| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Na podstawie art. 256 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPF", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPPr", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich wojewódzkich sądów administracyjnych oraz w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Naczelny Sąd Administracyjny udostępnia też nieodpłatnie wzory urzędowych formularzy na swojej stronie internetowej.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez osobę fizyczną na urzędowym formularzu, przesyła się stronie formularz w celu jego wypełnienia.

§ 3.
1. Wzory urzędowych formularzy prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych przekazują organom zarządzającym gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.

2. Organy zarządzające gmin mogą odpłatnie rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z przekazanymi wzorami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku odpłatnego udostępnienia urzędowych formularzy cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,50 zł.

§ 4.
Dokumentami źródłowymi, które w przypadkach budzących wątpliwości mogą potwierdzać przedstawione przez wnioskodawcę dane o jego majątku, dochodach i stanie rodzinnym, mogą być w szczególności:

1) odpisy zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata kalendarzowe;

2) wyciągi i wykazy z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych z okresu ostatnich trzech miesięcy;

3) wypisy z rejestrów urzędowych;

4) odpis aktualnych bilansów;

5) zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwu lat;

6) zaświadczenie o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy wydawane przez właściwą do spraw zdrowia lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE FIZYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 16 grudnia 2003 r. (poz. 2245)

Załącznik nr 1

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE FIZYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »