REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 230 poz. 2295

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 grudnia 2003 r.

w sprawie kontyngentu na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngent na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi wymienionego w załączniku do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2.
Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności otrzymania wniosków.
§ 3.
Maksymalna ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, wynosi 1 000 ton.
§ 4.
Udzielanie pozwolenia uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji w wysokości 20 zł za tonę.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI BIAŁORUSI, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2003 r. (poz. 2295)

WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI BIAŁORUSI, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wysokość kontyngentu

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru:

 

 

– Cement portlandzki:

 

2523 29 00 0

– – Pozostały

 

2523 90

– Pozostałe cementy hydrauliczne:

91 000 ton

2523 90 10 0

– – Cement hutniczy

 

2523 90 80 0

– – Pozostałe

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA