REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 230 poz. 2297

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz. U. Nr 17, poz. 154 i Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych:

1) benzyn silnikowych stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, oznaczonych kodami PCN 2710 11 41 0, 2710 11 45 0, 2710 11 49 0, 2710 11 51 0 oraz 2710 11 59 0, określają załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia;

2) samochodowego oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, oznaczonego kodem PCN 2710 19 41 1 określają załączniki nr 2 i 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone:

1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia stosuje się do dnia 31 grudnia 2004 r.;

2) w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia art. 3 i 4 Dyrektywy 98/70/WE zmienionej Dyrektywą 2003/17/WE w sprawie jakości benzyny i paliw do silników Diesla (Dz. Urz. WE L 076 z 22/03/2003, str. 10).

Załącznik 1. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH STOSOWANYCH W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2297)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH STOSOWANYCH W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM

Parametr

Jednostki

Zakresy1)

minimum

maksimum

Badawcza liczba oktanowa, RON

 

95,02)

Motorowa liczba oktanowa, MON

 

85,0

Prężność par, okres letni3)

kPa

60,0

Destylacja:

 

 

 

– do temperatury 100ºC odparowuje

%(V/V)

46,0

– do temperatury 150ºC odparowuje

%(V/V)

75,0

Zawartość węglowodorów typu:

 

 

 

– olefinowego

%(V/V)

18,04)

– aromatycznego

%(V/V)

42,0

Zawartość benzenu

%(V/V)

1,0

Zawartość tlenu

%(m/m)

2,7

Zawartość związków organicznych zawierających tlen:

 

 

 

– metanol, wymagany stabilizator

%(V/V)

3

– etanol, stabilizator może być potrzebny

%(V/V)

5

– alkohol izopropylowy

%(V/V)

10

– alkohol tert-butylowy

%(V/V)

7

– alkohol izobutylowy

%(V/V)

10

– etery (z 5 lub więcej atomami węgla w cząsteczce)

%(V/V)

15

Inne związki organiczne zawierające tlen5)

%(V/V)

10

Zawartość siarki

mg/kg

150

Zawartość ołowiu

9/l

0,005

1Wartości podane w specyfikacjach są „wartościami rzeczywistymi”. Limity tych wartości zostały określone zgodnie z normą PN-EN ISO 4259:2002. Do określenia progu wykrywalności przyjęto wartość 2R powyżej zera (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki pojedynczych pomiarów powinny być interpretowane na podstawie kryteriów określonych w normie PN-EN ISO 4259:2002.

2) Może być sprzedawana benzyna bezołowiowa „regular” o minimalnej motorowej liczbie oktanowej (MON) – 81,0 i minimalnej badawczej liczbie oktanowej (ROŃ) – 91,0.

3) Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września.

4) Dla benzyny bezołowiowej „regular” maksymalna zawartość węglowodorów typu olefinowego wynosi 21,0% (V/V).

5) Inne mono-alkohole i etery o temperaturze końca destylacji nie wyższej niż temperatura końca destylacji określona w normie PN-EN 228:2003.

 

Załącznik 2. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA SAMOCHODOWEGO OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA SAMOCHODOWEGO OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Parametr

Jednostki

Zakresy1)

minimum

maksimum

Liczba cetanowa

 

51,0

Gęstość w 15°C

kg/m3

845

Skład frakcyjny:

°C

360

– 95 %(V/V) destyluje do temperatury

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

%(m/m)

11

Zawartość siarki

mg/kg

350

1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Limity tych wartości zostały określone zgodnie z normą PN-EN ISO 4259:2002. Do określenia wartości minimalnej przyjęto minimum różnicy 2R powyżej zera (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki pojedynczych pomiarów powinny być interpretowane na podstawie kryteriów określonych w normie PN-EN ISO 4259:2002.

 

Załącznik 3. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH STOSOWANYCH W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM]

Załącznik nr 3

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH STOSOWANYCH W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM

Parametr

Jednostki

Zakresy1)

minimum

maksimum

Badawcza liczba oktanowa, RON

 

95,0

Motorowa liczba oktanowa, MON

 

85,0

Prężność par, okres letni2)

kPa

60,0

Destylacja:

 

 

 

– do temperatury 100°C odparowuje

%(V/V)

46.0

– do temperatury 150°C odparowuje

%(V/V)

75,0

Zawartość węglowodorów typu:

 

 

 

– olefinowego

%(V/V)

18,0

– aromatycznego

%(V/V)

35,0

Zawartość benzenu

%(V/V)

1,0

Zawartość tlenu

%(m/m)

2,7

Zawartość związków organicznych zawierających tlen:

 

 

 

– metanol, wymagany stabilizator

%(V/V)

3

– etanol, stabilizator może być potrzebny

%(V/V)

5

– alkohol izopropylowy

%(V/V)

10

– alkohol tert-butylowy

%(V/V)

7

– alkohol izobutylowy

%(V/V)

10

– etery (z 5 lub więcej atomami węgla w cząsteczce)

%(V/V)

15

Inne związki organiczne zawierające tlen3)

%(V/V)

10

Zawartość siarki

mg/kg
mg/kg


50
104)

Zawartość ołowiu

g/l

0,005

1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Limity tych wartości zostały określone zgodnie z normą PN-EN ISO 4259:2002. Do określenia progu wykrywalności przyjęto wartość 2R powyżej zera (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki pojedynczych pomiarów powinny być interpretowane na podstawie kryteriów określonych w normie PN-EN ISO 4259:2002.

2) Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września.

3) Inne mono-alkohole i etery o temperaturze końca destylacji nie wyższej niż temperatura końca destylacji określona w normie PN-EN 228:2003.

4) Od dnia 1 stycznia 2005 r. benzyna bezołowiowa o maksymalnej zawartości siarki 10 mg/kg powinna być dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób równomierny geograficznie, umożliwiający swobodne poruszanie się pojazdów wymagających tego rodzaju paliwa. Od dnia 1 stycznia 2009 r. może być sprzedawana tylko benzyna o maksymalnej zawartości siarki 10 mg/kg.

 

Załącznik 4. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA SAMOCHODOWEGO OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM]

Załącznik nr 4

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA SAMOCHODOWEGO OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Parametr

Jednostki

Zakresy1)

minimum

maksimum

Liczba cetanowa

 

51,0

Gęstość w 15 °C

kg/m3

845

Skład frakcyjny:
– 95 % (V/V) destyluje do temperatury

°C

360

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

% (m/m)

11

Zawartość siarki

mg/kg
mg/kg


50
102)

1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Limity tych wartości zostały określone zgodnie z normą PN-EN ISO 4259:2002. Do określenia wartości minimalnej przyjęto minimum różnicy 2R powyżej zera (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki pojedynczych pomiarów powinny być interpretowane na podstawie kryteriów określonych w normie PN-EN ISO 4259:2002.

2) Od dnia 1 stycznia 2005 r. olej napędowy o maksymalnej zawartości siarki 10 mg/kg powinien być dostępny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób równomierny geograficznie, umożliwiający swobodne poruszanie się pojazdów wymagających tego rodzaju paliwa. Od dnia 1 stycznia 2009 r. może być sprzedawany tylko olej napędowy o maksymalnej zawartości siarki 10 mg/kg.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA