banany włącznie z plantanami:

21

0803 00 90 0

– Suszone

 

 

Figi:

22

0804 20 90 0

– – Suszone

23

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

24

0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się

 

 

 

w tym stanie do bezpośredniego spożycia

25

0813

Owoce suszone, inne niż objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych niniejszym działem

26

0814 00 00 0

Skórki owoców cytrusowych i melonów (włącznie z arbuzami), świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

27

ex 1006

Ryż – z wyłączeniem PCN 1006 10 10 0, 1006 10 21 0, 1006 10 23 0, 1006 10 25 0, 1006 10 27 0, 1006 10 92 0, 1006 10 94 0, 1006 10 96 0 i 1006 10 98 0

28

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna

29

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą

30

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

31

ex 1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone – z wyłączeniem PCN 1104 22 98 0, 1104 23 99 0 i 1104 29 09 0

32

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

33

1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 lub wyrobów objętych działem 8

34

1108

Skrobie; inulina

35

1109 00 00 0

Gluten pszenny, nawet suszony

36

ex 1208

Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy – z wyłączeniem PCN 1208 10 00 0

 

 

Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami), z rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone, nawet proszkowane:

37

1211 90 98 0

– – Pozostałe

 

38

1212 30 00 0

– Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń (włącznie z nektarynkami) i śliwek

 

 

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z wyrobów roślinnych:

39

1302 11 00 0

– – Opium

40

1302 20

– Substancje pektynowe, pektyniany i pektany

41

1302 31 00 0

– – Agar-agar

42

1302 32

– – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar

43

1302 39 00 0

– – Pozostałe

44

ex 1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną) – z wyłączeniem PCN 1505 00 10 0

45

ex 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1507 90 10 0

46

ex 1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1508 10 10 0 i 1508 90 10 0

47

1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

48

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

49

ex 1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie – z wyłączeniem PCN 1511 10 10 0 i 1511 90 91 0

50

ex 1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1512 11 10 0, 1512 19 10 0, 1512 19 99 1,1512 19 99 9, 1512 21 10 0 i 1512 29 10 0

51

ex 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej

 

 

 

babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1513 11 10 0, 1513 19 30 0, 1513 21 11 0, 1513 21 19 0 i 1513 29 30 0

52

ex 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1514 11 10 0, 1514 19 10 0, 1514 91 10 0 i 1514 99 10 0

53

ex 1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1515 19 10 0, 1515 21 10 0, 1515 29 10 0, 1515 30 10 0,1515 50 11 0, 1515 50 91 0, 1515 90 21 0,1515 90 31 0, 1515 90 40 0 i 1515 90 60 0

54

ex 1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone – z wyłączeniem PCN 1516 10 10 0 i 1516 10 90 0

55

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516

56

ex 1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem PCN 1518 00 31 0 i 1518 00 39 0

57

1520 00 00 0

Gliceryna surowa, wody glicerynowe i ługi glicerynowe

58

ex 1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych – z wyłączeniem PCN 1522 00 10 0

59

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

 

60

ex 1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew – z wyłączeniem PCN 1602 32 11 0, 1602 32 19 0, 1602 32 30 0, 1602 32 90 0 i 1602 90 41 0

61

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

62

1604

Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

63

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane

64

ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej – z wyłączeniem PCN 1701 91 00 0

65

1702

Pozostałe cukry włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

66

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

67

1704 90 55 0

– – – Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu

68

1802 00 00 0

Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i pozostałe odpady z kakao

 

 

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:

69

1806 90 70 0

– – Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

70

1806 90 90 0

– – Pozostałe

71

1901 10 00 0

– Przetwory dla niemowląt pakowane do sprzedaży detalicznej

72

1901 20 00 0

– Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

73

ex 1902

Makarony, nawet gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany – z wyłączeniem PCN 1902 30 10 0 i 1902 40 10 0

74

1903 00 00 0

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

 

75

ex 1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub wyrobów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem PCN 1904 20 91 0, 1904 20 95 0 i 1904 20 99 0

76

1905 10 00 0

– Chleb chrupki

77

1905 90 10 0

– – Mace

78

1905 90 20 0

– – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

79

1905 90 30 0

– – – Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, ale zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu

80

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego

81

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego

82

ex 2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego – z wyłączeniem PCN 2003 10 30 0

83

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006

84

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006

85

2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

86

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

 

 

 

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

87

2008 11 10 0

– – – Masło orzechowe

88

2008 19

– – Pozostałe, włączając mieszanki

89

ex 2008 20

– Ananasy – z wyłączeniem PCN 2008 20 11 0, 2008 20 19 0, 2008 20 31 0 i 2008 20 39 0

90

ex 2008 30

– Owoce cytrusowe – z wyłączeniem PCN 2008 30 11 0, 2008 30 19 0, 2008 30 31 0 i 2008 30 39 0

91

ex 2008 40

– Gruszki – z wyłączeniem PCN 2008 40 11 0, 2008 40 19 0, 2008 40 21 0, 2008 40 29 0, 2008 40 31 0 i 2008 40 39 0

92

ex 2008 50

– Morele – z wyłączeniem PCN 2008 50 11 0, 2008 50 19 0, 2008 50 31 0, 2008 50 39 0, 2008 50 51 0 i 2008 50 59 0

93

ex 2008 60

– Wiśnie i czereśnie – z wyłączeniem PCN 2008 60 11 0, 2008 60 19 0, 2008 60 31 0 i 2008 60 39 0

94

ex 2008 70

– Brzoskwinie, włączając nektarynki – z wyłączeniem PCN 2008 70 11 0, 2008 70 19 0, 2008 70 31 0, 2008 70 39 0, 2008 70 51 0 i 2008 70 59 0

95

ex 2008 80

– Truskawki i poziomki – z wyłączeniem PCN 2008 80 11 0, 2008 80 19 0, 2008 80 31 0 i 2008 80 39 0

96

2008 91 00 0

– – Rdzenie palmowe

97

ex 2008 92

– – Mieszanki – z wyłączeniem PCN 2008 92 12 0, 2008 92 14 0, 2008 92 16 0, 2008 92 18 0, 2008 92 32 0, 2008 92 34 0, 2008 92 36 0 i 2008 92 38 0

98

ex 2008 99

– – Pozostałe – z wyłączeniem PCN 2008 99 11 0, 2008 99 19 0, 2008 99 21 0, 2008 99 23 0, 2008 99 25 0, 2008 99 26 0, 2008 99 28 0, 2008 99 32 0, 2008 99 33 0, 2008 99 34 0, 2008 99 36 0, 2008 99 37 0, 2008 99 38 0 i 2008 99 40 0

99

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

100

ex 2103

Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda – z wyłączeniem PCN 2103 30 90 0 i 2103 90 30 0

101

2104

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane

102

2105 00

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao

 

 

 

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

103

2106 10

– Koncentraty proteinowe i teksturowane substancje proteinowe

104

ex 2106 90

– Pozostałe – z wyłączeniem PCN 2106 90 20 0, 2106 90 92 0 i 2106 90 98 0

105

* 2106 90 92 0

– – – Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi1

106

* 2106 90 98 0

– – – Pozostałe1

 

 

Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, niezawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg:

 

 

 

 

107

* 2201 90 00 0

– Pozostałe2

108

2301

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

 

 

 

 

109

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane

 

 

 

 

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek:

 

 

 

 

 

 

110

2303 10

– Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

111

2303 20

– Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady z produkcji cukru

 

 

112

* 2303 30 00 0

– Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane3

113

2304 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego

 

 

114

2305 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

 

 

 

 

115

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycjami 2304 lub 2305

 

 

 

 

 

116

ex 2308 00

Roślinne materiały i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem PCN 2308 00 90 0

117

ex 2309

Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt – z wyłączeniem PCN 2309 90 10 0

118

* 2509 00 00 0

Kreda4

119

2510

Naturalne fosforany wapnia, naturalne fosforany glinowo-wapniowe i kreda fosforanowa

120

* 2518 10 00 0

– Dolomit, niekalcynowany lub niespiekany5

121

2621

Pozostały żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic); popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych

122

2703 00 00 0

Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany

123

2804 40 00 0

– Tlen

124

2811 29 10 0

– – – Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek arsenu

125

2811 29 30 0

– – – Tlenki azotu

126

2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

127

2818 30 00 0

– Wodorotlenek glinu

 

 

Chlorki:

128

2827 10 00 0

– Chlorek amonu

129

2827 20 00 0

– Chlorek wapnia

130

2827 31 00 0

– – Magnezu

131

2827 32 00 0

– – Glinu

132

2828 10 00 0

– Techniczny podchloryn wapnia i inne podchloryny wapnia

 

 

Siarczany:

133

2833 11 00 0

– – Siarczan disodu

134

2833 25 00 0

– – Miedzi

135

2833 29 30 0

– – – Kobaltu; tytanu

136

2833 29 50 0

– – – Żelaza

 

137

2833 29 90 0

– – – Pozostałe

 

 

Azotan:

138

* 2834 29 80 0

– – – Pozostałe6

 

 

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezidentyfikowane chemicznie:

139

2835 25 10 0

– – – Z zawartością fluoru mniejszą niż 0,005% masy w suchym bezwodnym wyrobie

140

2835 25 90 0

– – – Z zawartością fluoru 0,005% masy lub większą, ale mniejszą niż 0,2% masy w suchym bezwodnym wyrobie

141

2835 26 10 0

– – – Z zawartością fluoru mniejszą niż 0,005% masy w suchym bezwodnym produkcie

142

2835 26 90 0

– – – Z zawartością fluoru 0,005% masy lub większą w suchym bezwodnym produkcie

143

2835 29 10 0

– – – Triamonu

144

2835 29 90 0

– – – Pozostałe

 

 

Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu:

145

2836 10 00 0

– Techniczny węglan amonu i pozostałe węglany amonu

146

2836 30 00 0

– Wodorowęglan sodu (bikarbonat)

147

2836 50 00 0

– Węglan wapnia

148

2836 91 00 0

– – Węglany litu

149

2836 99 18 0

– – – – Pozostałe

150

2837 20 00 0

– Cyjanki złożone

151

2838 00 00 0

Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany

152

2841 61 00 0

– – Nadmanganian potasu

153

2843 21 00 0

– – Azotan srebra

154

2851 00 10 0

– Woda destylowana i woda do pomiarów przewodności oraz woda o podobnej czystości

 

 

Węglowodory alifatyczne nasycone:

155

2901 10 90 0

– – Do innych celów

 

 

Fluorowcowane pochodne węglowodorów:

156

2903 29 00 0

– – Pozostałe

157

2903 30 35 0

– – – Dibromometan

158

2903 30 36 0

– – – Pozostałe

159

ex 2903 49

– – Pozostałe – z wyłączeniem PCN 2903 49 10 0

 

160

2903 59

– – Pozostałe

161

2903 61 00 0

– – Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen

162

2903 62 00 0

– – Heksachlorobenzen i DDT (1,1,1 -trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)

 

 

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane:

163

2904 90 40 0

– – Trichloronitrometan (chloropikryna)

164

2904 90 85 0

– – Pozostałe

 

 

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

165

2905 32 00 0

– – Glikol propylenowy (propanodiol-1,2)

166

2905 59 91 0

– – – – 2,2-Bis (bromometylo)propanodiol

167

2905 59 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

Fenole; fenoloalkohole:

168

2907 11 00 0

– – Fenol (hydroksybenzen) i jego sole

169

2907 12 00 0

– – Krezole i ich sole

170

2907 14 00 0

– – Ksylenole i ich sole

171

2907 15 10 0

– – – 1-Naftol

172

2907 15 90 0

– – – Pozostałe

173

* 2907 19 00 0

– – Pozostałe7

 

 

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi:

174

* 2908 10 00 0

– Pochodne zawierające tylko podstawniki fluorowcowe oraz ich sole8

175

2908 20 00 0

– Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry

176

2908 90 00 0

– Pozostałe

 

 

Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

177

2909 11 00 0

– – Eter dietylu (eter etylowy)

178

2909 19 00 0

– – Pozostałe

179

2909 30 90 0

– – Pozostałe

180

ex 2912

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd – z wyłączeniem PCN 2912 30 00 0, 2912 41 00 0, 2912 42 00 0, 2912 49 00 0, 2912 50 00 0 i 2912 60 00 0

 

 

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

181

2914 19

– – Pozostałe

182

2914 29 00 0

– – Pozostałe

183

2914 40 90 0

– – Pozostałe

184

2914 70 90 0

– – Pozostałe

 

 

Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

185

2916 15 00 0

– – Kwas oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry

186

2916 19 40 0

– – – Kwas krotonowy

187

2916 19 80 0

– – – Pozostałe

188

2916 31 00 0

– – Kwas benzoesowy, jego sole i estry

189

2916 39 00 0

– – Pozostałe

190

2917 11 00 0

– – Kwas szczawiowy, jego sole i estry

 

 

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

191

2918 11 00 0

– – Kwas mlekowy, jego sole i estry

192

2918 15 00 0

– – Sole i estry kwasu cytrynowego

193

2918 16 00 0

– – Kwas glukonowy, jego sole i estry

194

2918 21 00 0

– – Kwas salicylowy i jego sole

195

2918 22 00 0

– – Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry

196

2918 23

– – Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole

197

2918 90

– Pozostałe

198

2919 00

Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

199

ex 2920

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne – z wyłączeniem PCN 2920 90 10 0, 2920 90 20 0 i 2920 90 30 0

 

 

Związki z aminową grupą funkcyjną:

200

2921 11

– – Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich sole

201

2921 19 40 0

– – – 1,1,3,3-Tetrametylobutyloamina

202

2921 19 80 0

– – – Pozostałe

203

2921 29 00 0

– – Pozostałe

204

2921 30 91 0

– – Cykloheksylenodiamina –1,3 (1,3-diaminocykloheksan)

 

205

2921 30 99 0

– – Pozostałe

 

 

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:

206

2922 41 00 0

– – Lizyna i jej estry; ich sole

207

2922 42 00 0

– – Kwas glutaminowy i jego sole

208

2922 43 00 0

– – Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole

209

2922 49

– – Pozostałe

210

2922 50 00 0

– Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i inne związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

211

2923 20 00 0

– Lecytyny i inne fosfoaminolipidy

212

2924 11 00 0

– – Meprobamat (INN)

213

2924 19 00 0

– – Pozostałe

214

2924 29 10 0

– – – Lidokaina (INN)

215

2924 29 30 0

– – – Paracetamol (INN)

216

2925 20 00 0

– Iminy i ich pochodne; ich sole

217

2928 00

Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

218

ex 2930

Organiczne związki siarki – z wyłączeniem PCN 2930 10 00 0, 2930 30 00 0, 2930 90 12 0, 2930 90 14 0 i 2930 90 16 0

 

 

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:

219

2932 19 00 0

– – Pozostałe

220

2932 21 00 0

– – Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny

221

ex 2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu – z wyłączeniem PCN 2933 21 00 0, 2933 29 90 0, 2933 31 00 0, 2933 39 20 0, 2933 39 25 0, 2933 39 35 0, 2933 39 40 0, 2933 39 45 0, 2933 39 50 0, 2933 39 55 0, 2933 39 99 0, 2933 49 30 0, 2933 59 10 0, 2933 61 00 0, 2933 69 10 0, 2933 69 20 0, 2933 69 30 0, 2933 69 80 0, 2933 71 00 0 i 2933 79 00 0

 

 

Kwasy nukleinowe i ich sole; nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne:

222

2934 30

– Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej

223

2934 99 10 0

– – – Chlorprotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej winiany i maleiniany

224

2934 99 20 0

– – – Furazolidon (INN)

225

* 2934 99 90 0

– – Pozostałe9

226

2935 00

Sulfonamidy

 

227

2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku

228

2937

Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, używane głównie jako hormony

229

2938

Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i inne pochodne

230

ex 2939

Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne – z wyłączeniem PCN 2939 63 00 0 i 2939 69 00 0

231

2941

Antybiotyki

232

3001

Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i niesproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

233

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane wyroby immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz wyroby podobne

234

3003

Leki (z wyłączeniem wyrobów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

235

3004

Leki (z wyłączeniem wyrobów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) składające się z wyrobów zmieszanych lub niezmieszanych, do celów terapeutycznych lub

 

 

 

profilaktycznych, przygotowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

236

3005

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych

237

3006

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu

238

3101 00 00 0

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą, poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną wyrobów zwierzęcych lub roślinnych

239

3102

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

240

3103

Nawozy fosforowe mineralne lub chemiczne

241

3104

Nawozy potasowe mineralne lub chemiczne

242

3105

Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

243

* 3213

Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach albo podobnej postaci lub w opakowaniach10

 

 

Preparaty do upiększania:

244

* 3304 99 00 0

– – Pozostałe11

245

3407 00 00 0

Pasty modelarskie, nawet do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako „wosk dentystyczny” lub jako „dentystyczny materiał formierski”, pakowane w zestawy lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej postaci; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)

 

246

ex 3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe – z wyłączeniem PCN 3501 90 10 0 i 3501 90 90 0

 

 

Albumina jaja:

247

3502 11 10 0

– – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi

248

3502 19 10 0

– – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi

249

3502 90 20 0

– – – Niezdatne lub uznane jako niezdatne do konsumpcji przez ludzi

250

3503 00 10 0

– Żelatyna i jej pochodne

251

3504 00 00 0

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany

252

3505 10

– Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

253

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tkanina:

254

3701 10 10 0

– – Do stosowania w medycynie, dentystyce i weterynarii

 

 

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:

255

3702 10 00 1

– – Film do zastosowania w defektoskopii przemysłowej o szerokości przekraczającej 1 m

256

3702 10 00 9

– – Pozostałe

257

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne wyroby pakowane do postaci albo w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

258

3821 00 00 0

Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów

 

259

3822 00 00 0

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe

 

 

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby i preparaty chemiczne przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin wyrobów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

260

3824 90 61 0

– – – – Wyroby pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do zastosowania w produkcji leków dla ludzi, objęte pozycją 3004

261

3824 90 62 0

– – – – Produkty pośrednie z produkcji soli monensin

262

3824 90 64 0

– – – – Pozostałe

263

* 3824 90 99 0

– – – – Pozostałe12

 

 

Polimery naturalne (np. kwas alginowy) i zmodyfikowane polimery naturalne utwardzone (np. utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych:

264

3913 90 80 0

– – Pozostałe

265

* 3924 10 00 0

– Naczynia stołowe i kuchenne13

266

* 3926 10 00 0

– Artykuły biurowe lub szkolne14

267

* 3926 20 00 0

– Odzież i dodatki do odzieży (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem)15

268

4014

Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włączając odciągacze do mleka), z gumy innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu

 

 

Rękawiczki:

269

4015 11 00 0

– – Chirurgiczne

270

4016 92 00 0

– – Gumy do wycierania

271

4101

Surowe skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone lub dwojone

 

 

 

Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 (b) lub (c) do niniejszego działu:

272

4103 10

– Kozie i koźlęce

273

4115 20 00 0

– Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadajace się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej

 

 

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki:

274

* 4202 12 11 0

– – – – Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki16

275

* 4202 12 50 0

– – – Z uformowanego tworzywa sztucznego16

276

* 4202 12 91 0

– – – – Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki16

277

* 4202 19 90 0

– – – Z pozostałych materiałów16

278

4206

Artykuły z jelit (innych niż z jelit jedwabników), błon, pęcherzy albo ze ścięgien

279

* 4401 30 10 0

– – Trociny17

280

4803 00 10 0

– Wata celulozowa

 

 

Wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, używane w celach gospodarczych i sanitarnych, w zwojach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub cięte do tej postaci, pieluszki dla niemowląt, tampony, podpaski higieniczne, prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego:

281

4818 40

– Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowląt i podobne wyroby sanitarne

282

4818 90

– Pozostałe

 

 

Notesy, zeszyty, bloki listowe, terminarze, bruliony, okładki do akt, teczki, skoroszyty, z papieru lub tektury:

283

* 4820 10 30 0

– – Notesy i zeszyty, bloki listowe, terminarze14

284

* 4820 20 00 0

– Bruliony14

285

* 4820 30 00 0

– Okładki (ale inne niż do książek), teczki, okładki do akt i skoroszyty14

286

* 4820 90 00 0

– Pozostałe14

287

4901

Drukowane książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach lub w innej formie

 

288

4902

Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe

289

4903 00 00 0

Książki obrazkowe dla dzieci i książki do rysowania lub kolorowania

290

4904 00 00 0

Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione

291

4905

Mapy, mapy hydrograficzne, mapy morskie, wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane

292

ex 5601

Wata z materiałów tekstylnych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył oraz rozdrobnione resztki włókien – z wyłączeniem PCN 5601 30 00 0

293

* 6101

Palta męskie lub chłopięce, kurtki 3/4, peleryny, skafandry (włącznie z narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z dzianin, inne niż te objęte pozycją 610315

294

* 6102

Palta damskie lub dziewczęce, kurtki 3/4, peleryny, skafandry (włącznie z narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z dzianin, inne niż te objęte pozycją 610415

295

* 6103

Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego), z dzianin

296

* 6104

Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), z dzianin

297

* 6105

Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin 15

298

* 6106

Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z dzianin15

299

* 6107

Męskie lub chłopięce kalesony, majtki, koszule nocne,

 

 

 

pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, z dzianin15

300

* 6108

Damskie lub dziewczęce półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin15

301

* 6109

T-shirts, podkoszulki, wszelkiego rodzaju, z dzianin15

302

* 6110

Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z dzianin15

303

6111

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin

304

* 6112

Ubiory do turystyki pieszej, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, z dzianin15

305

* 6113 00

Odzież wykonana z dzianin, objętych pozycjami 5903, 5906 lub 590715

306

* 6114

Pozostała odzież z dzianin15

307

ex * 6115

Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, włącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem bez nakładanych podeszew, z dzianin15 – z wyłączeniem PCN 6115 20 11 0, 6115 20 19 0, 6115 20 90 0, 6115 93 10 0 i 6115 93 91 0

308

ex * 6116

Rękawiczki, mitenki, rękawice z jednym palcem, z dzianin15 – z wyłączeniem PCN 6116 10 20 0 i 6116 10 80 0

 

 

Części odzieży lub dodatków odzieżowych z dzianin:

309

* 6117 90 00 0

– Części15

310

* 6201

Palta męskie lub chłopięce, kurtki 3/4, skafandry (włączając narciarskie), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, inne niż te objęte pozycją 620315

311

* 6202

Palta damskie lub dziewczęce, kurtki 3/4, skafandry (włączając narciarskie), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, inne niż te objęte pozycją 620415

312

ex * 6203

Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego)15 – z

 

 

 

wyłączeniem PCN 6203 22 10 0, 6203 23 10 0, 6203 29 11 0, 6203 32 10 0, 6203 33 10 0, 6203 39 11 0, 6203 42 11 0, 6203 42 51 0, 6203 43 11 0, 6203 43 31 0, 6203 49 11 0 i 6203 49 31 0

313

ex * 6204

Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych)15 – z wyłączeniem PCN 6204 22 10 0, 6204 23 10 0, 6204 29 11 0, 6204 32 10 0, 6204 33 10 0, 6204 39 11 0, 6204 62 11 0, 6204 62 51 0, 6204 63 11 0, 6204 63 31 0, 6204 69 11 0 i 6204 69 31 0

314

* 6205

Koszule męskie lub chłopięce15

315

* 6206

Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe15

316

* 6207

Męskie lub chłopięce podkoszulki i podobne wyroby, kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby15

317

* 6208

Damskie lub dziewczęce podkoszulki i podobne wyroby, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby15

318

* 6209

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt15

319

ex* 6211

Ubiory treningowe z podszewką, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe; pozostała odzież15 – z wyłączeniem PCN 6211 32 10 0 i 6211 33 10 0

 

 

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet z dzianin

320

* 6212 90 00 0

– Pozostałe15

321

* 6213

Chusteczki do nosa15

322

* 6214

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły15

323

* 6216 00 00 0

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem 15

 

 

Części odzieży lub dodatków odzieżowych, z wyłączeniem objętych pozycją 6212:

324

* 6217 90 00 0

– Części15

 

325

* 6401

Obuwie nieprzemakalne z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy, ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami18

326

ex * 6402

Pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych18 – z wyłączeniem PCN 6402 99 93 0, 6402 99 96 0 i 6402 99 98 0

327

ex * 6403

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry18 – z wyłączeniem PCN 6403 51 15 0, 6403 51 19 0, 6403 51 95 0, 6403 51 99 0, 6403 59 35 0, 6403 59 39 0, 6403 59 95 0, 6403 59 99 0, 6403 91 13 0, 6403 91 16 0, 6403 91 18 0, 6403 91 93 0, 6403 91 96 0, 6403 91 98 0, 6403 99 33 0, 6403 99 36 0, 6403 99 38 0, 6403 99 93 0, 6403 99 96 0 i 6403 99 98 0

328

* 6404

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych18

329

* 6405

Pozostałe obuwie18

330

ex * 6505

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin, lub wykonane z koronki, filcu lub pozostałych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem i przybraniem19 – z wyłączeniem PCN 6505 10 00 0

331

* 6602 00 00 0

Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne20

332

6701 00 00 0

Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i wyroby z puchu (inne niż towary objęte pozycją 0505 oraz obrobione dudkami i stosinami)

333

6815 20 00 0

– Wyroby z torfu

 

 

Wyroby ze szkła, w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018):

334

* 7013 39

– – Pozostałe13

 

335

7326 20 30 0

– – – Małe skrzynki i wybiegi dla drobiu

336

8201 10 00 0

– Łopaty i szufle

337

8201 20 00 0

– Widły

338

8201 30 00 0

– Motyki, kilofy, grace i grabie

339

8201 40 00 0

– Siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania

340

* 8201 50 00 0

– Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze oraz inne jednoręczne nożyce (włącznie z nożycami do drobiu)21

341

8201 60 00 0

– Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne

342

8201 90 00 0

– Pozostałe narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie

 

 

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych:

343

8208 40 00 0

– Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie

344

* 8214 10 00 0

– Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do nich14

 

 

Suszarki:

345

8419 31 00 0

– – Do wyrobów rolniczych

 

 

Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:

346

8424 81

– – Rolnicze lub ogrodnicze

347

* 8424 90 90 0

– – Pozostałe22

 

 

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (np. windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe):

348

8428 20 30 0

– – – Specjalnie zaprojektowane do pracy w rolnictwie

349

8428 90 71 0

– – – – – Zaprojektowane do sprzęgania z ciągnikami rolniczymi

350

8428 90 79 0

– – – – – Pozostałe

351

8432

Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych

 

352

ex 8433

Maszyny żniwne i omłotowe, także prasy do belowania słomy i paszy; kosiarki do trawników i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub innych wyrobów rolnych, inne niż urządzenia objęte pozycją 8437 – z wyłączeniem PCN 8433 11 10 0, 8433 11 51 0, 8433 11 59 0, 8433 11 90 0, 8433 19 10 0, 8433 19 51 0, 8433 19 59 0, 8433 19 70 0 i 8433 19 90 0

353

8434

Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie

354

ex 8436

Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, także kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu – z wyłączeniem PCN 8436 91 00 0

 

 

Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym:

355

8437 90 00 0

– Części

 

 

Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym:

356

* 8467 22

– Piły21

357

* 8467 29 90 0

– – – – – Pozostałe21

358

* 8467 81 00 0

– – Piły łańcuchowe21

359

* 8467 89 00 0

– – Pozostałe21

360

* 8469

Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8471; maszyny do redagowania tekstów23

 

 

Ciągniki (inne niż objęte pozycją 8709):

361

* 8701 10 00 0

– Ciągniki kierowane przez pieszego24

362

* 8701 30 90 0

– – Pozostałe24

363

ex 8701 90

– Pozostałe – z wyłączeniem PCN 8701 90 90 0

364

8713

Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób

365

8715 00

Wózki dziecięce i ich części

 

 

Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego:

366

8716 20 00

– Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub

 

 

 

naczepy do celów rolniczych

367

* 8716 31 00 0

– – Przyczepy-cystemy i naczepy-cystemy25

368

* 8716 39 51 0

– – – – – – Jednoosiowe25

369

* 8716 39 59 0

– – – – – – Pozostałe25

370

* 8716 39 80 0

– – – – Używane25

371

9001 30 00 0

– Soczewki kontaktowe

372

ex 9001 40

– Soczewki okularowe szklane – z wyłączeniem PCN 9001 40 20 0

373

ex 9001 50

– Soczewki okularowe z innych materiałów – z wyłączeniem PCN 9001 50 20 0

 

 

Przyrządy kreślarskie:

374

* 9017 20 19 0

– – – Pozostałe14

 

 

Strzykawki, igły i inne narzędzia i przyrządy:

375

9018 31

– – Strzykawki, nawet z igłami

376

9018 32 10 0

– – – Metalowe igły do zastrzyków

377

9018 39 00 0

– – Pozostałe

378

9018 90 10 0

– – Przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi

379

9018 90 70 0

– – Urządzenia do litotrocji (ultradźwiękowe)

 

 

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych:

380

9019 10 90 0

– – Pozostałe

381

ex 9021

Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa – z wyłączeniem PCN 9021 50 00 0 i 9021 90 10 0

 

 

Przyrządy, aparaty lub modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nieodpowiednie do innych zastosowań:

382

9023 00 10 0

– W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznych

383

* 9023 00 80 0

– Pozostałe26

384

9201

Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe

385

9202

Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (np. gitary,

 

 

 

skrzypce, harfy)

386

9203 00

Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z wolnym metalowym stroikiem

387

9204

Akordeony i inne podobne instrumenty; harmonijki ustne

388

9205

Pozostałe dęte instrumenty muzyczne (np. klarnety, trąbki, kobzy, dudy)

389

9206 00 00 0

Perkusyjne instrumenty muzyczne (np. bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy)

390

9207

Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany, lub też musi być wzmocniony elektrycznie (np. organy, gitary, akordeony)

391

9208

Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz inne instrumenty muzyczne nieobjęte żadną z pozostałych pozycji niniejszego działu; wabiki dowolnego rodzaju: gwizdki, rogi oraz inne dęte instrumenty sygnalizacyjne

392

9209

Części i akcesoria instrumentów muzycznych (np. mechanizmy pozytywek, karty, tarcze czy walce do mechanicznych instrumentów muzycznych); metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów

 

 

Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych i do uprawiania innych sportów (w tym także do tenisa stołowego) lub gier na świeżym powietrzu, niewymienione ani niewyszczególnione w innych miejscach niniejszego działu; baseny kąpielowe i wioślarskie:

393

* 9506 69 90 0

– – – Pozostałe27

394

* 9506 91

– – Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny27

395

* 9609 10

– Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony10

396

9610 00 00 0

Tabliczki, tablice do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione

Bez względu na kod PCN

Artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy

 

ex – zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 nie dot. gumy do żucia i kremów w proszku

2 lód i śnieg

3 wywary paszowe

4 kreda pastewna

5 mączka dolomitowa

6 dotyczy tylko bizmutu

7 nie dot. p.-tert-Butylofenolu

8 nie dot. pochodnych bromowanych

9 nie dot. monotioli, nawet uwodornionych

10 wyroby dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (na opakowaniu musi znajdować się oznakowanie, że towar ten jest przeznaczony w szczególności dla dzieci)

11 oliwa zwykła i witaminizowana, talk, zasypki i mleczka kosmetyczne, z oznaczeniem na opakowaniu, że produkt jest przeznaczony dla dzieci do lat trzech

12 nawozy

13 butelki dla niemowląt

14 przybory szkolne, pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny

15 odzież, ubiory, bielizna osobista, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze z dzianin i tkanin lub innych materiałów dla dzieci w wieku do 11 lat, które jednoznacznie są oznakowane na metce przytwierdzonej do tych towarów (w przypadku wyrobów z dzianin są to towary przeznaczone dla dzieci o wzroście do 140 cm; w przypadku wyrobów z tkanin i pozostałych materiałów są to towary przeznaczone dla dzieci o wzroście do 146 cm)

16 tornistry

17 brykiety z trocin

18 obuwie dziecięce o numeracji metrycznej do 23 cm

19 nakrycia głowy z dzianin dla dzieci do 11 lat

20 laski inwalidzkie

21 narzędzia ogrodnicze, sadownicze i gospodarcze

22 części do urządzeń z podpozycji 8424 81

23 urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a

24 ciągniki rolnicze i dla leśnictwa

25 przyczepy i naczepy do celów rolniczych

26 dotyczy tylko modeli anatomii człowieka lub anatomii zwierząt

27 sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik 3. [WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%]

Załącznik nr 3

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2505

Naturalne piaski wszystkich rodzajów, nawet barwione, inne niż piaski metalonośne objęte działem 26

2

2517

Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle używanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy i do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, krzemień i gruby żwir, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały podane w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej

3

ex 2520

Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), nawet barwione, zawierające małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy – z wyłączeniem PCN 2520 10 00 0

4

2521 00 00 0

Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji

5

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia objęte pozycją 2825

6

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

7

2715 00 00 0

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

8

ex 3214

Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp. – z wyłączeniem PCN 3214 10 90 0

 

 

Gotowe kleje i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

9

* 3506 91 00 0

– – Środki klejące na bazie polimerów objęte pozycjami od 3901 do 3913 lub na bazie kauczuku1

 

 

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby i preparaty chemiczne przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

10

3824 50 10 0

– – Masy betonowe

11

3824 50 90 0

– – Pozostałe

 

12

ex 3917

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych – z wyłączeniem PCN 3917 10 10 0, 3917 10 90 0, 3917 21 91 0, 3917 22 91 0, 3917 23 91 0, 3917 29 91 0, 3917 31 10 0, 3917 32 91 0, 3917 33 10 0, 3917 39 91 0 i 3917 40 10 0

13

3918

Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; wykładziny ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, jak zdefiniowano w uwadze 9 do tego działu

 

 

Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach:

14

3919 90 61 0

– – – – Z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) lub z polietylenu

15

3919 90 69 0

– – – – Pozostałe

 

 

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nie na podłożu ani niepołączonych podobnie z innym materiałem:

16

3920 99 51 0

– – – – Arkusze z poli(fluorku winylu)

17

3920 99 55 0

– – – – Dwuosiowo zorientowana folia z poli(alkoholu winylu), zawierająca w masie 97% lub więcej poli(alkoholu winylowego), niepowleczona, o grubości nieprzekraczającej 1 mm

18

3920 99 59 0

– – – – Pozostałe

 

 

Pozostałe płyty, arkusze, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:

19

3921 11 00 0

– – Z polimerów styrenu

20

3921 13 10 0

– – – Elastyczne

21

3921 13 90 0

– – – Pozostałe

22

3921 90 60 0

– – Z produktów polimeryzacji addycyjnej

23

3922

Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych

24

3925

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914:

25

3926 90 50 0

– – – Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków

 

 

Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane

 

 

 

warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone na styk, o grubości przekraczającej 6 mm:

26

* 4407 10 31 0

– – – – Świerkowe z gatunku „Picea abies Karst.” lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)2

27

* 4407 10 33 0

– – – – Sosnowe z gatunku „Pinus sylvestris L”2

28

* 4407 10 38 0

– – – – Pozostałe2

29

* 4407 24 30 0

– – – – Strugane2

30

4407 25 30 0

– – – – Strugane

31

4407 26 30 0

– – – – Strugane

32

* 4407 29 20 0

– – – – – – Palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose2

33

* 4407 29 30 0

– – – – – – Pozostałe2

34

* 4407 29 83 0

– – – – – Strugane2

35

4407 91 31 0

– – – – – Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączone

36

* 4407 92 00 0

– – Bukowe (Fagus spp.)2

37

* 4407 99 30 0

– – – – Strugane2

 

 

Drewno, kształtowane w sposób ciągły, wzdłuż dowolnej krawędzi, końca lub powierzchni, nawet szlifowane, strugane, lub z łączeniem na styk:

38

* 4409 10 18 0

– – Pozostałe2

39

4409 20 91 0

– – – Płyty, klepki i listwy do parkietów i drewniane płyty podłogowe niełączone

40

* 4409 20 98 0

– – – Pozostałe2

 

 

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:

41

* 4412 22 91 0

– – – – Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe3

42

* 4412 29 20 0

– – – Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe3

43

* 4412 92 91 0

– – – – Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe3

44

* 4412 99 20 0

– – – Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe3

45

ex 4418

Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, w tym komórkowe płyty drewniane, połączone płyty parkietowe, dachówki i gonty – z wyłączeniem PCN 4418 40 00 0 i 4418 50 00 0

46

ex 4814

Tapety papierowe i podobne okładziny ścienne; okienny papier przezroczysty – z wyłączeniem PCN 4814 90 90 0

 

 

Filc, impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany, lub niepoddany tego rodzaju obróbce:

47

5602 21 00 0

– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

48

5904

Linoleum, nawet wycinane według kształtu; pokrycia

 

 

 

podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet wycinane według kształtu

49

6806

Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i wyroby materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż te objęte pozycją 6811 lub 6812 albo objęte działem 69

50

6807

Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału (np. bitumu naftowego lub paku węglowego)

51

6808 00 00 0

Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu albo innych odpadów drewna, aglomerowanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym

52

6809

Wyroby z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu

53

6810

Wyroby z cementu, betonu lub z kamienia sztucznego, nawet zbrojone

 

 

Wyroby azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe, itp.:

54

6811 10 00

– Arkusze faliste

55

* 6811 20 11

– – Arkusze na dachy lub ściany, nieprzekraczające wymiarów 40 x 60 cm4

56

* 6811 20 80

– – Pozostałe4

57

* 6811 30 00

– Rury, przewody i kształtki rurowe4

58

* 6811 90 00

– Pozostałe wyroby4

59

6904

Cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe itp., ceramiczne

60

6905

Dachówki, nasady kominowe, wykładziny kominowe, ozdoby architektoniczne i inne ceramiczne wyroby budowlane

61

6906 00 00 0

Rury, przewody, rynny i złącza rurowe, ceramiczne

62

ex 6907

Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne nieszkliwione; kostki mozaikowe itp., nawet na podłożu ceramiczne, nieszkliwione – z wyłączeniem PCN 6907 90 93 0

 

63

6908

Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione; kostki mozaikowe itp., nawet na podłożu, ceramiczno, szkliwione

64

6910

Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne, ceramiczne

65

ex 7003

Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową ale nieobrobione inaczej – z wyłączeniem PCN 7003 12 10 0 i 7003 19 10 0

66

ex 7004

Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej – z wyłączeniem PCN 7004 20 10 0 i 7004 90 10 0

67

7005

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej

 

 

Szkło objęte pozycjami 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane lub nieoprawione w innych materiałach:

68

7006 00 90 0

– Pozostałe

 

 

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego:

69

7007 19

– – Pozostałe

70

7007 29 00 0

– – Pozostałe

71

7008 00

Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

72

ex 7016

Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówka i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju stosowanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i inna drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; szyby oprawione w ołów itp.; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach – z wyłączeniem PCN 7016 90 10 0

 

 

 

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędze, tkaniny):

73

7019 32 00 0

– – Cienkie arkusze (woale)

74

7019 39 00 0

– – Pozostałe

75

7019 90

– Pozostałe

76

7209

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte

77

ex 7210

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powleczone lub pokryte – z wyłączeniem PCN 7210 50 10 0, 7210 50 90 0, 7210 90 10 0, 7210 90 31 0, 7210 90 38 0 i 7210 90 90 0

78

7211

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte

79

ex 7212

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte – z wyłączeniem PCN 7212 50 10 0, 7212 60 11 0, 7212 60 19 0, 7212 60 91 0, 7212 60 93 0 i 7212 60 99 0

80

ex 7213

Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej – z wyłączeniem PCN 7213 91 20 0

 

 

Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej, nieobrobione więcej oprócz kucia, walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone:

81

7214 20 00 0

– Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniu

82

7214 30 00 0

– Pozostałe, ze stali automatowej

83

7214 99 10 0

– – – – W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu

84

7214 99 39 0

– – – – – Mniej niż 80 mm

85

7214 99 50 0

– – – – Pozostałe

86

7214 99 69 0

– – – – – Mniej niż 80 mm

87

7214 99 80 0

– – – – Pozostałe

88

ex 7215

Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej – z wyłączeniem PCN 7215 90 10 0

 

 

 

Kątowniki i kształtowniki, z żeliwa lub ze stali niestopowej:

89

7216 10 00 0

– Ceowniki, dwuteowniki i dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości niniejszej niż 80 mm

90

7216 21 00 0

– – Kątowniki nierównoramienne

91

7216 22 00 0

– – Teowniki

92

7216 31 11 0

– – – – Z równoległymi powierzchniami przylgowymi kołnierza

93

7216 31 19 0

– – – – Pozostałe

94

7216 32 11 0

– – – – Z równoległymi ścianami

95

7216 32 19 0

– – – – Pozostałe

96

7216 33 10 0

– – – O wysokości 80 mm lub większej, ale nie przekraczającej 180 mm

97

7216 40

– Kątowniki nierównoramienne lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej

98

7216 50

– Pozostałe kątowniki i kształtowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane

99

7216 61

– – Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich

100

7216 69 00 0

– – Pozostałe

101

7216 91

– – Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich

102

7216 99 10 0

– – – Walcowane na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane

103

* 7216 99 90 0

– – – Pozostałe5

 

 

Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej:

104

7217 10

– Niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany

105

7217 90

– Pozostały

 

 

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej:

106

7219 31 00 0

– – O grubości 4,75 mm lub większej

107

7219 32

– – O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

108

7219 33

– – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm

109

7219 34

– – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm

110

7219 35

– – O grubości mniejszej niż 0,5 mm

111

7219 90

– Pozostałe

112

ex 7220

Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm – z wyłączeniem PCN 7220 11 00 0, 7220 12 00 0, 7220 90 11 0 i 7220 90 31 0

113

7221 00

Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach

 

114

ex 7222

Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej; kątowniki i kształtowniki ze stali nierdzewnej – z wyłączeniem PCN 7222 11 11 0, 7222 11 19 0, 7222 20 11 0, 7222 20 19 0, 7222 30 10 0, 7222 30 51 0, 7222 30 91 0, 7222 30 98 0 i 7222 40 30 0

115

7223 00

Drut ze stali nierdzewnej

116

ex 7224

Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w innych pierwotnych formach; półwyroby z innej stali stopowej – z wyłączeniem PCN 7224 10 00 0, 7224 90 19 0, 7224 90 91 0 i 7224 90 99 0

 

 

Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:

117

7225 19 90 0

– – – Walcowane na zimno

118

7225 20 90 0

– – Pozostałe

119

7225 50 00 0

– Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno

120

7225 99 10 0

– – – Nieobrobione więcej niż powierzchniowo włącznie z polerowaniem lub jedynie pocięte na kształty inne niż prostokątne (włącznie z kwadratem)

121

7225 99 90 0

– – – Pozostałe

 

 

Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:

122

7226 20 20 0

– – Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco; o szerokości nieprzekraczającej 500 mm, walcowane na gorąco, nieobrobione więcej niż platerowane; o szerokości przekraczającej 500 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno lub nieobrobione więcej niż powierzchniowo, włącznie z platerowaniem

123

7226 20 80 0

– – Pozostałe

124

7226 92 10 0

– – – O szerokości przekraczającej 500 mm

125

7226 92 90 0

– – – O szerokości nieprzekraczającej 500 mm

126

7227

Sztaby i pręty z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach

127

ex 7228

Pozostałe sztaby i pręty z pozostałej stali stopowej; kątowniki i kształtowniki z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych – z wyłączeniem PCN 7228 10 30 0, 7228 10 50 0, 7228 20 30 0, 7228 30 61 0, 7228 40 10 0, 7228 40 90 0, 7228 60 10 0 i 7228 70 31 0

 

128

7229

Drut z pozostałej stali stopowej

129

ex 7304

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, z żeliwa lub ze stali – z wyłączeniem PCN 7304 21 00 0, 7304 29 11 0, 7304 29 19 0, 7304 31 10 0, 7304 39 10 0, 7304 39 20 0, 7304 41 10 0, 7304 49 10 0, 7304 49 30 0, 7304 51 30 0, 7304 59 10 0, 7304 59 50 0 i 7304 90 10 0

130

7305

Pozostałe rury i przewody rurowe (np. spawane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali

131

ex 7306

Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa i stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób) – z wyłączeniem PCN 7306 30 10 0, 7306 40 10 0, 7306 50 10 0 i 7306 60 10 0

 

 

Konstrukcje i części konstrukcji ze stali:

132

7308 30 00 0

– Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe

133

7308 90 51 0

– – – – Panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym

134

7308 90 59 0

– – – – Pozostałe

135

7308 90 99 0

– – – Pozostałe

136

ex * 7309 00

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne6 – z wyłączeniem PCN 7309 00 10 0 i 7309 00 90 0

 

 

Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub ze stali:

137

7321 11

– – Na gaz lub na gaz i inne paliwa

138

7321 81

– – Na gaz lub na gaz i inne paliwa

139

7321 82

– – Na paliwo ciekłe

140

7321 83 00 0

– – Na paliwo stałe

 

 

Grzejniki i ich części:

141

7322 11 00 0

– – Żeliwne

 

142

7322 19 00 0

– – Pozostałe

143

ex 7324

Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali – z wyłączeniem PCN 7324 10 10 0 i 7324 90 10 0

 

 

Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali:

144

7325 10

– Z żeliwa nieciągliwego

145

7325 99 90 0

– – – Pozostałe

146

7326 90 30 0

– – Drabiny i szczeble

147

7326 90 60 0

– – Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym

148

7326 90 70 0

– – Perforowane kubły i podobne artykuły z arkusza do filtrowania wody przy wejściu do ścieków

 

 

Rury i przewody rurowe z miedzi:

149

7411 10

– Z miedzi rafinowanej

150

7605

Drut aluminiowy

151

7606

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

152

ex 7610

Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych, objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (np. mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach – z wyłączeniem PCN 7610 90 10 0

153

* 7614

Skrętki, kable, taśmy plecione itp., z aluminium, nieizolowane elektrycznie7

154

8301 10 00 0

– Kłódki

155

8301 40

– Pozostałe zamki

156

8301 50 00 0

– Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki

157

* 8301 70 00 0

– Klucze występujące oddzielnie8

 

 

Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego:

158

8302 10 90 0

– – Pozostałe

159

8302 41 00 0

– – Nadające się do budynków

160

8403

Kotły centralnego ogrzewania nieobjęte pozycją 8402

 

161

8404

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami objętymi pozycjami 8402 lub 8403 (np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

 

 

Części do silników i siłowników:

162

8412 90 30 0

– – – Silników odrzutowych innych niż turboodrzutowe

163

8412 90 50 0

– – – Silników i siłowników hydraulicznych

164

8412 90 90 0

– – – Pozostałe

 

 

Pompy i części pomp:

165

* 8413 70 61 0

– – – – – – – – Zblokowane z silnikiem9

166

* 8413 91 90 0

– – – Pozostałe9

167

8416

Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze węgla, także ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

 

 

Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:

168

* 8419 11 00 0

– – Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe10

169

* 8419 19 00 0

– – Pozostałe10

170

8419 89 10 0

– – – Chłodnie kominowe i podobne instalacje do chłodzenia bezpośredniego (bez ścianki oddzielającej) za pomocą wody przepływającej w obiegu zamkniętym

 

 

Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:

171

8421 21 90 0

– – – Pozostałe

172

8421 29 90 0

– – – Pozostałe

173

8421 39 30 0

– – – – Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza

174

8421 39 51 0

– – – – – Metodą mokrą

175

8421 39 71 0

– – – – – Metodą katalityczną

176

8421 39 98 0

– – – – – Pozostałe

177

8421 99 00 0

– – Pozostałe

178

ex 8481

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie – z wyłączeniem PCN 8481 10 05 0, 8481 10 19 0, 8481 20 10 0, 8481 20 90 0, 8481 80 40 0, 8481 80 61 0, 8481 80 63 0, 8481 80 69 0, 8481 80 71 0, 8481 80 73 0 i 8481 80 87 0

 

 

 

Elektryczne podgrzewacze do wody, urządzenia elektrotermiczne do użytku domowego:

179

8516 10 11 0

– – – Natychmiastowe ogrzewacze wody

180

* 8516 10 19 0

– – – Pozostałe11

181

8516 60 10 0

– – Kuchenki (zawierające przynajmniej jedną płytę grzewczą i jeden piekarnik)

182

8516 60 90 0

– – Pozostałe

183

8536 10

– Bezpieczniki

184

8536 61

– – Oprawy lamp

185

ex 8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517 – z wyłączeniem PCN 8537 20 91 0 i 8537 20 99 0

 

 

Części stosowane wyłącznie lub zasadniczo w aparaturze objętej pozycjami 8535, 8536 lub 8537:

186

8538 10 00 0

– Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycją 8537, niewyposażone w przynależną do nich aparaturę

187

* 8538 90

– Pozostałe12

 

 

Izolowane przewody elektryczne:

188

8544 20 00 0

– Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne

189

8544 51

– – Wyposażone w złączki

190

8544 59

– – Pozostałe

191

8544 60

– Pozostałe przewody elektryczne do napięć powyżej 1000 V

 

 

Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów, z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami 9014, 9015, 9028 lub 9032:

192

9026 80 91 0

– – – Elektroniczne

193

9026 80 99 0

– – – Pozostałe

194

ex 9028

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich – z wyłączeniem PCN 9028 30 90 0,

 

 

 

9028 90 10 0 i 9028 90 90 0

 

 

Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:

195

9032 10 30 0

– – – Elektroniczne

196

9032 10 91 0

– – – – Wyzwalane elektrycznie

197

9032 10 99 0

– – – – Pozostałe

198

9032 20 90 0

– – Pozostałe

199

9032 89 90 0

– – – Pozostałe

200

* 9032 90 90 0

– – Pozostałe12

 

 

Lampy i oprawy oświetleniowe:

201

9405 10 21 0

– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

202

9405 10 30 0

– – – Z materiałów ceramicznych

203

9405 10 50 0

– – – Ze szkła

204

9405 10 91 0

– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

205

ex 9406 00

Budynki prefabrykowane – z wyłączeniem PCN 9406 00 31 0

 

ex – zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 dot. tylko spoiw na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami)

2 dot. tylko materiałów podłogowych

3 dot. tylko płyt podłogowych

4 nie dot. wyrobów azbestowo-cementowych

5 nie dot. wyrobów kutych

6 dot. tylko wymienników ciepła c.o. i c.w., zasobników ciepłej wody i zbiorników do oczyszczalni ścieków

7 dot. tylko przewodów aluminiowych i aluminiowo-stalowych napowietrznych i nieizolowanych elektrycznie

8 nie dot. kluczyków do zamków samochodowych występujących oddzielnie

9 dot. tylko hydroforów

10 dot. tylko warników i bojlerów

11 nie dot. czajników elektrycznych

12 dot. tylko urządzeń i zestawów urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń

Załącznik 4. [WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH]

Załącznik nr 4

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

 

Oleje i ich frakcje:

1

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

2

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

3

1508 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

4

1508 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

5

1511 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

6

1511 90 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

7

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

8

1512 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

9

1512 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

10

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

11

1513 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

12

1513 19 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

13

1513 21 11 0

– – – – Olej z ziaren palmowych

14

1513 21 19 0

– – – – Olej babassu

15

1513 29 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

16

1514 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

17

1514 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

18

1514 91 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

19

1514 99 10 0

– – – Do zastosowań technicznych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

20

1515 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

21

1515 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

22

1515 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

23

1515 30 10 0

– – Do produkcji kwasu aminoundekanowego używanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw

 

 

 

sztucznych

24

1515 50 11 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

25

1515 50 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

26

1515 90 21 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

27

1515 90 31 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

28

1515 90 40 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

29

1515 90 60 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

30

1518 00 31 0

– – Surowe

31

1518 00 39 0

– – Pozostałe

 

 

Owoce przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu:

32

* 2008 20

– Ananasy1

33

* 2008 30 11 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

34

2008 30 19 0

– – – – Pozostałe

35

* 2008 30 31 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

36

2008 30 39 0

– – – – Pozostałe

37

* 2008 40 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

38

2008 40 19 0

– – – – – Pozostałe

39

* 2008 40 21 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

40

2008 40 29 0

– – – – – Pozostałe

41

* 2008 40 31 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy1

42

* 2008 40 39 0

– – – – Pozostałe1

43

* 2008 50 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

44

2008 50 19 0

– – – – – Pozostałe

45

* 2008 50 31 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

46

2008 50 39 0

– – – – – Pozostałe

47

* 2008 50 51 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy1

48

* 2008 50 59 0

– – – – Pozostałe1

49

* 2008 60 11 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

50

2008 60 19 0

– – – – Pozostałe

51

* 2008 60 31 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu

 

 

 

nieprzekraczającej 11,85% mas.1

52

2008 60 39 0

– – – – Pozostałe

53

* 2008 70 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

54

2008 70 19 0

– – – – – Pozostałe

55

* 2008 70 31 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu
nieprzekraczającej 11,85% mas.1

56

2008 70 39 0

– – – – – Pozostałe

57

* 2008 70 51 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy1

58

* 2008 70 59 0

– – – – Pozostałe1

59

* 2008 80 11 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

60

2008 80 19 0

– – – – Pozostałe

61

* 2008 80 31 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

62

2008 80 39 0

– – – – Pozostałe

63

* 2008 92 12 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)1

64

* 2008 92 14 0

– – – – – – Pozostałe1

65

* 2008 92 16 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)1

66

* 2008 92 18 0

– – – – – – Pozostałe1

67

* 2008 92 32 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)1

68

* 2008 92 34 0

– – – – – – Pozostałe1

69

* 2008 92 36 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)1

70

* 2008 92 38 0

– – – – – – Pozostałe1

71

* 2008 99 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.1

72

2008 99 19 0

– – – – – Pozostałe

73

* 2008 99 21 0

– – – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy1

74

* 2008 99 23 0

– – – – – Pozostałe1

75

* 2008 99 25 0

– – – – – – – Owoce męczennicy i guawy1

76

* 2008 99 26 0

– – – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaja1

77

* 2008 99 28 0

– – – – – – – Pozostałe1

78

* 2008 99 32 0

– – – – – – – Owoce męczennicy i guawy1

79

* 2008 99 33 0

– – – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce

 

 

 

tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaja1

80

* 2008 99 34 0

– – – – – – – Pozostałe1

81

* 2008 99 36 0

– – – – – – – Owoce tropikalne1

82

* 2008 99 37 0

– – – – – – – Pozostałe1

83

* 2008 99 38 0

– – – – – – – Owoce tropikalne1

84

* 2008 99 40 0

– – – – – – – Pozostałe1

 

 

Sosy i przetwory z nich:

85

2103 90 30 0

– – Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające od 1,5 do 6% masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10% masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej

 

 

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

86

2106 90 20 0

– – Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

 

 

Pozostałe napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzyw objętych pozycją 2009:

87

* 2202 90 10 0

– – Niezawierające wyrobów objętych pozycjami 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z wyrobów objętych pozycjami 0401 do 04042

88

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

89

2204

Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją 2009

90

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi

91

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

92

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% objętościowych lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

 

93

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe

94

2303 30 00 0

– Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane

95

2307 00

Osad winny z drożdży; kamień winny

96

2402

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

97

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany" i „odtworzony" ekstrakty i esencje tytoniowe

98

2501 00

Sól (włączając kuchenną! denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska

99

2517 30 00 0

– Makadam smołowany

 

 

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne wyroby, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych:

100

2707 99 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów:

101

2710 11 11 0

– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

102

2710 11 15 0

– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 11 11 0

103

2710 11 21 0

– – – – – Benzyna lakiernicza

104

2710 11 25 0

– – – – – Pozostałe

105

2710 11 31 0

– – – – – – Benzyna lotnicza

106

2710 11 41 0

– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 95

107

2710 11 45 0

– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) 95 lub większej, ale mniejszej niż 98

108

2710 11 49 0

– – – – – – – O liczby oktanowej (RON) 98 lub większej

 

109

2710 11 51 0

– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 98

110

2710 11 59 0

– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) 98 lub większej

111

2710 11 70 0

– – – – – Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

112

2710 11 90 0

– – – – – Pozostałe oleje lekkie

113

2710 19 11 0

– – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

114

2710 19 15 0

– – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 19 11 0

115

2710 19 21 0

– – – – – – Paliwo do silników odrzutowych

116

2710 19 25 0

– – – – – – Pozostała

117

2710 19 29 0

– – – – – Pozostałe

118

2710 19 31 0

– – – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

119

2710 19 35 0

– – – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 19 31 0

120

2710 19 41

– – – – – – O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,05% masy

121

2710 19 45

– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 0,05% masy, ale nieprzekraczającej 0,2% masy

122

2710 19 49

– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 0,2% masy

123

2710 19 51 0

– – – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

124

2710 19 55 0

– – – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 19 51 0

125

2710 19 61 0

– – – – – – O zawartości siarki nieprzekraczającej 1% masy

126

2710 19 63 0

– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 2% masy

127

2710 19 65 0

– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 2% masy, ale nieprzekraczającej 2,8% masy

128

2710 19 69 0

– – – – – – O zawartości siarki przekraczającej 2,8% masy

129

2710 19 71 0

– – – – – Do przeprowadzania procesu specyficznego

130

2710 19 75 0

– – – – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 19 71 0

131

* 2710 19 81 0

– – – – – – Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe3

132

2710 19 83 0

– – – – – – Płyny hydrauliczne

133

2710 19 87 0

– – – – – – Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe

134

2710 19 91 0

– – – – – – Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne

135

2710 19 93 0

– – – – – – Oleje izolacyjne

136

2710 19 99 0

– – – – – – Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje

137

ex 2711

Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe – z wyłączeniem PCN 2711 11 000, 2711 21 00 0 i 2711 29 00 0

138

ex 2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne wyroby otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione – z wyłączeniem PCN

 

 

 

2712 90 19 0

139

2713

Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

 

 

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe:

140

2714 90 00 0

– Pozostałe

141

2715 00 00 0

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

142

2716 00 00 0

Energia elektryczna

143

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

144

3303 00

Perfumy i wody toaletowe

 

 

Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure:

145

3304 10 00 0

– Preparaty do makijażu ust

146

3304 20 00 0

– Preparaty do malowania oczu

147

3304 30 00 0

– Preparaty do manicure i pedicure

148

* 3304 91 00 0

– – Pudry nawet prasowane4

149

* 3304 99 00 0

– – Pozostałe5

150

3307 10 00 0

– Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu

151

3307 20 00 0

– Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe

152

3307 90 00 0

– Pozostałe

 

 

Mydło; organiczne wyroby powierzchniowo czynne i preparaty używane jako mydło, w postaci prętów, kawałków, lub w innych ukształtowanych formach, nawet zawierające mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem:

153

* 3401 11 00 0

– – Do stosowania toaletowego (nawet wyroby lecznicze)6

 

154

3403

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty, w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy 70% masy lub więcej olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

155

ex * 3506

Kleje gotowe i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; wyroby odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, pakowane do sprzedaży detalicznej, nieprzekraczające 1 kg masy netto7 – z wyłączeniem PCN 3506 91 00 0

 

 

Stopy żelazowo-cerowe i pozostałe stopy piroforyczne w każdej postaci; artykuły z materiałów łatwopalnych wymienione w uwadze 2 do tego działu:

156

3606 10 00 0

– Paliwa płynne lub upłynnione w pojemnikach w rodzaju stosowanych w zapalniczkach mechanicznych lub podobnych o pojemności nieprzekraczającej 300 cm3

 

 

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów:

157

* 3814 00 90 0

– Pozostałe8

158

* 3820 00 00 0

Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe8

 

 

Wyroby i preparaty chemiczne i przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

159

* 3824 90 99 0

– – – – Pozostałe9

160

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykończone skóry futerkowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatków z innych materiałów) inne niż te objęte pozycją 4303 – z wyłączeniem PCN 4302 13 00 0, 4302 19 35 0, 4302 30 25 0 i 4302 30 31 0

 

 

 

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie:

161

4303 10 10 0

– – Ze skór futerkowych szczeniąt foczych gatunku „harp” (whitecoats) lub szczeniąt foczych gatunku „hooded” (blue-backs)

162

* 4303 10 90 0

– – Pozostałe10

163

* 4303 90 00 0

– Pozostałe10

 

 

Zamki w rodzaju używanych do drzwi budynków:

164

8301 40 19 0

– – – Pozostałe

 

 

Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:

165

* 8479 89 98 0

– – – – Pozostałe11

166

ex 8518 40

– Elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych – z wyłączeniem PCN 8518 40 10 0 i 8518 40 30 0

167

ex 8519

Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku – z wyłączeniem PCN 8519 10 00 0

168

ex 8520

Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku, nawet wyposażone w urządzenia do odtwarzania dźwięku – z wyłączeniem PCN 8520 20 00 0

169

ex 8521

Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo) – z wyłączeniem PCN 8521 10 10 0

170

8525 40

– Kamery wideo ze stop-klatką oraz inne rejestrujące kamery wideo; kamery cyfrowe

171

8527

Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadające, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub posiadające zegar

172

ex 8528

Urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania

 

 

 

dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo – z wyłączeniem PCN 8528 30 05 0, 8528 30 20 0 i 8528 30 90 0

173

ex 8529 10

– Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich – z wyłączeniem PCN 8529 10 10 0, 8529 10 15 0 i 8529 10 45 0

 

 

Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, nie objętych pozycją 8512 lub 8530:

174

ex 8531 10

– Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne temu podobne – z wyłączeniem PCN 8531 10 10 0

175

ex 8531 80

– Pozostałe urządzenia – z wyłączeniem PCN 8531 80 10 0

176

* 8531 90

– Części12

177

8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

178

8903

Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

179

* 8908 00 00 0

Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania13

180

* 9303

Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt działający na zasadzie odpalania ładunku prochowego (np. strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, przyrządy do uboju zwierząt, wyrzutnie linki np. ratunkowej)14

181

* 9304 00 00 0

Pozostała broń (np. pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), z wyłączeniem tych objętych pozycją 930715

182

*9403

Pozostałe meble i ich części16

 

 

Sprzęt do gier towarzyskich, stołowych, salonowych:

183

* 9504 10 00 0

– Gry telewizyjne, w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym16

184

* 9504 20 10 0

– – Stoły bilardowe (nawet z nogami)16

185

* 9504 20 90 0

– – Pozostałe16

 

186

* 9504 30 10 0

– – Gry z ekranem16

187

* 9504 30 30 0

– – – „Flipper”16

188

* 9504 30 50 0

– – – Pozostałe16

189

* 9504 40 00 0

– Karty do gry17

190

* 9504 90 10 0

– – Zestawy elektrycznych samochodów wyścigowych, o charakterze gier ze współzawodnictwem16

191

* 9504 90 90 0

– – Pozostałe16

192

* 9605 00 00 0

Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia18

Bez względu na kod PCN

Inne towary:

1. Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

2. Gaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg.

3. Wszystkie towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

 

ex – zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN

1 dotyczy wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

2 dotyczy piwa bezalkoholowego

3 dotyczy olejów silnikowych

4 nie dotyczy zasypek i pudrów dla dzieci

5 nie dotyczy środków kosmetycznych do pielęgnacji skóry (bez ziołowych), takich jak: kremy, mleczka, śmietanki, zmywacze, olejki i oliwy kosmetyczne, wazeliny kosmetyczne, płyny do pielęgnacji skóry i maseczki kosmetyczne

6 dotyczy tylko mydła do golenia

7 dotyczy tylko klejów do rzęs i peruk

8 w części zawartego alkoholu etylowego

9 dotyczy mieszanin olejów napędowych zawierających w masie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służących do napędu silników spalinowych

10 dotyczy skór szlachetnych objętych tylko tym załącznikiem z pozycji 4302

11 dotyczy tylko maszyn losujących

12 nie dot. części do urządzeń z podpozycji 8531 20

13 dotyczy tylko statków z pozycji 8903

14 dotyczy broni myśliwskiej

15 dotyczy broni gazowej

16 dotyczy tylko rulet wraz ze stołami do gry, stołów do gry w karty, automatów hazardowych, maszyn i urządzeń losujących, elektronicznych maszyn i urządzeń do gry

17 nie dotyczy kart do gry dla dzieci

18 dotyczy zestawów zawierających środki upiększające lub wyroby perfumeryjne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA