REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 230 poz. 2299

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie zrzutów ze statku powietrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zrzutów ze statku powietrznego.
§ 2.
1. Dopuszcza się dokonywanie następujących zrzutów ze statku powietrznego w czasie jego lotu:

1) balastu w postaci wody lub przesianego piasku;

2) paliwa ze zbiorników statku powietrznego – w ramach przeprowadzanych prób w locie;

3) urządzeń i środków niezbędnych do akcji ratowniczej;

4) urządzeń i środków ratowniczych – w ramach przeprowadzanych prób w locie;

5) wody i innych środków gaśniczych podczas prowadzenia akcji gaśniczej lub patrolowania przeciwpożarowego;

6) holowanych przedmiotów, w szczególności lin holowniczych, transparentów i flag – w strefach wyznaczonych przez organizatora lotów;

7) substancji lub przedmiotów niezbędnych do przeprowadzania prac agrolotniczych, w szczególności środków chemicznych, nawozów i ziarna siewnego;

8) ulotek, przedmiotów podwieszonych na spadochronach i meldunków ciężarkowych;

9) urządzeń, uzbrojenia i ładunków – jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb sił zbrojnych;

10) innych substancji i przedmiotów, których zrzut jest uzasadniony potrzebą gospodarczą lub potrzebą uatrakcyjnienia pokazów i imprez masowych;

11) wszelkich substancji i przedmiotów – w sytuacjach awaryjnych, w szczególności dla uniknięcia wypadku lotniczego, wykonania przymusowego lądowania lub w celu utrzymania bezpiecznej wysokości lotu.

2. Zrzuty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 10, powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3.
Zrzuty, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wykonywane w następujących przypadkach:

1) gdy nie naruszają bezpieczeństwa statku powietrznego, z którego dokonuje się zrzutu, innych statków powietrznych znajdujących się w locie oraz ludzi i mienia na powierzchni ziemi lub wody;

2) powiadomienia, przed rozpoczęciem lotu, państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym o zamiarze wykonania zrzutu – w przypadku zrzutów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 5–7, 9 i 10.

§ 4.
Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego (M. P. Nr 15, poz. 118).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA