REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 230 poz. 2296

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 i art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.21) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngent taryfowy na przywóz niektórych zbóż z zagranicy, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone, zerowe stawki celne.
§ 2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153).
§ 3.
Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych.
§ 4.
Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 50 000 ton na jedno pozwolenie przywozu, łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN.
§ 5.
Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 6.
1. Wnioski o udzielenie pozwolenia składa się w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz w terminie 7 dni od pierwszego dnia miesiąca lutego 2004 r. w przypadku, gdy nastąpi nierozdy-sponowanie kwoty kontyngentu do dnia 31 stycznia 2004 r.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia są rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia upływu terminów składania wniosków, o których mowa w ust. 1.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. N r 120, poz. 1122.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2296)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT TARYFOWY

Numer kontyn-gentu

Kod PCN

Wyszczególnienie

Obniżona stawka celna

Kość

Wysokość kaucji

1

2

3

4

5

6

097501

1001

Pszenica i meslin:

 

600 000 t

10 EUR/t

 

1001 90

- Pozostałe:

 

 

 

 

1001 90 10 0

- - Orkisz do siewu

0

 

 

 

 

- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

 

 

 

 

1001 90 91

- - - Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin:

 

 

 

 

1001 90 91 1

- - - - Pszenicy zwyczajnej

0

 

 

 

1001 90 91 9

- - - - Meslin

0

 

 

 

1001 90 99 0

- - - Pozostałe

0

 

 

1002 00 00 0

Żyto

0

1003 00

Jęczmień:

 

 

1003 00 90 0

- Pozostały

0

 

 

1004 00 00 0

Owies

0

1005

Kukurydza:

 

 

1005 90 00 0

- Pozostałe

0

 

 

1008

Nasiona gryki, prosa i mózgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

 

 

1008 90

- Pozostałe zboża:

 

 

 

 

1008 90 10 0

- - Pszenżyto (Triticale)

0

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA